Ubıh/Pekhi/tʷaχə, Убыхи ,
ANA SAYFA
UBIHLAR
UBIHÇA
Ubıhça Çalışmalar
Yazılar
Galeri
Videolar
FORUM
Mutfağımız
Ziyaretçi defteri
Yönetici
Adigece Ders (Latin)
Adigece Konuşma Klavuzu
=> Tanışma, selam, vedalaşma
=> Yaş ve Aile
=> Teşekkür etme
=> Hitap ve Rica
=> Razı olma, Reddetme
=> Üzüntü, Acıma, Özür dileme
=> Kutlama, Dilek
=> Davet etme
=> Kadeh kaldırma
=> Sevgi, arkadaşlık
=> Dil
=> Tercüme etme
=> İş, Meslek
=> Örf, Adet, Toplantı
=> Doğal ortam
=> Zaman
=> Soru sorma
=> Sosyal Yaşam
=> Seyahat
=> Yemek
=> Şehirde
=> Alışveriş
=> Sağlık
=> Ulaşım
=> Hava durumu, tabelalar, Spor
 

 

Facebook'ta Paylaş

Razı olma, Reddetme

 

RAZI OLMA, REDDETME

YÉZEĞIN, FEMIDEN

ЕЗЭГЪЫН, ФЭМЫДЭН

Olur

Xhun

Хъун

Olmaz

Xhunep

Хъунэп

İyi

Değu

Дэгъу

Evet

Arı

Ары

Hayır

Hawu, Hau'

Хьау

İyi, olur (tamam)

Değu, xhun (tamam)

Дэгъу, хъун

Öyle durum(u)

Arı zereşıtır

Ары зэрэщытыр

Katılıyorum / Razı oluyorum

Déseğaşte / sıkhézeğı

Десэгъаштэ / сыкъезэгъы

Sana katılıyorum (size katılıyorum)

Khıbdéseğaşte (khıjüdéseğaşte)

Къыбдесэгъаштэ (къыжъудесэгъаштэ)

Memnuniyetle

Siguapewu

Сигуапэу

Bundan (dolayı) razıyım

Mışç'e sıkhézeğı

МыщкIэ сыкъезэгъы

Harika fikir!

Gupşıse ş'ağu!

Гупшысэ шIагъу!

İlginç fikir!

Gupşıse ğeş'eğon!

Гупшысэ гъэшIэгъон!

Bu bence rahatlatıcı

Mır serç'e tınçığu

Мыр сэркIэ тынчыгъу

Öyle tabii

Arı ade

Ары адэ

Öyledir tabii

Arıştın ade

Арыщтын адэ

Öyledir (sanırım )

Arıştın

Арыщтын

Haklısın (haklısınız)

Wuzaf (şüzaf) / Wuterez (şüterez)

Узаф (шъузаф)

Doğrusun (doğrusunuz)

Wuterez (şüterez)

Утэрэз (шъутэрэз)

Doğru.

Terez

Тэрэз

Doğrudur

Terez ded

Тэрэз дэд

Doğru değil

Terezep

Тэрэзэп

Doğru değil

Terez dedep

Тэрэз дэдэп

Yanlış.

Pxenc

Пхэндж

Gerçek

Şşıpkhe

Шъыпкъэ

Gerçek değil

Şşıpkhep

Шъыпкъэп

Gerçek değil

Şşıpkhe dedep

Шъыпкъэ дэдэп

Yalan

Pts'ı

ПцIы

Hayır, teşekkür ederim

Hawu, thawuéğepsewu

Хьау, тхьауегъэпсэу

Hayır, maalesef yapamam

Hawu, guxeç' nah mış'emi sfeş'eştep

Хьау, гухэкI нахь мышIэми сфэшIэщтэп

Bende senin gibi düşünüyorum

Seri woş féde ségupşıse

Сэри ощ федэ сегупшысэ

Bu konuda sana tamamen katılmıyorum

Mı ofımç'e t'ek'u khıbdézğaşterep

Мы IофымкIэ тIэкIу къыбдезгъаштэрэп

Bu konuda size tamamen katılmıyorum

Mı ofımç'e t'ek'u khıjüdézğaşterep

Мы IофымкIэ тIэкIу къыжъудезгъаштэрэп

Bu konuda size tamamen katılmıyoruz

Mı ofımç'e t'ek'u khıjüdédğaşterep

Мы IофымкIэ тIэкIу къыжъудедгъаштэрэп

Bu konuda seninle aynı fikirde değilim

Mı ofımç'e worıre tıguzetéferep

Мы IофымкIэ орырэ тыгузэтефэрэп

Bu konuda sizinle aynı fikirde değilim

Mı ofımç'e şörıre tıguzetéferep

Мы IофымкIэ шъорырэ тыгузэтефэрэп

Bu konuda sizinle aynı fikirde değiliz

Mı ofımç'e şörıre tıguzetéferep

Мы IофымкIэ шъорырэ тыгузэтефэрэп

Hayır, öyle değil durum(u)

Hawu, arep zereşitır

Хьау, арэп зэрэщытыр

Tam tersi (aksi)!

Zepırığezağewu!

Зэпырыгъэзагъэу!

Ben kabul etmiyorum

Se zderep

Сэ здэрэп

Razıyım (razıyız)

Sırıraz (tırıraz)

Сырыраз (тырыраз)

Razıyım (razıyız)

Sıkhézeğı (tıkhézeğı)

Cыкъезэгъы (тыкъезэгъы)

Razı değilim (değiliz)

Sırırazep (tırırazep)

Сырыразэп (тырыразэп)

Razı değilim (değiliz)

Sıkhézeğırep (tıkhézeğırep)

Сыкъезэгъырэп (тыкъезэгъырэп)

Hata yapıyorsun (yapıyorsunuz)

Wuxewukho (şüxewukho)

Ухэукъо (шъухэукъо)

Özür dilerim, ama işlerim var(lar)

Khısfeğeğu, awu ofxer si'ex

Къысфэгъэгъу, ау Iофхэр сиIэх

İmkanım yok

Amal si'ep

Амал сиIэп

Tasalanma (tasalanmayın)

Wumıgumeç' (şümıgumeç')

УмыгумэкI (шъумыгумэкI)

Endişelenme (endişelenmeyin)

Wumıgu'a (şümıgu'a)

УмыгуIа (шъумыгуIа)

Zora (sıkıntıya) girme (girmeyin)

Zémığez

Земыгъэз (зешъумыгъэз)

Zora (sıkıntıya) sokma (beni)

Sémığez

Семыгъэз

Zora (sıkıntıya) sokmayın (beni)

Séşümığez

Сешъумыгъэз

Zora (sıkıntıya) sokma (bizi)

Témığez

Темыгъэз

Zora (sıkıntıya) sokmayın (bizi)

Téşümığez

Тешъумыгъэз


Toplam 58845 ziyaretçi Ubıh
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=