Ubıh/Pekhi/tʷaχə, Убыхи ,
ANA SAYFA
UBIHLAR
UBIHÇA
Ubıhça Çalışmalar
Yazılar
Galeri
Videolar
FORUM
Mutfağımız
Ziyaretçi defteri
Yönetici
Adigece Ders (Latin)
Adigece Konuşma Klavuzu
=> Tanışma, selam, vedalaşma
=> Yaş ve Aile
=> Teşekkür etme
=> Hitap ve Rica
=> Razı olma, Reddetme
=> Üzüntü, Acıma, Özür dileme
=> Kutlama, Dilek
=> Davet etme
=> Kadeh kaldırma
=> Sevgi, arkadaşlık
=> Dil
=> Tercüme etme
=> İş, Meslek
=> Örf, Adet, Toplantı
=> Doğal ortam
=> Zaman
=> Soru sorma
=> Sosyal Yaşam
=> Seyahat
=> Yemek
=> Şehirde
=> Alışveriş
=> Sağlık
=> Ulaşım
=> Hava durumu, tabelalar, Spor
 

 

Facebook'ta Paylaş

İş, Meslek

 

İŞ HAYATI / MESLEK

OF Ş'ENIĞE

IОФ ШIЭНЫГЪЭР

Avukat

Woçıl

Очыл

Doktor

Aze

Iазэ

İş adamı

Biznesmen

Бизнесмен

Gazeteci

Jurnalist

Журналист

Muhabir

Kerréspondent

Корреспондент

Mimar

Wuneğeps

Унэгъэпс

İnşaatçı

Psewolheş'

ПсэолъэшI

Memur

Xabzel'

ХабзэлI

İşçi

Ofş'ak'o

IофшIакIo

Eczacı

Wutsış'e

УцышIэ

Şoför

Kuzéf

Кузеф

Muhasebeci

Bugaltér

Бухгалтер

Mühendis

Zeğefak'u / İnjenér

ЗэгъэфакIу / Инженер

Öğrenci

Yécak'o

Студент

Okul öğrencisi

Ç'eleyécak'o / Yécak'o

КIэлэеджакIo / ЕджакIo

Öğretmen

Ç'eleyéğac / Yéğecak'o

КIэлэегъадж / ЕгъэджакIo

Subay

Paşe

Пащэ

Sekreter

Şşefeğu / Sékrétar'

Шъэфэгъу / Секретарь

Nedir iş olarak yaptığın?

Sıda ofewu pş'erer?

Сыда Iофэу пшIэрэр?

Çalışıyor musun? / Çalışıyor musunuz?

Wulaja? / Şölaja?

Улажьа? / Шъолажьа?

İş yapıyor musun? / İş yapıyor musunuz?

Of woş'a? / Of şöş'a?

Iоф ошIа? / Iоф ШъошIа?

Okuyor musun? / Okuyor musunuz?

Wuyéca? / Şüyéca?

Уеджа? / Шъуеджа?

Çalışıyorum / Çalışıyoruz

Selaje / Telaje

Сэлажьэ / Tэлажьэ

Çalışmıyorum / Çalışmıyoruz

Sılajerep / Tılajerep

Сылажьэрэп / Tылажьэрэп

İş yapıyorum / İş yapıyoruz

Of seş'e / Of teş'e

Iоф сэшIэ / Iоф тэшIэ

İş yapmıyorum / İş yapmıyoruz

Of sş'erep / Of tş'erep

Iоф сшIэрэп / Iоф тшIэрэп

Okuyorum / Okuyoruz

Séce / Téce

Седжэ / Tеджэ

Okumuyorum / Okumuyoruz

Sécerep / Técerep

Седжэрэп / Tеджэрэп

Ben işçiyim

Se sı'ofş'ak'u

Сэ сыIофшIакIу

Sanatın / Mesleğin nedir?

Wui'aş'ağer sıd?

УиIэшIагъэр сыд?

Ben tarihçiyim (veterinerim)

Se sıtxıdetx (sıbılım'az)

Сэ сытхыдэтх (сыбылымIаз)

Ben iş adamıyım

Se sıbiznesmen

Сэ сыбизнесмен

Ben memurum

Se sıxabzel'

Сэ сыхабзэлI

Ben mühendisim

Se sızeğefak'u

Сэ сызэгъэфакIo

Ben öğretmenim

Se sıyéğecak'o

Сэ сыегъэджакIo

Nerede iş yapıyorsun?

Tıde of şipş'era?

Тыдэ Iоф щыпшIэра?

Kimedir iş olarak yaptığın?

Xeta ofewu fepş'erer?

Хэта Iофэу фэпшIэрэр?

Bilim araştırma enstitütüsünde çalışıyorum

Ş'enığe wuşetıp'e institutım sışelaje

ШIэныгъэ ушэтыпIэ институтым сыщэлажьэ

Fabrikada çalışıyorum

Fabrikem sışelaje

Фабрикэм сыщэлажьэ

Bakanlıkta çalışıyorum

Ministriğom sışelaje

Министрыгъом сыщэлажьэ

Bankada çalışıyorum

Bankım sışelaje

Банкым сыщэлажьэ

Biz meslekdaşız

Tıze'ofş'eğu

ТызэIофшIэгъу

Aylığın ne kadar?

Wo wui mezapç'e sıd fediz?

О уи мэзапкIэ сыд фэдиз?

Günlüğün (yevmiyen) ne kadar?

Wui mefe lejapç'e sıd fediz?

Уи мэфэ лэжьапкIэ сыд фэдиз?

İşinden razı mısın (memnun musun)?

Wui ofıç'e wuraza?

Уи IофыкIэ ураза?

Aylığından razı mısın (memnun musun)?

Wui lejapç'emç'e wuraza?

Уи лэжьапкIэмкIэ ураза?

Biz iş yapmayı sabah erkenden başlatıyoruz

Te ofş'enır pçedıjım yéteğaje

Тэ IофшIэныр пчэдыжьым етэгъажьэ

Sabahleyin saat sekizde iş yerine geleceğim

Pçedıjım sıhatır yim ofş'ap'em se sıkhek'oşt

Пчэдыжьым сыхьатыр им IофшIапIэм сэ сыкъэкIощт

Sabahleyin (beni) bekle

Pçedıjım khısajj

Пчэдыжьым къысаж

Sabahleyin (beni) bekleyin

Pçedıjım şükhısajj

Пчэдыжьым шъукъысаж

Sabahleyin (bizi) bekleyin

Pçedıjım şükhıtajj

Пчэдыжьым шъукъытаж

Yarın ben erken (olarak) sabahleyin kalkmam gerek

Néwuşı se jewu pçedıjım sıkhetecın fayé

Неущы сэ жьэу пчэдыжьым сыкъэтэджын фае

Sabahleyin erken (olarak) kalkarsan, çabucak yıkan (elini-yüzünü) işyerine gitmeye kendini hazırla

Pçedıjım jewu wukhetecıme, psınç'ewu zıthaç', ofş'ap'em wuk'onewu zığehazır

Пчэдыжьым жьэу укъэтэджымэ, псынкIэу зытхьакI, IошIапIэм укIонэу зыгъэхьазыр

Ben öğrenciyim

Se sıyécak'o

Сэ сыeджакIo

Nerede okuyorsun (okuyorsunuz)?

Tıde wuşécera (şüşécera)?

Тыдэ ущеджэра (шъущеджэра)?

Okulda okuyorum

Yécap'em sışéce

ЕджапIэм сыщеджэ

Yüksekokulda okuyorum

Yécap'eşxom sışéce

ЕджапIэшхом сыщеджэ

Enstitüde okuyorum

İnstitutım sışéce

Институтым сыщеджэ

Üniversitede okuyorum

Univérsitétım sışéce

Университетым сыщеджэ

Lisede okuyorum

Litseyim sışéce

Лицеим сыщеджэ

Kolejde okuyorum

Kolecım sışéce

Коледжым сыщеджэ

Hangi üniversite acaba okuduğun?

Sıd fede univérsitét wuzışécerer?

Сыд фэдэ университет узыщеджэрэр?

Hangi üniversite acaba okuduğunuz?

Sıd fede univérsitét şüzışécerer?

Сыд фэдэ университет шъузыщеджэрэр?

Adıge Devlet Üniversitesinde okuyorum

Adıge Kheralığo Univérsitétım sışéce

Адыгэ Къэралыгъо Университетым сыщеджэ

Hangi fakültededir bulunduğun?

Sıd fede fakultéta wuzerısır?

Сыд фэдэ факултета узэрысыр?

Hangi fakültededir bulunduğunuz?

Sıd fede fakultéta şüzerısır?

Сыд фэдэ факултета шъузэрысыр?

Kaçıncı sınıftasın (sınıftasınız)?

Sıd kursa wuzerısır (şüzerısır)?

Сыд курса узэрысысыр (шъузэрысысыр)?

İkinci (üçüncü) sınıfta okuyorum

Yat'onere (yaşenere) kursım sis

ЯтIонэрэ (ящэнэрэ) курсым сис

İktisat fakültesinin öğrencisiyim

Ekonomik fakultétım sıriyécak'o

Экономик факултетым сырыyéджакIo

Hukuk öğrencisiyim

Yurisprudens fakultétım sıriyécak'o

Юриспруденс факултетым сырыyéджакIo

Tarih fakültesinin öğrencisiyim

Txıde fakultétım sıriyécak'o

Tхыдэ факултетым сырыyéджакIo

Ben ev kadınıyım

Se sıwuneguaş

Сэ сыунэгуащ

O emeklidir

Ar k'oçç'efeğaş'ü / pensionér

Ар кIочIэфэгъашIу / пенсионер

Öğrenim durumun nedir?

Sıd fede ğesenığa wui'er?

Сыд фэдэ гъэсэныгъа уиIэр?

Ben üniversiteyi bitirdim

Univérsitétır khesıwuxığ

Университетыр къэсыухыгъ


Toplam 58845 ziyaretçi Ubıh
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=