Ubıh/Pekhi/tʷaχə, Убыхи ,
ANA SAYFA
UBIHLAR
UBIHÇA
Ubıhça Çalışmalar
Yazılar
Galeri
Videolar
FORUM
Mutfağımız
Ziyaretçi defteri
Yönetici
Adigece Ders (Latin)
Adigece Konuşma Klavuzu
=> Tanışma, selam, vedalaşma
=> Yaş ve Aile
=> Teşekkür etme
=> Hitap ve Rica
=> Razı olma, Reddetme
=> Üzüntü, Acıma, Özür dileme
=> Kutlama, Dilek
=> Davet etme
=> Kadeh kaldırma
=> Sevgi, arkadaşlık
=> Dil
=> Tercüme etme
=> İş, Meslek
=> Örf, Adet, Toplantı
=> Doğal ortam
=> Zaman
=> Soru sorma
=> Sosyal Yaşam
=> Seyahat
=> Yemek
=> Şehirde
=> Alışveriş
=> Sağlık
=> Ulaşım
=> Hava durumu, tabelalar, Spor
 

 

Facebook'ta Paylaş

Zaman

 

SAATE (vakite) İLİŞKİN

WUAXHTEM YÉHIL'AĞEWU

УАХЪТЭМ ЕХЬЫЛIАГЪЭУ

Saatin (saatiniz) doğru mu?

Wuisıhatır (şüisıhatır) tereza?

Уисыхьатыр (шъуисыхьатыр) тэрэза?

Saatim geri kalıyor

Sisıhat yıwujj khéne

Сисыхьат ыуж къенэ

Saatim ileride

Sisıhat yıpe yit

Сисыхьат ыпэ ит

Saatim doğru

Sisıhat terez

Сисыхьат тэрэз

Saat kaç?

Sıhatır thapşa?

Сыхьатыр тхьапша?

Saat kaç oldu?

Sıhatır thapşı xhuğa?

Сыхьатыр тхьапшы хъугъа?

Saat bir

Sıhatır zı

Сыхьатыр зы

Saat iki

Sıhatır t'u

Сыхьатыр тIу

Saat sekiz

Sıhatır yi

Сыхьатыр и

Dokuzu beş geçiyor

Bğum tfıç'e bleç'ı

Бгъум тфыкIэ блэкIы

Dokuz çeyrek

Bğure pl'anere

Бгъурэ плIанэрэ

Dokuzu çeyrek geçiyor

Bğum pl'aneç'e bleç'ı

Бгъум плIанэкIэ блэкIы

Dokuz buçuk

Bğure nıkhore

Бгъурэ ныкъорэ

Dokuz buçuk

Bğum nıkhoç'e k'uağe

Бгъум ныкъокIэ кIуагъэ

Dokuza beş var

Bğu xhunım payé tfı yi'

Бгъу хъуным пае тфы иI

Dokuza çeyrek var

Bğu xhunım payé pl'ane yi'

Бгъу хъуным пае плIанэ иI

Tam dokuz

Bğu xhuğe

Бгъу хъугъэ

On iki civarında

Pş'ık'ut'um yihaneğun

ПшIыкIутIум ихьанэгъун

O kadar geç mi oldu?

A fedizewu ç'ase xhuğa?

А фэдизэу кIасэ хъугъа?

Yarım saat sonra

Sıhat nıkho newujjı (khınewujjı)

Сыхьат ныкъо нэужы (къынэужы)

Bir saat sonra

Zı sıhat newujjı (khınewujjı)

Зы сыхьат нэужы (къынэужы)

İki saat sonra

Sıhatit'u newujjı (khınewujjı)

СыхьатитIу нэужы (къынэужы)

Üç saat sonra

Sıhatiş newujjı (khınewujjı)

Сыхьатищ нэужы (къынэужы)

Birkaç saat sonra

Sıhat zawule newujjı (khınewujjı)

Сыхьат заулэ нэужы (къынэужы)

Bir dakika!

Ze!

Зэ!

Beni dinler misin (misiniz)?

Mowu, khısede'uba (şükhısede'uba)?

Моу, къысэдэIуба (шъукъысэдэIуба)?

Saat kaçta sen (yola) koyuluyorsun? (hareket ediyorsun)

Sıhatır thapşım wo wuyéjejıra?

Сыхьатыр тхьапшым о уежьэжьыра?

Saat kaçta siz (yola) koyuluyorsunuz? (hareket ediyorsunuz)

Sıhatır thapşım şö şüyéjejıra?

Сыхьатыр тхьапшым шъо шъуежьэжьыра?

Saat kaçta sen geri döneceksin?

Sıhatır thapşım wo khebğezejışta?

Сыхьатыр тхьапшым о къэбгъэзэжьыщта?

Saat kaçta siz geri döneceksiniz?

Sıhatır thapşım şö khejüğezejışta?

Сыхьатыр тхьапшым шъо къэжъугъэзэжьыщта?

Şimdi geri döneceğim

Cıdedem khezğezejışt

Джыдэдэм къэзгъэзэжьыщт

Şimdi geri döneceğiz

Cıdedem khedğezejışt

Джыдэдэм къэдгъэзэжьыщт

Yarın saat kaçta sen beni bekleyeceksin?

Néwuşı sıhatır thapşım wo sıwojjeşta?

Неущы сыхьатыр тхьапшым о сыожэщта?

Yarın saat kaçta sen bizi bekleyeceksin?

Néwuşı sıhatır thapşım wo tıwojjeşta?

Неущы сыхьатыр тхьапшым о тыожэщта?

Yarın saat kaçta siz beni bekleyeceksiniz?

Néwuşı sıhatır thapşım şö sışöjjeşta?

Неущы сыхьатыр тхьапшым шъо сышъожэщта?

Yarın saat kaçta siz bizi bekleyeceksiniz?

Néwuşı sıhatır thapşım şö tışöjjeşta?

Неущы сыхьатыр тхьапшым шъо тышъожэщта?

Benim seni beklemeye vaktim yok

Se sıwojjenewu wuaxhte si'ep

Сэ сыожэнэу уахътэ сиIэп

Bizim sizi beklemeye vaktimiz yok

Te tışöjjenewu wuaxhte ti'ep

Тэ тышъожэнэу уахътэ тиIэп

Bekle!

Khısajj!

Къысаж!

Beni bekle

Wukhısajj

Укъысаж

Beni bekleyin

Şükhısajj

Шъукъысаж

Bizi bekleyin

Şükhıtajj

Шъукъытаж

Zamanım yok

Wuaxhte si'ep

Уахътэ сиIэп

Az zamanım var

Woxhte maç'e si'

Охътэ макIэ сиI

Erken

Pase / Je

Пасэ / Жьэ

Erken (olarak), erken şekilde

Pasewu / Jewu

Пасэу / Жьэу

Geç

Ç'ase

КIасэ

Geç (olarak), geç şekilde

Ç'asewu

КIасэу

Zamanında

Yiğom

Игъом

Acele edin (ediniz) lütfen

Mowu, zığepsınç' (zıjüğepsınç')

Моу, зыгъэпсынкI (зыжъугъэпсынкI)

Gecikmeyin (gecikmeyiniz)

Zıkhemıgujü (zıkheşümıgujü)

Зыкъэмыгужъу (зыкъэшъумыгужъу)

Üç saat oldu geri gelmedi

Sıhatiş xhuğe khek'ojığep

Сыхьатищ хъугъэ къэкIожьыгъэп

Üç saat oldu gelmedi

Sıhatiş xhuğe khek'uağep

Сыхьатищ хъугъэ къэкIуагъэп

Üç saat oldu gidemedim

Sıhatiş xhuğe sık'oşüğep

Сыхьатищ хъугъэ сыкIошъугъэп

Zamanında gelirim

Yiğom sıkhek'oşt

Игъом сыкъэкIощт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNE İLİŞKİN

MAFEM YÉHIL'AĞEWU

МАФЭМ ЕХЬЫЛIАГЪЭУ

Ne zaman

Sıd yiğo --> Sıdiğo

Сыдигъо

Şafak

Nefşşağo

Нэфшъагъо

Şafak vaktinde

Nefşşağom

Нэфшъагъом

Bugün

Népe

Непэ

Bugün sabah

Népe pçedıjım

Непэ пчэдыжьым

Bugün öğle

Népe şecağom

Непэ щэджагъом

Bugün gündüz

Népe mafem

Непэ мафэм

Bugün akşam

Népe pçıhem

Непэ пчыхьэм

Bugün gece

Népe çeşım

Непэ чэщым

Bugün günlerden ne?

Sıd fede mafa népe?

Сыд фэдэ мафа непэ?

Bugün Pazartesi

Népe Blıpe

Непэ Блыпэ

Bugün Pazar

Népe Thawumaf

Непэ Тхьаумаф

Ayın kaçıncı günü bugün?

Mazem yathapşenere mafa népe?

Мазэм ятхьапшэнэрэ мафа непэ?

Bugün Ağustosun onsekizi

Népe Şışşhe'um yipş'ık'uy

Непэ ШышъхьэIум ипшIыкIуй

Sabah

Pçedıji

Пчэдыжьы

Sabahleyin

Pçedıjim

Пчэдыжьым

Sabahleyin (beni) bekle

Pçedıjım khısajj

Пчэдыжьым къысаж

Sabahleyin (beni) bekleyin

Pçedıjım şükhısajj

Пчэдыжьым шъукъысаж

Sabahleyin (bizi) bekleyin

Pçedıjım şükhıtajj

Пчэдыжьым шъукъытаж

Sabahleyin erken (olarak), sabah erkenden

Pçedıjım jewu

Пчэдыжьым жьэу

Sabahleyin erken (olarak) kalkarsan, çabucak yıkan (elini-yüzünü) hazırlan

Pçedıjım jewu wukhetecıme, psınç'ewu zıthaç', zığehazır

Пчэдыжьым жьэу укъэтэджымэ, псынкIэу зытхьакI, зыгъэхьазыр

Sabahtan akşama kadar

Népe-zımafem

Непэ-зымафэм

Sabahtan akşama kadar

Népe zı mafem

Hепэ зы мафэм

Gündüz, gün

Mafe

Мафэ

Gündüzleyin

Mafem

Мафэм

Öğle, Tam öğle vakti

Şecağo, Şeceğuan

Щэджагъо, Щэджэгъуан

Öğleyin

Şecağom

Щэджагъом

Öğleden sonra

Şeceğowujjım

Щэджэгъоужым

Akşam

Pçıhe, pçıheşşhe

Пчыхьэ, пчыхьэшъхьэ

Akşamleyin

Pçıhem, pçıheşşhem

Пчыхьэм, пчыхьэшъхьэм

Akşam üstü

Pçıhepem, pçıheşşhepem

Пчыхьэпэм, пчыхьэшъхьэпэм

Bu akşam

Mı pçıhe / Nıpçıhe

Мы пчыхьэ / Ныпчыхьэ

Gece

Çeşı

Чэщы

Geceleyin

Çeşım

Чэщым

Gece yarısı

Çeşnıkhom

Чэщныкъом

Dün

Tığuase

Тыгъуасэ

Dün şafakta

Tığuase nefşşağom

Тыгъуасэ нэфшъагъом

Dün sabahleyin

Tığuase pçedıjım

Тыгъуасэ пчэдыжьым

Dün sabah erkenden

Tığuase pçedıjım jewu

Тыгъуасэ пчэдыжьым жьэу

Dün sabahtan akşama kadar

Tığuase népe-zımafem

Тыгъуасэ непэ-зымафэм

Dün gündüzleyin

Tığuase mafem

Тыгъуасэ мафэм

Dün tam öğle vaktinde

Tığuase şeceğuanem

Тыгъуасэ щэджэгъуанэм

Dün öğleyin

Tığuase şecağom

Тыгъуасэ щэджагъом

Dün öğleden sonra

Tığuase şeceğowujjım

Тыгъуасэ щэджэгъоужым

Dün akşam

Tığuase pçıhe

Тыгъуасэ пчыхьэ

Dün akşamleyin

Tığuase pçıhem

Тыгъуасэ пчыхьэм

Dün akşam üstü

Tığuase pçıhepem

Тыгъуасэ пчыхьэпэм

Dün geceleyin

Tığuase çeşım

Тыгъуасэ чэщым

Dün gece yarısı

Tığuase çeşnıkhom

Тыгъуасэ чэщныкъом

Yarın

Néwuş

Неущ

Yarın sabahleyin

Néwuş pçedıjım

Hеущ пчэдыжьым

Yarın gündüzleyin

Néwuş mafem

Hеущ мафэм

Yarın akşamleyin

Néwuş pçıhem

Hеущ пчыхьэм

Yarın geceleyin

Néwuş çeşım

Hеущ чэщым

Öbür gün (yarından sonraki gün)

Néwuşmıç'

НеущмыкI

Önceki gün (geçen gün)

Tığosnahıp

Тыгъоснахьып

Her sabah

Pçedıjı khes

Пчэдыжьы къэс

Her gün

Mafe khes

Мафэ къэс

Her akşam

Pçıhe khes, pçıheşşhe khes

Пчыхьэ къэс, пчыхьэшъхьэ къэс

Her gece

Çeşı khes

Чэщы къэс

Şimdi / hemen şimdi

Cı / Cıdedem / Cıstıwu

Джы / Джыдэдэм / Джыстыу

O zaman

Aşığum

Ащыгъум

Çoktan beri

Be ş'ağe

Бэ шIагъэ

Kısa süre önce (veya sonra)

Be mış'ewu / Cıreblağe

Бэ мышIэу / Джырэблагъэ

Bir gün sonra

Zı mafe newujjı (khınewujjı)

Зы мафэ нэужы (къынэужы)

İki gün sonra

Mefit'u newujjı (khınewujjı)

МэфитIу нэужы (къынэужы)

Üç gün sonra

Mefiş newujjı (khınewujjı)

Мэфищ нэужы (къынэужы)

Birkaç gün sonra

Mefe zawule newujjı (khınewujjı)

Мэфэ заулэ нэужы (къынэужы)

 

 

 

HAFTANIN GÜNLERİ

THAMAFEM YİMAFEXER

ТХЬАМАФЭМ ИМАФЭХЭР

Pazartesi

Blıpe

Блыпэ

Salı

Ğubc

Гъубдж

Çarşamba

Bereskejhıy

Бэрэскэжъый

Perşembe

Mefeku

Мэфэку

Cuma

Bereskeşxu

Бэрэскэшху

Cumartesi

Mefezakhu, Şembet

Мэфэзакъу, шэмбэт

Pazar

Thawumaf

Тхьаумаф

Pazartesi(de)

Blıpem

Блыпэм

Pazartesi günü(nde)

Blıpe mafem

Блыпэ мафэм

Salı(da)

Ğubcım

Гъубджым

Salı günü(nde)

Ğubcı mafem

Гъубджы мафэм

Çarşamba(da)

Bereskejhıyém

Бэрэскэжъыем

Çarşamba günü(nde)

Bereskejhıy mafem

Бэрэскэжъый мафэм

Hafta

Themafe

Тхьэмафэ

Bu hafta(da)

Mı themafem

Мы тхьэмафэм

Geçen hafta(da)

Bleç'ığe themafem

БлэкIыгъэ тхьэмафэм

Gelecek hafta(da)

Khek'ore themafem

КъэкIорэ тхьэмафэм

Gelecek hafta içinde

Khek'ore themafe k'ots'ım

КъэкIорэ тхьэмафэ кIоцIым

Gelecek hafta ortasında

Khek'ore themafegum

КъэкIорэ тхьэмафэгум

Gelecek hafta sonunda

Khek'ore themafe yıwujjım

КъэкIорэ тхьэмафэ ыужым

Her hafta

Themafe khes

Тхьэмафэ къэс

Bir hafta sonra

Zı themafe newujjı (khınewujjı)

Зы тхьэмафэ нэужы (къынэужы)

İki hafta sonra

Themafit'u newujjı (khınewujjı)

ТхьэмафитIу нэужы (къынэужы)

Üç hafta sonra

Themafiş newujjı (khınewujjı)

Тхьэмафищ нэужы (къынэужы)

Birkaç hafta sonra

Themafe zawule newujjı (khınewujjı)

Тхьэмафэ заулэ нэужы (къынэужы)

 

 

 

AYLAR

MAZEXER

МАЗЭХЭР

Ocak

Şılemaz

Щылэмаз

Şubat

Mezay

Мэзай

Mart

Ğetxepemaz

Гъэтхэпэмаз

Nisan

Melılhfeğumaz

Мэлылъфэгъумаз

Mayıs

Jönığoç'emaz

ЖъоныгъокIэмаз

Haziran

Mekhuwoğumaz

Мэкъуогъумаз

Temmuz

Bedzewoğumaz

Бэдзэогъумаз

Ağustos

Şışşha'umaz

ШышъхьэIумаз

Eylül

Onığomaz

Iоныгъомаз

Ekim

Ççepıwoğumaz

Чъэпыогъумаз

Kasım

Şek'oğumaz

ШэкIогъумаз

Aralık

Tığeğezemaz

Тыгъэгъэзэмаз

Ocakta

Şılemazem

Щылэмазэм

Her ay

Maze khes

Мазэ къэс

Bir ay sonra

Zı maze newujjı (khınewujjı)

Зы мазэ нэужы (къынэужы)

İki ay sonra

Mezit'u newujjı (khınewujjı)

МэзитIу нэужы (къынэужы)

Üç ay sonra

Meziş newujjı (khınewujjı)

Мэзищ нэужы (къынэужы)

Birkaç ay sonra

Meze zawule newujjı (khınewujjı)

Мэзэ заулэ нэужы (къынэужы)

 

 

 

MEVSİMLER

YİLHESIM YİLHEXHANXER

ИЛЪЭСЫМ ИЛЪЭХЪАНХЭР

İlkbahar

Ğatxe

Гъатхэ

Yaz

Ğemaf

Гъэмаф

Sonbahar / Güz

Bjjıhe

Бжыхьэ

Kış

Ç'ımaf

КIымаф

İlkbaharda, İlkbaharın

Ğatxem

Гъатхэм

Yazda, Yazın

Ğemafem

Гъэмафэм

Sonbaharda, Sonbaharın

Bjjıhem

Бжыхьэм

Kışta, Kışın

Ç'ımafem

КIымафэм

 

 

 

YILA İLİŞKİN

YİLHESIM YÉHIL'AĞEWU

ИЛЪЭСЫМ ЕХЬЫЛIАГЪЭУ

Yıl

Ğe, yilhes

Гъэ, илъэс

Bu yıl

Mığe

Мыгъэ

Geçen yıl

Ğerék'o, yilhesıjh

ГъэрекIо, илъэсыжъ

Gelecek yıl

Khek'oreğem

КъэкIорэгъэм

Bir yıl önce(sinde)

Zı yilhes yıpem

Зы илъэс ыпэм

İki yıl önce(sinde)

Yilhesit'u yıpem

ИлъэситIу ыпэм

Her yıl

Yilhes khes

Илъэс къэс

Bir yıl sonra

Zı yilhes newujjı (khınewujjı)

Зы илъэс нэужы (къынэужы)

İki yıl sonra

Yilhesit'u newujjı (khınewujjı)

ИлъэситIу нэужы (къынэужы)

Üç yıl sonra

Yilhesiş newujjı (khınewujjı)

Илъэсищ нэужы (къынэужы)

Birkaç yıl sonra

Yilhes zawule newujjı (khınewujjı)

Илъэс заулэ нэужы (къынэужы)

Yüzyıl (asır)

L'eş'eğu

ЛIэшIэгъу

Bu yüzyılda

Mı l'eş'eğum

Мы лIэшIэгъум

Hangi yıldı onun olduğu?

Sıd yilhesa ar zıxhuğer?

Сыд илъэса ар зыхъугъэр?


Toplam 58845 ziyaretçi Ubıh
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=