Ubıh/Pekhi/tʷaχə, Убыхи ,
ANA SAYFA
UBIHLAR
UBIHÇA
Ubıhça Çalışmalar
Yazılar
Galeri
Videolar
FORUM
Mutfağımız
Ziyaretçi defteri
Yönetici
Adigece Ders (Latin)
Adigece Konuşma Klavuzu
=> Tanışma, selam, vedalaşma
=> Yaş ve Aile
=> Teşekkür etme
=> Hitap ve Rica
=> Razı olma, Reddetme
=> Üzüntü, Acıma, Özür dileme
=> Kutlama, Dilek
=> Davet etme
=> Kadeh kaldırma
=> Sevgi, arkadaşlık
=> Dil
=> Tercüme etme
=> İş, Meslek
=> Örf, Adet, Toplantı
=> Doğal ortam
=> Zaman
=> Soru sorma
=> Sosyal Yaşam
=> Seyahat
=> Yemek
=> Şehirde
=> Alışveriş
=> Sağlık
=> Ulaşım
=> Hava durumu, tabelalar, Spor
 

 

Facebook'ta Paylaş

Doğal ortam

 

DOĞAL ORTAM

ÇÇ'IP'E KHIZERIK'O

ЧIЫПIЭ КЪЫЗЭРЫКIО

Nehir, akarsu

Psıxho

Псыхъо

Dere

Khulace

Къуладжэ

Şelale

Psıkhéfex

Псыкъефэх

Pınar, su kaynağı

Psıneç'eçç

ПсынэкIэчъ

Deniz

Хы

Göl

Psı wubıtığe

Псы убытыгъэ

Gölet

Psıwut'e

ПсыутIэ

Dağ

Khuşşhe

Къушъхьэ

Tepe

Bgı

Бгы

Sırt

Bgı

Бгы

Ova

Gubğo

Губгъо

Yazı, alçak düzlük

Lheguan, woxı, çç'ıwoxı, xaşü, uşö-lhaşü

Лъэгуан, охы, чIыохы, хашъу, Iушъо-лъашъу

Bozkır, alçak düzlük

Gubğo neç', uşö-lhaşü

Губгъо нэкI, Iушъо-лъашъу

Yayla

Xhup'e

ХъупIэ

Mera

Xhup'e

ХъупIэ

Orman

Mezı

Мэзы

Ağaç

Ççıgı

Чъыгы

Yamaç

Çape

Чапэ

Vadi

Khoğu, t'uaç'e

Къогъу, ТIуакIэ

Bu yerlerde ilk defa olarak (buralarda) bulundum

Mı çç'ıp'exem aperewu saşı'ağ

Мы чIыпIэхэм апэрэу сащыIагъ

Bunun gibi güzel doğa ilk defa görüyorum

Mış fede çç'ıp'e khızerık'o daxe aperewu selheğu

Мыщ фэдэ чIыпIэ къызэрыкIо дахэ апэрэу сэлъэгъу

Nasılda fotoğraf gibi (olarak) güzel nereye bakarsan!

Sıdewu suretım fedewu daxa tıde wuplhağemiy!

Сыдэу сурэтым фэдэу даха тыдэ уплъагъэми!

Şelaleler bu yerde varlar mı?

Psıkhéfexxer mı çç'ıp'em yi'exa?

Псыкъефэххэр мы чIыпIэм иIэха?

Evet, (bize) uzak olmayan mesafede şelale var

Arı, khıtpemıçıjewu psıkhéfex şı'

Ары, къытпэмычыжьэу псыкъефэх щыI

Nasılda yanaşacağız o şelaleye?

Cıdewuştewu wuyék'ol'eşt psıkhéfexım?

Сыдэущтэу уекIолIэщт а псыкъефэхым?

Bu nehir derin mi?

Mı psıxhor kuwua?

Мы псыхъор кууа?

Bu nehirde (burada) yüzülür mü?

Mı psıxhom wuşésı xhuşta?

Мы псыхъом ущесы хъущта?

Bu denizde yüzülür mü?

Mı xım wuşésı xhuşta?

Мы хым ущесы хъущта?

Bu gölde yüzülür mü?

Mı psı wubıtığem wuşésı xhuşta?

Мы псы убытыгъэм ущесы хъущта?

Bu nehirde köprü (üzerinde) var mı?

Mı psıxhom lhemıc télha?

Мы псыхъом лъэмыдж телъа?

Köprü ne tarafta?

Lhemıc tedeç'e şı'a?

Лъэмыдж тэдэкIэ щыIа?

Bu nehirde balık (içinde) yaşıyor mu (var mı)?

Mı psıxhom ptsejhıyé şı'a?

Мы псыхъом пцэжъые хэса?

Bu nehrin adı nedir?

Mı psıxhom yits'er sıd?

Мы псыхъом ицIэр сыд?

Bu nehirde gemi sefer yapıyor mu?

Mı psıxhom khuha şızék'ua?

Мы псыхъом къухьэ щызекIуа?

Yerleşim yeri (köyün, kasabanın yakını...) yakınlarında pınar (su kaynağı) yok mu?

Ağo-bleğum psıneç'eçç şı'eba?

Iэгъо-блэгъум псынэкIэчъ щыIэба?

Var! Hadi, kaynaksuyu içeceğiz

Şı'. Nék'o, psıneç'eççıps tıkhéşöşt

ЩыI, НекIо, псынэкIэчъыпс тыкъешъощт

Ne gibi yabani hayvanlar dağlarınızda (ormanlarınızda) var olanlar?

Sıd fede haç'e-khuaç'exa şüikhuşşhexem (şüimezxem) axesxer?

Сыд фэдэ хьэкIэ-къуакIэха шъуикъушъхьэхэм (шъуимэзхэм) ахэсхэр?

Ne gibi av hayvanlarını (onları) avlamaya serbestsin?

Sıd fede psewuşşhexem wuyaşek'on wufita?

Сыд фэдэ псэушъхьэхэм уяшэкIон уфита?

Kurdu avlamaya serbestsin, ötekilerini avlaman için izin ihtiyacı var

Tığujhım wuyéşek'on wufit, adrexem wuyaşek'onım payé yizın yişıç'ağ

Тыгъужъым уешэкIон уфит, адрэхэм уяшэкIоным пае изын ищыкIагъ

Nasılda buranın temiz hava(sı) var, nasılda hoşnut olarak nefes alıyorsun!

Sıdewu mış jı khabze şı'er, sıdewu wuiğatxhewu jı khapşera!

Сыдэу мыщ жьы къабзэ щыIэр, сыдэу уигъатхъэу жьы къапщэра!

Nasılda iyi bunun gibi güzel doğada bulunman!

Sıdewu değua mış fede çç'ıp'e khızerık'o daxem wuşışı'enır!

Сыдэу дэгъуа мыщ фэдэ чIыпIэ къызэрыкIо дахэм ущыщыIэныр!


Toplam 60522 ziyaretçi Ubıh
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=