Ubıh/Pekhi/tʷaχə, Убыхи ,
ANA SAYFA
UBIHLAR
UBIHÇA
Ubıhça Çalışmalar
Yazılar
Galeri
Videolar
FORUM
Mutfağımız
Ziyaretçi defteri
Yönetici
Adigece Ders (Latin)
Adigece Konuşma Klavuzu
=> Tanışma, selam, vedalaşma
=> Yaş ve Aile
=> Teşekkür etme
=> Hitap ve Rica
=> Razı olma, Reddetme
=> Üzüntü, Acıma, Özür dileme
=> Kutlama, Dilek
=> Davet etme
=> Kadeh kaldırma
=> Sevgi, arkadaşlık
=> Dil
=> Tercüme etme
=> İş, Meslek
=> Örf, Adet, Toplantı
=> Doğal ortam
=> Zaman
=> Soru sorma
=> Sosyal Yaşam
=> Seyahat
=> Yemek
=> Şehirde
=> Alışveriş
=> Sağlık
=> Ulaşım
=> Hava durumu, tabelalar, Spor
 

 

Facebook'ta Paylaş

Sevgi, arkadaşlık

 

SEVGİ, ARKADAŞLIK, KARDEŞLİK

Ş'ÜLHEĞUNIĞE, NIBCEĞUĞE, ZEKHOŞNIĞE

ШIУЛЪЭГЪУНЫГЪЭ, НЫБДЖЭГЪУНЫГЪЭ, ЗЭКЪОШНЫГЪЭ

Kim(-dir acaba) senin arkadaşın?

Xeta wo wuinıbceğur?

Хэта о уиныбджэгъур?

Benim küçüklüğümden başlayarak arkadaşım

Sits'ık'uğom şéğejağewu sinıbceğu

СицIыкIугъом щегъэжьагъэу синыбджэгъу

Setenay ve ben küçüklüğümüzden beri (bu tarafa) arkadaşız, kız arkadaşlarız

Setenayre serıre tits'ık'uğom khışéğejağewu tızenıbceğu, tızepşşeşşeğu

Сэтэнайрэ сэрырэ тицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу тызэныбджэгъу, тызэпшъэшъэгъу

Abrek ve Kazbek küçüklüğümüzden beri (bu tarafa) arkadaşlarım, taydaşlarız

Abrekre Kazbekre tits'ık'uğom khışéğejağewu sinıbceğux, tızeşşawoğux

Абрэкрэ Къазьэкрэ тицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу синыбджэгъух, тызэшъаогъух

Benim çok arkadaşım var

Se nıbceğu be si'

Сэ ныбджэгъу бэ сиI

Ben seni (sizi) arkadaş (kendime) yapmak istiyorum

Se nıbceğu wusş'ı (şüsş'ı) siş'öyiğu

Сэ ныбджэгъу усшIы (шъусшIы) сишIоигъу

Birileriyle kardeşsen güçlüsün!

Wuzekhoşme wulheş!

Узэкъошмэ улъэш!

Kardeşlik-arkadaşlık olmasa dünyada varolmak elinden gelmez

Zekhoşnığe-nıbceğunığe şımı'eme dunayim wutétın plheç'ıştep

Зэкъошныгъэ-ныбджэгъуныгъэ щымыIэмэ дунаим утетын плъэкIыщтэп

Kardeşlik yaşantımızı (hayatımızı) güzelleştiriyor

Zekhoşnığem tişı'aç'e khéğedaxe

Зэкъошныгъэм тищыIакIэ къегъэдахэ

Hepsinden daha fazla sevdiğin biri yok mu içlerinde?

Zeç'eme anahawu ş'ü plheğure gore axetba?

ЗэкIэмэ анахьэу шIу плъэгъурэ горэ ахэтба?

En (içlerinde) iyi arkadaş olarak sahip olduğumun ismi ...

Anah nıbceğu değowu se si'em yıts'e ...

Анахь ныбджэгъу дэгъоу сэ сиIэм ыцIэр ...

Var, olmaz olur mu?

Axet, axemıtı xhuna?

Ахэт, ахэмыты хъуна?

Peki kim o?

Ade xet ar?

Адэ хэт ар?

Sen(sin), seni çok seviyorum

Worı, wo lheşewu ş'ü wuselheğu

Оры, о лъэшэу шIу усэлъэгъу

Senden çok hoşlanıyorum

Se lheşewu sıgu wuréhı

Сэ лъэшэу сыгу урехьы

Gülüşün benim hoşuma gidiyor

Wuşxıç'e se sıgu réhı

УищхыкIэ сэ сыгу рехьы

Kız olarak saçları uzunlar benim hoşuma gidiyorlar

Pşşaşşewu zışşhats ç'ıhaxer se sıgu réhıx

Пшъашъэу зышъхьац кIыхьэхэр сэ сыгу рехьых

Çakır (mavi-yeşil) gözlü kızlar benim hoşuma gidiyorlar

Pşşaşşe naşxhoxer se sıgu réhıx

Пшъашъэ нашхъохэр сэ сыгу рехьых

Mantıklı (dengeli) erkekler benim hoşuma gidiyorlar

Ç'ele şşırıtxer se sıgu réhıx

КIэлэ шъырытхэр сэ сыгу рехьых

Yürüyüşün benim hoşuma gidiyor

Wuik'uaç'e se sıgu réhı

УикIуакIэ сэ сыгу рехьы

Hoşuma gidiyor gönlündekileri rahatça içtenlikle söyleme(yi) başarın

Se sıgu réhı wuiguxelhxer rehatewu khip'otıç'ın zereplheç'ırer

Сэ сыгу рехьы уигухэлъхэр рэхьатэу къипIотыкIын зэрэплъэкIырэр

Yumuşak sesin benim hoşuma gidiyor

Wuimakhe şşabe se sıgu réhı

Уимэкъэ шъабэ сэ сыгу рехьы

Benimle evlenir misin?

Wukhızdek'ona?

УкъыздэкIона?

Sen birisini seviyor musun?

Wo zıgore ş'ü wolheğua?

О зыгорэ шIу олъэгъуа?

Senin sevdiğinin ismi nedir?

Wo ş'ü plheğurem yıts'er sıd?

О шIу плъэгъурэм ыцIэр сыд?

Senin sevdiğin kızın ne(-dir acaba) ismi?

Wo ş'ü plheğure pşşaşşem sıda yıts'er?

О шIу плъэгъурэ пшъащъэм сыда ыцIэр?

Ben seni seviyorum (sevdim)

Se ş'ü wuselheğu (wuslheğuğ)

Сэ шIу усэлъэгъу (услъэгъугъ)

Ben onu seviyorum (sevdim)

Se ş'ü selheğu (slheğuğ)

Сэ шIу сэлъэгъу (слъэгъугъ)

Ben sizi seviyorum (sevdim)

Se ş'ü şüselheğu (şüslheğuğ)

Сэ шIу шъусэлъэгъу (шъуслъэгъугъ)

Ben onları seviyorum (sevdim)

Se ş'ü selheğux (slheğuğex)

Сэ шIу сэлъэгъух (слъэгъугъэх)

Sen beni seviyorsun (sevdin)

Wo ş'ü khısiwolheğu (khısiplheğuğ)

О шIу къысиолъэгъу (къысиплъэгъугъ)

Sen onu seviyorsun (sevdin)

Wo ş'ü wolheğu (plheğuğ)

О шIу олъэгъу (плъэгъугъ)

Sen bizi seviyorsun (sevdin)

Wo ş'ü khıtiwolheğu (khıtiplheğuğ)

О шIу къытиоэлъэгъу (къытиплъэгъугъ)

Sen onları seviyorsun (sevdin)

Wo ş'ü wolheğux (plheğuğex)

О шIу олъэгъух (плъэгъугъэх)

O beni seviyor (sevdi)

Ar ş'ü khısélheğu (khısilheğuğ)

Ар шIу къыселъэгъу (къысилъэгъугъ)

O seni seviyor (sevdi)

Ar ş'ü khıwoélheğu (khıwuilheğuğ)

Ар шIу къыоелъэгъу (къыуилъэгъугъ)

O onu seviyor (sevdi)

Ar ş'ü yélheğu (yılheğuğ)

Ар шIу елъэгъу (ылъэгъугъ)

O bizi seviyor (sevdi)

Ar ş'ü khıtélheğu (khıtilheğuğ)

Ар шIу къытелъэгъу (къытилъэгъугъ)

O sizi seviyor (sevdi)

Ar ş'ü khışöélheğu (khışüilheğuğ)

Ар шIу къышъоелъэгъу (къышъуилъэгъугъ)

O onları seviyor (sevdi)

Ar ş'ü yélheğux (yılheğuğex)

Ар шIу елъэгъух (ылъэгъугъэх)

Biz seni seviyoruz (sevdik)

Te ş'ü wutelheğu (wutlheğuğ)

Тэ шIу утэлъэгъу (утлъэгъугъ)

Biz onu seviyoruz (sevdik)

Te ş'ü telheğu (tlheğuğ)

Тэ шIу тэлъэгъу (тлъэгъугъ)

Biz sizi seviyoruz (sevdik)

Te ş'ü şütelheğu (şütlheğuğ)

Тэ шIу шъутэлъэгъу (шъутлъэгъугъ)

Biz onları seviyoruz (sevdik)

Te ş'ü telheğux (tlheğuğex)

Тэ шIу тэлъэгъух (тлъэгъугъэх)

Siz beni seviyorsunuz (sevdiniz)

Şö ş'ü khısişölheğu (khısişülheğuğ)

Шъо шIу къысишъолъэгъу (къысишъулъэгъугъ)

Siz onu seviyorsunuz (sevdiniz)

Şö ş'ü şölheğu (şülheğuğ)

Шъо шIу шъолъэгъу (шъулъэгъугъ)

Siz bizi seviyorsunuz (sevdiniz)

Şö ş'ü khıtişölheğu (khıtişülheğuğ)

Шъо шIу къытишъолъэгъу (къытишъулъэгъугъ)

Siz onları seviyorsunuz (sevdiniz)

Şö ş'ü şölheğux (şülheğuğex)

Шъо шIу шъолъэгъух (шъулъэгъугъэх)

Onlar beni seviyorlar (sevdiler)

Axer ş'ü khısalheğu (khısalheğuğ)

Ахэр шIу къысалъэгъу (къысалъэгъугъ)

Onlar seni seviyorlar (sevdiler)

Axer ş'ü khıwualheğu (khıwualheğuğ)

Ахэр шIу къыуалъэгъу (къыуалъэгъугъ)

Onlar onu seviyorlar (sevdiler)

Axer ş'ü alheğu (alheğuğ)

Ахэр шIу алъэгъу (алъэгъугъ)

Onlar bizi seviyorlar (sevdiler)

Axer ş'ü khıtalheğu (khıtalheğuğ)

Ахэр шIу къыталъэгъу (къыталъэгъугъ)

Onlar sizi seviyorlar (sevdiler)

Axer ş'ü khışüalheğu (khışüalheğuğ)

Ахэр шIу къышъуалъэгъу (къышъуалъэгъугъ)

Onlar onları seviyorlar (sevdiler)

Axer ş'ü alheğux (alheğuğex)

Ахэр шIу алъэгъух (алъэгъугъэх)

Ben annem ve babamı seviyorum

Se syanere syatere ş'ü selheğux

Сэ сянэрэ сятэрэ шIу сэлъэгъух

Ben Adıge Vatanını, Adıge dilini canımdan daha çok severim

Se Adıge Xekujhıre Adıgabzere sipse nahiy nah ş'ü selheğux

Сэ Адыгэ Хэкужъырэ Адыгабзэрэ сипсэ нахьи нахь шIу сэлъэгъух

Ben Adıge töresini, kültürünü, şarkılarını, oyunlarını da çok severim

Se Adıge Xabzere Adıge ş'enxabzere woredxemre khaşöxemriy lheşewu ş'ü selheğux

Сэ Адыгэ Хабзэрэ Адыгэ шIэнхабзэрэ орэдхэмрэ къашъохэмри лъэшэу шIу сэлъэгъух

Resim yapmayı seviyorum

Suretş'ınır se ş'ü selheğu

СурэтшIыныр сэ шIу сэлъэгъу

Kitapları okumak arzum

Se txılhme syacenır siç'as

Сэ тхылъмэ сяджэныр сикIас

Ben güreşi seviyorum

Se benenır ş'ü selheğu

Сэ бэнэныр шIу сэлъэгъу


Toplam 58845 ziyaretçi Ubıh
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=