Ubıh/Pekhi/tʷaχə, Убыхи ,
ANA SAYFA
UBIHLAR
UBIHÇA
Ubıhça Çalışmalar
Yazılar
Galeri
Videolar
FORUM
Mutfağımız
Ziyaretçi defteri
Yönetici
Adigece Ders (Latin)
Adigece Konuşma Klavuzu
=> Tanışma, selam, vedalaşma
=> Yaş ve Aile
=> Teşekkür etme
=> Hitap ve Rica
=> Razı olma, Reddetme
=> Üzüntü, Acıma, Özür dileme
=> Kutlama, Dilek
=> Davet etme
=> Kadeh kaldırma
=> Sevgi, arkadaşlık
=> Dil
=> Tercüme etme
=> İş, Meslek
=> Örf, Adet, Toplantı
=> Doğal ortam
=> Zaman
=> Soru sorma
=> Sosyal Yaşam
=> Seyahat
=> Yemek
=> Şehirde
=> Alışveriş
=> Sağlık
=> Ulaşım
=> Hava durumu, tabelalar, Spor
 

 

Facebook'ta Paylaş

Hitap ve Rica

 

HİTAP ETME

ZIFEĞEZEN

ЗЫФЭГЪЭЗЭН

Sayın bayanlar ve baylar!

Wo, kup!

О, куп!

Arkadaş!

Nıbceğur!

Ныбджэгъур!

Arkadaşlar!

Nıbceğuxer!

Ныбджэгъухэр!

Değerli arkadaşım!

Sinıbceğu lhap'!

Синыбджэгъу лъапI!

Değerli arkadaşlarım!

Sinıbceğu lhap'exer!

Синыбджэгъу лъапIэхэр!

Bay başkan(bey)!

Thamate mafe!

Тхьаматэ мафэ!

Lütfen otur (oturun)

Mowu, khe'ıst (şükhe'ıst)

КъэIыст (шъукъэIыст)

Duyuyor musun (musunuz)?

Zexewoxa (zexeşöxa)? / Wo'ua (şö'ua)?

Зэхэоха (зэхэшъоха)? / ОIуа (шъоIуа)?

Dinliyor musun (musunuz)?

Wode'ua (şöde'ua)?

ОдэIуа (шъодэIуа)?

Hele bir dinle!

Mowu ze kheda'u (wukheda'u)!

Моу зэ къэдаIу (укъэдаIу)!

Hele bir dinleyin!

Mowu ze şükheda'u!

Моу зэ шъукъэдаIу!

 

 

 

 

 

 

RİCA

Ç'ELHE'UN

КIЭЛЪЭIУН

Girebilir miyim?

Sıkhihanewu xhuşta?

Сыкъихьанэу хъущта?

Bana yardım edebilir misin (misiniz)?

Wukhızde'apı'aşüna (şükhızde'apı'aşüna)?

УкъыздэIэпыIэна (шъукъыздэIэпыIэна)?

Bana ... verir misin (misiniz) lütfen?

-r khıseptına (khıseşütına), haşxum?

-р къысэптына (къысэшъутына), хьашхум?

Beni bekle (bekleyiniz) lütfen

Mowu, khısajjeba (şükhısajjeba)

Моу, къысажэба (шъукъысажэба)

Sigara içilebilir mi?

Tutın wuşéşö xhuşta?

Тутын ущешъо хъущта?

Tiyatroya seni davet etmeyi istiyorum

Téatrem wukhézğebleğenewu sıfay

Театрэм укъезгъэблэгъэнэу сыфай

Tiyatroya sizi davet etmeyi istiyorum

Téatrem şükhézğebleğenewu sıfay

Театрэм шъукъезгъэблэгъэнэу сыфай

Lokantaya seni davet etmeyi istiyorum

Şxap'em wukhézğebleğenewu sıfay

ШхапIэм укъезгъэблэгъэнэу сыфай

Lokantaya sizi davet etmeyi istiyorum

Şxap'em şükhézğebleğenewu sıfay

ШхапIэм шъукъезгъэблэгъэнэу сыфай

Memnuniyetle

Siguapewu / Sigope dedewu

Сигуапэу / Сигопэ дэдэу

Beni davet ettiğinden dolayı için sağol, ama o vakitlerde işlerim olacak

Sızerébğeblağerem payé thawuéğepsewu, awu a wuaxhtem ofxer si'eştıx

Сызэребгъэблагъэрэм пае тхьауегъэпсэу, ау а уахътэм Iофхэр сиIэщтых

Beni davet ettiğinizden dolayı için sağolun, ama o vakitlerde işlerim olacak

Sızeréjüğeblağerem payé thaşüéğepsewu, awu a wuaxhtem ofxer si'eştıx

Сызэрежъугъэблагъэрэм пае тхьашъуегъэпсэу, ау а уахътэм Iофхэр сиIэщтых

Nerede (ne zaman) görüşeceğiz?

Tıde (sıdiğua) tızerelheğuşta?

Тыдэ (сыдигъуа) тызэрэлъэгъущта?

Bu vakit sizin için uygun mu?

Mı wuaxhter khıwok'ua (khışök'ua)?

Мы уахътэр къыокIуа (къышъокIуа)?

Olaki yanınızda bugece beni yatırman (yatılı alman) mümkün (senin) mü?

Zıgoreç'e şüadejı nıçepe sibğelhın plheç'ına?

ЗыгорэкIэ шъуадэжьы нычэпэ сибгъэлъын пдъэкIына?

Olaki yanınızda bugece bizi yatırman (yatılı alman) mümkün (senin) mü?

Zıgoreç'e şüadejı nıçepe nibğelhın plheç'ına?

ЗыгорэкIэ шъуадэжьы нычэпэ тибгъэлъын пдъэкIына?

Mümkün (benim için), (bizim) evimizde yatarsınız diyorsanız sizin elinizde, buyrun

Slheç'ışt, tiwune şülhın şü'ome şüfit, şükhéblağex

СлъэкIыщт, тиунэ шъулъын шъуIомэ шъфит, шъукъеблагъэх

Gir (girin) (otur (oturun)), lütfen

Mowu, yiheba (şüiheba) (khet'ısba (şükhet'ısba))

Моу, ихьэба (шъуихьэба) (къэтIысба (шъукъэтIысба))


Toplam 60881 ziyaretçi Ubıh