Ubıh/Pekhi/tʷaχə, Убыхи ,
ANA SAYFA
UBIHLAR
UBIHÇA
Ubıhça Çalışmalar
Yazılar
Galeri
Videolar
FORUM
Mutfağımız
Ziyaretçi defteri
Yönetici
Adigece Ders (Latin)
Adigece Konuşma Klavuzu
=> Tanışma, selam, vedalaşma
=> Yaş ve Aile
=> Teşekkür etme
=> Hitap ve Rica
=> Razı olma, Reddetme
=> Üzüntü, Acıma, Özür dileme
=> Kutlama, Dilek
=> Davet etme
=> Kadeh kaldırma
=> Sevgi, arkadaşlık
=> Dil
=> Tercüme etme
=> İş, Meslek
=> Örf, Adet, Toplantı
=> Doğal ortam
=> Zaman
=> Soru sorma
=> Sosyal Yaşam
=> Seyahat
=> Yemek
=> Şehirde
=> Alışveriş
=> Sağlık
=> Ulaşım
=> Hava durumu, tabelalar, Spor
 

 

Facebook'ta Paylaş

Yaş ve Aile

 

YAŞ VE AİLE

NIBJIRE WUNAĞORE

НЫБЖЬЫРЭ УНАГЪОРЭ

Hangi yıl doğdu(ğu)n?

Sıd yilhesa wukhızıxhuğer?

Сыд илъэса укъызыхъугъэр?

1963 yılında doğdum

Minre şşibğure xıç'ıre şıre yilhesım sıkhexhuğ

Минрэ шъибгъурэ хыкIырэ щырэ илъэсым сыкъэхъугъ

Doğum günün nedir?

Wukhızıxhuğe mafer sıd?

Укъызыхъугъэ мафэр сыд?

04.05.1963

Minre şşibğure xıç'ıre şıre yilhesım Jönığuaç'em yipl'

Минрэ шъибгъурэ хыкIырэ щырэ илъэсым ЖъоныгъуакIэм иплI

04 Mayıs

Sıkhızıxhuğer Jönığuaç'em yipl'

Сыкъызыхъугъэр ЖъоныгъуакIэм иплIыр ары

Kaç yaşındasın? / Yaşın kaç?

Yilhes thapşa wunıbjir?

Илъэс тхьапша уныбжьыр?

Ben ... yaşındayım

Se yilhes ... sınıbj

Сэ илъэс … сыныбжь

Ben 25 yaşındayım

Se yilhes t'oç'ıt'ure tfıre sınıbj

Сэ илъэс тIокIитIурэ тфырэ сыныбжь

Sen ve(ile) ben akranız

Worıre serıre tızeleğu

Орырэ сэрырэ тызэлэгъу

Ali ve Farizet akranlar

Alire Farizetre zeleğux

Алирэ Фаризэтрэ зэлэгъух

Ben senden daha büyüğüm

Se woş nahi sınahıjh

Сэ ощ нахьи сынахьыжъ

Senden daha ben küçüğüm

Woş nahi se sınahıç'

Ощ нахьи сэ сынахьыкI

Doğduğum günden dolayı bize seni davet ettim

Sıkhızıxhuğe mafem yéhıl'ağewu wukhéseğeblağe

Сыкъызыхъугъэ мафэм ехьылIагъэу укъесэгъэблагъэ

Doğduğum günden dolayı bize sizi davet ettim

Sıkhızıxhuğe mafem yéhıl'ağewu şükhéseğeblağe

Сыкъызыхъугъэ мафэм ехьылIагъэу шъукъесэгъэблагъэ

Teşekkür ederim, ama gelmem imkansız (elimde değil)

Thawuéğepsewu, awu sıkhek'on slheç'ıştep

Тхьауегъэпсэу, ау сыкъэкIон слъэкIыщтэп

Teşekkür ederim, ama gelmemiz imkansız (elimizde değil)

Thawuéğepsewu, awu tıkhek'on tlheç'ıştep

Тхьауегъэпсэу, ау тыкъэкIон тлъэкIыщтэп

Kaç yaşında hanımın?

Yilhes thapşa wuişüz yınıbjir?

Илъэс тхьапша уишъуз ыныбжьыр?

Kaç yaşında oğlun?

Yilhes thapşa pkho yınıbjir?

Илъэс тхьапша пкъо ыныбжьыр?

Kaç yaşında kızın?

Yilhes thapşa pxhu yınıbjir?

Илъэс тхьапша пхъу ыныбжьыр?

Kaç yaşında annen?

Yilhes thapşa wuyane yınıbjir?

Илъэс тхьапша уянэ ыныбжьыр?

Kaç yaşında baban?

Yilhes thapşa wuyate yınıbjir?

Илъэс тхьапша уятэ ыныбжьыр?

Oğlun(un) yaşı kaçtır?

Wuiç'ale yınıbjir thapşa?

УикIалэ ыныбжьыр тхьапша?

Kızın(ın) yaşı kaçtır?

Wuipşşaşşe yınıbjir thapşa?

Уипшъашъэ ыныбжьыр тхьапша?

O yedi (yirmi iki) yaşında

Ar yilhesiblım (yilhes t'oç'ıre t'urem) yit

Ар илъэсиблым (илъэс тIокIырэ тIурэм) ит

Evli misin? / Aldın mı? (erkeğe)

Khepşağa?

Къэпщагъа?

Evli misin? / Vardın mı? (kadına)

Wudek'uağa?

УдэкIуагъа?

Evliyim / Aldım (erkek)

Khesşağ

Къэсщагъ

Evliyim / Vardım (kadın)

Sıdek'uağ

СыдэкIуагъ

Evli mi? / Aldı mı? (erkeğe)

Khışağa?

Къыщагъа?

Evli mi? / Vardı mı? (kadına)

Dek'uağa

ДэкIуагъа?

Evli / Aldı (erkek)

Khışağ

Къыщагъ

Evli / Vardı (kadın)

Dek'uağ

ДэкIуагъ

Bekarım (dul erkeğim)

Khesşağep (sıl'ığuab)

Къэсщагъэп (сылIыгъуаб)

Bekarım (dul kadınım)

Sıdek'uağep (sışüzab)

СыдэкIуагъэп (сышъузаб)

Eşimle ayrıldık / boşandık

Sişşhağusere serıre tızepıç'ıjiğ

Сишъхьагъусэрэ сэрырэ тизэпыкIыжьыгъ

Senin çocukların (ailen) var mı?

Bın (wunağo) wui'a?

Бын (унагъо) уиIа ?

Sizin çocuklarınız (ailen) var mı?

Bın (wunağo) şüi'a?

Бын (унагъо) шъуиIа ?

Çocuklarım (ailem) yok

Bın si'ep

Бын сиIэп

Senin annen babanlar var mı?

Wo wuyane-wuyatexer wui'exa?

О уянэ-уятэхэр уиIэха?

Evet, varlar

Arı, si'ex

Ары, сиIэх

Benim anne-babamlar yanımda bulunuyorlar

Se syane-syatexer sadej şı'ex

Сэ сянэ-сятэхэр садэжь щыIэх

Benim anne-babamlar şehirde (köyde) bulunuyorlar

Se syane-syatexer khalem (khuacem) şı'ex

Сэ сянэ-сятэхэр къалэм (къуаджэм) щыIэх

Benim anne-babamlar şehirde (köyde) ikamet ediyorlar

Se syane-syatexer khalem (khuacem) desıx

Сэ сянэ-сятэхэр къалэм (къуаджэм) дэсых

Benim anne-babamlar şehirde (köyde) yaşıyorlar

Se syane-syatexer khalem (khuacem) şepsewux

Сэ сянэ-сятэхэр къалэм (къуаджэм) щэпсэух

Benim anne-babamlar henüz ihtiyar değiller

Se syane-syatexer cıriy jhı dedexep

Сэ сянэ-сятэхэр джыри жъы дэдэхэп

Benim anne-babamlar ihtiyarlar

Se syane-syatexer jhı dedex

Сэ сянэ-сятэхэр жъы дэдэх

Erkek kardeş

Şı, khoş

Шы, къош

Erkek kardeş (büyük olan)

Şınahıjh

Шынахьыжъ

Erkek kardeş (küçük olan)

Şınahıç'

ШынахьыкI

Kız kardeş

Şıpxhu

Шыпхъу

Kız kardeş (büyük olan)

Şıpxhunahıjh

Шыпхъунахьыжъ

Kız kardeş (küçük olan)

Şıpxhunahıç'

ШыпхъунахьыкI

Erkek kardeşim

Sşı

Сшы

Kız kardeşim

Sşıpxhu

Сшыпхъу

Babam

Syat

Сят

Annem

Syan

Сян

Kocam, beyim, herifim

Sil'

СилI

Karım, kadınım / Eşim

Sişüz / Sişşhağuse

Сишъуз / Cишъхьагъусэ

Hayat arkadaşım, eşim

Sişşhağuse

Сишъхьагъусэ

Oğlum

Siç'ale, sişşawo, skho

СикIалэ, сишъао, скъо

Kızım

Sipşşaşşe, spxhu

Сипшъашъэ, спхъу

Damadım

Simaxhulh, simalhxho

Симахъулъ, сималъхъо

Gelinim

Sinıse

Синысэ

Kayınvalidem, kaynanam (kadın söylerken...)

Siguaşe

Сигуащэ

Kayınvalidem, kaynanam (erkek söylerken...)

Siş'üguaşe

СишIугуащэ

Kayınpederim, kaynatam (kadın söylerken...)

Sipşı

Сипщы

Kayınpederim, kaynatam (erkek söylerken...)

Siş'üpşı

СишIупщы

Kayınbiraderim, kaynım (kadın söylerken...)

Sipşıkho

Сипщыкъо

Kayınbiraderim, kaynım (erkek söylerken...)

Siş'üpşıkho

СишIупщыкъо

Görümce

Sipşıpxhu

Сипщыпхъу

Baldız

Siş'üpşıpxhu

СишIупщыпхъу

Torunum (kızdan)

Sipxhorelhf

Сипхъорэлъф

Torunuyum (kızından)

Sıripxhorelhf

Сырипхъорэлъф

Kızımın oğlu

Spxhum yıkhoj

Спхъум ыкъожь

Kızımın kızı

Spxhum yıpxhuj

Спхъум ыпхъужь

Torun (erkekten)

Sikhorelhf

Сикъорэлъф

Torunuyum (oğlundan)

Sırikhorelhf

Сырикъорэлъф

Oğlumun oğlu

Skhom yıkhoj

Скъом ыкъожь

Oğlumun kızı

Skhom yıpxhuj

Скъом ыпхъужь

Erkek kardeşimin oğlu

Sşı yıkhu

Сшы ыкъу

Erkek kardeşimin kızı

Sşı yıpxhu

Сшы ыпхъу

Kızkardeşimin oğlu

Sşıpxhu yıkhu

Сшыпхъу ыкъу

Kızkardeşimin kızı

Sşıpxhu yıpxhu

Сшыпхъу ыпхъу

Dedem

Si tetejh

Си тэтэжъ

Ninem

Si nenejh

Си нэнэжъ

Büyükbabam

Syatejh

Сятэжъ

Büyükannem, anneannem

Syanejh

Сянэжъ

Amcam

Syateş

Сятэш

Dayım

Syaneş

Сянэш

Halam

Syateşıpxhu

Сятэшыпхъу

Teyzem

Syaneşıpxhu

Сянэшыпхъу

Teyze çocuklarıyız

Tızepxhorelhfeğu

Тызэпхъорэлъфэгъу

Senin erkek kardeşlerin var mı?

Khoşxer (şıxer) wui'a?

Къошхэр (шыхэр) уиIа?

Sizin erkek kardeşleriniz var mı?

Khoşxer (şıxer) şüi'a?

Къошхэр (шыхэр) шъуиIа?

Erkek kardeşim yok

Khoş (şı) si'ep

Къош (шы) сиIэп

Senin kız kardeşlerin var mı?

Şıpxhuxer wui'a?

Шыпхъухэр уиIа?

Kız kardeşim yok

Şıpxhu si'ep

Шыпхъу сиIэп

Sizin kız kardeşleriniz var mı?

Şıpxhuxer şüi'a?

Шыпхъухэр шъуиIа?

Kız kardeşimiz yok

Şıpxhu ti'ep

Шыпхъу тиIэп

Bir çocuğum var

Zı sabıy si'

Зы сабый сиI

İki çocuğum var

Sabıyit'u si'

СабыитIу сиI

Üç çocuğum var

Sabıyiş si'

Сабыищ сиI

İki kız kardeşim var

Şıpxhuit'u si'

ШыпхъуитIу сиI


Toplam 60884 ziyaretçi Ubıh