Ubıh/Pekhi/tʷaχə, Убыхи ,
ANA SAYFA
UBIHLAR
UBIHÇA
Ubıhça Çalışmalar
Yazılar
Galeri
Videolar
FORUM
Mutfağımız
Ziyaretçi defteri
Yönetici
Adigece Ders (Latin)
Adigece Konuşma Klavuzu
=> Tanışma, selam, vedalaşma
=> Yaş ve Aile
=> Teşekkür etme
=> Hitap ve Rica
=> Razı olma, Reddetme
=> Üzüntü, Acıma, Özür dileme
=> Kutlama, Dilek
=> Davet etme
=> Kadeh kaldırma
=> Sevgi, arkadaşlık
=> Dil
=> Tercüme etme
=> İş, Meslek
=> Örf, Adet, Toplantı
=> Doğal ortam
=> Zaman
=> Soru sorma
=> Sosyal Yaşam
=> Seyahat
=> Yemek
=> Şehirde
=> Alışveriş
=> Sağlık
=> Ulaşım
=> Hava durumu, tabelalar, Spor
 

 

Facebook'ta Paylaş

Tanışma, selam, vedalaşma

 

TANIŞMA, SELAMLAMA, VEDALAŞMA

NE'UASE ZEFEXHUN, Ş'ÜFES ZEXIN, ZEBĞODEÇ'IJIN

НЭIУАСЭ ЗЭФЭХЪУН, ШIУФЭС ЗЭХЫН, ЗЭБГЪОДЭКIЫЖЬЫН

Merhaba

Fesapşı

Фэсапщы

Günaydın

Wuipçedıj (şüipçedıj) ş'ü

Уипчэдыжь (шъуипчэдыжь) шIу

İyi günler

Wuimafe (şüimafe) ş'ü

Уимафэ (шъуимафэ) шIу

İyi akşamlar

Wuipçıhe (şüipçıha) ş'ü

Уипчыхьэ (шъуипчыхьэ) шIу

İyi akşamlar

Wuipçıhaşşhe (şüipçıhaşşhe) ş'ü

Уипчыхьaшъхьэ (шъуипчыхьaшъхьэ) шIу

İyi geceler

Çeş rehat

Чэщ рэхьат

Allah rahatlık versin (sana)

Çeş rehat khıwok'u

Чэщ рэхьат къыокIу

Allah rahatlık versin (size)

Çeş rehat khışök'u

Чэщ рэхьат къышъокIу

Hoş geldin (hoş geldiniz)

Khéblağ (şükhéblağ)

Къеблагъ (шъукъеблагъ)

Buyur (buyrunuz)

Khéblağ (şükhéblağ)

Къеблагъ (шъукъеблагъ)

Şimdi buyurmayayım

Cı sıkhébleğenep

Джы сыкъеблэгъэнэп

Şimdi buyurmayalım

Cı tıkhébleğenep

Джы тыкъеблэгъэнэп

Şimdi gelemem

Cı sıkhek'oşünep

Джы сыкъэкIошъунэп

Şimdi gelemeyiz

Cı tıkhek'oşünep

Джы тыкъэкIошъунэп

Nasılsın (nasılsınız)?

Sıdewu wuşıta (şüşıta)?

Сыдэу ущыта (шъущыта)?

Teşekkür ederim, iyiyim. Ya sen (siz)?

Thawuéğepsewu, değu, worı (şörı)?

Тхьауегъэпсэу, дэгъу, оры (шъоры)?

Teşekkür ederim, ben de iyiyim

Thawuéğepsewu, seri değu (sıdeğu)

Тхьауегъэпсэу, сэри дэгъу (сыдэгъу)

Sağol, ben de iyiyim

Wopsewu, seri değu (sıdeğu)

Опсэу, сэри дэгъу (сыдэгъу)

Sağolun, biz de iyiyiz

Şöpsewu, teri değu (tıdeğu)

Шъoпсэу, тэри дэгъу (тыдэгъу)

Sağlığın (sağlığınız) nasıl?

Wuipsewunığıe (şüipsewunığe) sıdewu şıt?

Уипcэуныгъэ (шъуипcэуныгъэ) cыдэу ущыт?

Hepiniz(de) iyisiniz değil mi?

Zeç'exemç'i şüpsawuxeba?

ЗэкIэхэмкIи шъупсаухэба?

Sağol, herkes (herşey) iyi

Wopsewu, zeç'e değu

Опсэу, зэкIэ дэгъу

Seni (sizi) gördüğüme sevindim

Wuzereslheğuğer (şüzereslheğuğer) siguape

Узэрэслъэгъугъэр (шъузэрэслъэгъугъэр) сигуапэ

Senin geldiğine (gelmene) çok sevindim

Wo wukhızerek'uağer lheşewu siguape xhuğe

О укъызэрэкIуагъэр лъэшэу сигуапэ хъугъэ

Senin geldiğine (gelmene) çok sevindik

Wo wukhızerek'uağer lheşewu tiguape xhuğe

О укъызэрэкIуагъэр лъэшэу тигуапэ хъугъэ

Sizin geldiğinize (gelmenize) çok sevindim

Şö şükhızerek'uağer lheşewu siguape xhuğe

Шъо шъукъызэрэкIуагъэр лъэшэу сигуапэ хъугъэ

Sizin geldiğinize (gelmenize) çok sevindik

Şö şükhızerek'uağer lheşewu tiguape xhuğe

Шъо шъукъызэрэкIуагъэр лъэшэу тигуапэ хъугъэ

İşler nasıl?

Ofxer sıdewu şıta?

Iофхэр сыдэу щыта?

İşlerin (işleriniz) nasıl?

Wui'ofxer (şü'ofxer) sıdewu şıta?

УиIофхэр (шъуиIофхэр) сыдэу щыта?

Kötü

Dey, deyi

Дэй, дэи

Kötü değil

Deyep

Дэйэп

Pek kötü değil

Deyep, deyi dedep

Дэйэп, дэй дэдэп

Fena

`Ayé

Iае

Pek fena değil

`Ayép, 'ayé dedep

Iаеп, Iае дэдэп

Düzgün değil

Terezep, terez dedep

Тэрэзэп, тэрэз дэдэп

İyi değil

Değop, değu dedep

Дэгъоп, дэгъу дэдэп

Eh işte

K'o wuézeğışt

КIо уезэгъыщт

İyi

Değu

Дэгъу

Güzel

Daxe

Дахэ

Çok iyi

Bewu (bow) daxe

Бэу (бо) дахэ

Ne (gibi) yeni haberin var?

Sıd khebarç'e wui'er?

Сыд къэбаркIэ уиIэр?

Ne (gibi) yeni haberiniz var?

Sıd khebarç'e şüi'er?

Сыд къэбаркIэ шъуиIэр?

Hiç yeni haber yok

Zi khebarç'e şı'ep

Зи къэбаркIэ щыIэп

İyi yeni haberlerimiz var

Khebarç'e değuxer ti'ex

КъэбаркIэ дэгъухэр тиIэх

Hiç iyi (haber) yok

Zi değu şı'ep

Зи дэгъу щыIэп

Hiç haber olacak yok

Zi khebar xhun ti'ep

Зи къэбар хъун тиIэп

Tanışalım! (iki kişi, sen ve ben...)

Tızereğaş'!

ТызэрэгъашI!

Tanışalım! (iki grup, siz ve biz...)

Tızerejüğaş'ex!

ТызэрэжъугъашIэх!

Dost olalım! (iki kişi, sen ve ben...)

Ne'uase tızefeğexhu!

НэIуасэ тызэфэгъэхъу!

Dost olalım! (iki grup, siz ve biz...)

Ne'uase tızefejüğexhu!

НэIуасэ тызэфэжъугъэхъух!

Arkadaşlar birbirimizle tanışalım!

Nıbceğuxer tızerejüğaş'ex!

Ныбджэгъухэр тызэрэжъугъашIэх!

Arkadaşlar birbirimizle dost olalım!

Nıbceğuxer ne'uase tızefejüğexhux!

Ныбджэгъухэр нэIуасэ тызэфэжъугъэхъух!

İzin verirseniz sizi tanıştırayım

Fit sıkheşüş'ıme şüzerezğeş'en

Фит сыкъэшъушIымэ шъузэрэзгъэшIэн

İzin verirsen arkadaşımı sana tanıştırayım

Fit sıkhepş'ıme sinıbceğur ne'uase khıpfesş'ın

Фит сыкъэпшIымэ синыбджэгъур нэIуасэ къыпфэсшIын

İzin verirseniz arkadaşımı size tanıştırayım

Fit sıkheşüş'ıme sinıbceğur ne'uase khışüfesş'ın

Фит сыкъэшъушIымэ синыбджэгъур нэIуасэ къышъуфэсшIын

Arkadaşımı arkadaş (sana) yapmayı istiyorum

Sinıbceğu ne'uase wufesş'ı sş'öyiğu

Синыбджэгъ нэIуасэ уфэсшIы сшIоигъу

Arkadaşımı arkadaş (size) yapmayı istiyorum

Sinıbceğu ne'uase şüfesş'ı sş'öyiğu

Синыбджэгъ нэIуасэ шъуфэсшIы сшIоигъу

Rica ederim beni ona arkadaş yap

Sıwolhe'u ne'uase sıfeş'

СыолъэIу, нэIуасэ сыфэшI

Rica ederim beni onlara arkadaş yap

Sıwolhe'u ne'uase safeş'

СыолъэIу, нэIуасэ сафэшI

Bu Gupse. Çetauwlardan(dır). Kayseri'den. Ankara'da yaşıyor.

Mır Gupse. Çetawume aşış. Kayserım şış. Ankaram şepsewu.

Мыр Гупсэ. Чэтаумэ ащыщ. Кайсэрым щыщ. Анкарам щэпсэу.

Nedir senin adın?

Sıda wo pts'er?

Сыда о пцIэр?

Benim adım ...

Se sts'er ...

Сэ сцIэр ...

Ben Adıgeyim

Se sıadıg

Сэ сыадыг

Ben Abdzexim

Se sıabdzex

Сэ сыабдзэх

Kimlerdensin (kimlerdensiniz)?

Xetme wuaşış?

Хэтмэ уащыщ?

...‘lere aitim (-lerdenim)

-me saşış

-мэ сащыщ

Mexhoşlardanım

Mexhoşme saşış

Мэхъошмэ сащыщ

Sülale ismin nedir?

Sıda wo plhekhuats'er?

Сыда о плъэкъуацIэр?

Sülale ismim Çetauw

Slhekhuats'er Çetawu

СлъэкъуацIэр Чэтау

Kimin oğlusun?

Xetı wuriç'ala (wurişşawo, wurikho)?

Хэты урикIала (уришъао, урикъо)?

Kimin kızısın?

Xetı wuripşşaşşa (wuripxhu)?

Хэты урипшъашъа (урипхъу)?

Çetauw Ali'nin oğluyum (kızıyım)

Çetawu Alim sıriç'al (sıripşşaşş)

Чэтау Алим сырикIал (сырипшъашъ)

Nerelisin (nerelisiniz)?

Tıde wuşışa (şüşışa)?

Тыдэ ущыща (шъущыща)?

Ben Adıgey'denim

Se Adıgéyim sışış

Сэ Адыгеим сыщыщ

Ben Maykop'tanım

Se Mıyékhuapem sışış

Сэ Мыекъуапэм сыщыщ

Biz İstanbul'danız

Te Yistambılım tışış

Tэ Истамбылым тыщыщ

Nerede ikamet ediyorsun (ediyorsunuz)?

Tıde wudes (şüdes)?

Тыдэ удэс (шъудэс)?

Kayseri'de ikamet ediyorum (ediyoruz)

Kayserım sıdes (tıdes)

Кайсэрым сыдэс (тыдэс)

İşin (işiniz) nedir?

Wui'ofır (şüi'ofır) sıd?

УиIофыр (шъуиIофыр) сыд?

Ne iş yaparsın (yaparsınız)?

Sıd of pş'erer (şüş'erer)?

Сыд Iоф пшIэрэр (шъушIэрэр)?

Ben ...-ım, -im, um

Se sı …

Сэ сы …

Ben öğretmenim

Se sıyéğecak'o

Сэ сыeгъэджакIo

Misafirimi sana takdim edeyim

Sihaç'er wozğeş'en

СихьакIэр озгъэшIэн

Misafirimi size takdim edeyim

Sihaç'er şözğeş'en

СихьакIэр шъозгъэшIэн

Eşimi sana takdim edeyim

Sişşhağuser wozğeş'en

Сишъхьагъусэр озгъэшIэн

Eşimi size takdim edeyim

Sişşhağuser şözğeş'en

Сишъхьагъусэр шъозгъэшIэн

Bu benim eşim ...

Mır sişşhağusewu ...

Мыр сишъхьагъусэу …

Memnunum

Siguape

Сигуапэ

Memnun oldum

Siguape xhuğe

Сигуапэ хъугъэ

Yakın arkadaş olduğumuz için memnunum

Ne'uase tızerezefexhuğer siguape

НэIуасэ тызэрэзэфэхъугъэр сигуапэ

Çok memnunum yakın arkadaş (sana) olduğum için

Lheşewu siguape ne'uase sızerepfexhuğer

Лъэшэу сигуапэ нэIуасэ сызэрэпфэхъугъэр

Çok memnunum yakın arkadaş (size) olduğum için

Lheşewu siguape ne'uase sızereşüfexhuğer

Лъэшэу сигуапэ нэIуасэ сызэрэшъуфэхъугъэр

Hakkınızda iyi şeyler duydum

Ş'üç'e wuiguğu aş'ewu zexesxığ

ШIукIэ уигугъу ашIэу зэхэсхыгъ

Biz üç kişiyiz

Nebgıriş texhu

Нэбгырищ тэхъу

Biz beş kişiyiz

Nebgıritf texhu

Нэбрыритф тэхъу

Biz yirmi kişiyiz

Nebgıre t'oç' texhu

Нэбгырэ тIокI тэхъу

Ülkenizde ilk kez geliyorum

Şüikheralığom aperewu sıkhak'o

Шъуикъэралыгъом апэрэу сыкъакIо

Ülkenizde ikinci kez geliyorum

Şüikheralığom yat'onerewu sıkhak'o

Шъуикъэралыгъом ятIонэрэу сыкъакIо

Şehrinize ilk kez geldik

Şüikhalem aperewu tıkhek'uağ

Шъуикъалэм апэрэу тыкъэкIуагъ

Yalnız olarak geldim

Sizakhowu sıkhek'uağ

Сизакъоу сыкъэкIуагъ

Adıge heyetinin aralarında(beraberlerinde) geldim

Adıge kupım saxetewu sıkhek'uağ

Адыгэ купым сахэтэу сыкъэкIуагъ

Ticari heyetin aralarında(beraberlerinde) geldik

Satıwu kupım taxetewu tıkhek'uağ

Cатыу купым тахэтэу тыкъэкIуагъ

Spor topluluğu aralarında(beraberlerinde) geldim

Sport kupım saxetewu sıkhek'uağ

Cпорт купым сахэтэу сыкъэкIуагъ

Adıge gençlik topluluğunun aralarında geldim

Adıge nıbjıç'e kupım saxetewu sıkhek'uağ

Адыгэ ныбжьыкIэ купым сахэтэу сыкъэкIуагъ

... selam söyle (söyleyin)

siş'üfes sfyaxıj (sfyaşüxıj)

сишIуфэс сфяхыжь (сфяшъухыжь)

Babam ve annem sana selam ederler

Syatere syanere selam khıwuaxıjı

Сятэрэ сянэрэ сэлам къыуахыжьы

Babam ve annem size selam ederler

Syatere syanere selam khışüaxıjı

Сятэрэ сянэрэ сэлам къышъуахыжьы

Setenay ile Abrek'te sana selam ederler

Setenayre Abrekriy wo selam khıwuaxıjı

Сэтэнайрэ Абрэкри о сэлам къыуахыжьы

Setenay ile Abrek'te size selam ederler

Setenayre Abrekriy şö selam khışüaxıjı

Сэтэнайрэ Абрэкри шъо сэлам къышъуахыжьы

Teşekkürler (onlara)

Thayéğepsewux

Тхьаегъэпсэуx

Afedersin (afedersiniz), gitmem gerek

Khısfeğeğu (khısfejüğeğu), sık'on fay

Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу), сыкIон фай

Afedersin (afedersiniz), gitmemiz gerek

Khısfeğeğu (khısfejüğeğu), tık'on fay

Къысфэгъэгъу (къысфэжъугъэгъу), тыкIон фай

Vaktim (zamanım) yok

Wuaxhte si'ep

Уахътэ сиIэп

İmkanım yok

Amal si'ep

Амал сиIэп

İşim var

Of si'

Iоф сиI

İşimiz var

Of ti'

Iоф тиI

Ne zaman sen yola koyuluyorsun (acaba)?

Sıdiğo wo wuyéjejıra?

Сыдигъо о уежьэжьыра?

Ne zaman siz yola koyuluyorsunuz (acaba)?

Sıdiğo şö şüyéjejıra?

Сыдигъо шъо шъуежьэжьыра?

Ben geri gidiyorum bugün

Se sek'ojı népe

Сэ сэкIожьы непэ

Biz geri gidiyoruz yarın

Te tek'ojı néwuşı

Тэ тэкIожьы неущы

Kim (yol arkadaşı) arkadaşın olarak geri gidiyorsun? (kiminle...)

Xet wuriğusewu wuk'ojıra?

Хэт уригъусэу укIожьыра?

Kim (yol arkadaşı) arkadaşınız olarak geri gidiyorsunuz? (kimlerle...)

Xet şüriğusewu şük'ojıra?

Хэт шъуригъусэу шъукIожьыра?

Ben yalnız olarak geri gidiyorum

Se sizakhowu sek'ojı

Сэ сизакъоу сэкIожьы

Biz yalnız olarak geri gidiyoruz

Te tizakhowu tek'ojı

Тэ тизакъоу тэкIожьы

Ben akranım arkadaş olarak (arkadaşımla) gidiyorum

Se sınıbceğu siğusewu sek'ojı

Сэ сыныбджэгъу сигъусэу сэкIожьы

Biz akranımız arkadaş olarak (arkadaşımızla) gidiyoruz

Te tınıbceğu tiğusewu tek'ojı

Тэ тыныбджэгъу тигъусэу тэкIожьы

Ne zaman sen sizin oraya ulaşacaksın?

Sıdiğo wo şüadej wunesıjışta?

Сыдигъо о шъуадэжь унэсыжьыщта?

Ne zaman siz sizin oraya ulaşacaksınız?

Sıdiğo şö şüadej şünesıjışta?

Сыдигъо шъо шъуадэжь шъунэсыжьыщта?

Bizim oraya iki günde ulaşacağım

Tadej mefit'uç'e sınesıjışt

Тадэжь мэфитIукIэ сынэсыжьыщт

Şimdi geri döneceğim

Cıdedem khezğezejışt

Джыдэдэм къэзгъэзэжьыщт

Şimdi geri döneceğiz

Cıdedem khedğezejışt

Джыдэдэм къэдгъэзэжьыщт

Beni biraz beklemeni rica ediyorum

T'ek'u wukhısejjenewu sıwolhe'u

ТIэкIу укъысэжэнэу сыолъэIу

Beni biraz beklemenizi rica ediyorum

T'ek'u şükhısejjenewu sışölhe'u

ТIэкIу шъукъысэжэнэу сышъолъэIу

Bizi biraz beklemenizi rica ediyorum

T'ek'u şükhıtejjenewu sışölhe'u

ТIэкIу шъукъытэжэнэу сышъолъэIу

Arkadaşlarına benden de selam söyle

Wui nıbceğume seriy selam sfyaxıj

Уи ныбджэгъумэ сэри сэлам сфяхыжь

Arkadaşlarınıza bizden de selam söyleyin

Şüi nıbceğume teriy selam tfyaşüxıj

Шъуи ныбджэгъумэ тэри сэлам тфяшъухыжь

Beni tanıyanlara selam söyle

Sıkhezış'erexeme selam sfyaxıj

СыкъэзышIэрэхэмэ сэлам сфяхыжь

Bizi soranlara selam söyleyin

Khıtç'ewupç'erexeme selam tfyaşüxıj

КъыткIэупкIэрэхэмэ сэлам тфяшъухыжь

İyilikle (kalın) / Hayırla (kalın)

Ş'üç'e / Xhyarç'e

ШIукIэ / ХъяркIэ

Hoşça kalın (Güle güle)

Ş'üç'e / Xhyarç'e

ШIукIэ / ХъяркIэ

Sağlıcakla kal!

Wuzınççewu wuşet!

Узынчъэу ущэт!

Sağlıcakla kalın!

Wuzınççewu şüşet!

Узынчъэу шъущэт!

Görüşürüz!

Tızerelheğun!

Тызэрэлъэгъун!

Yarın görüşürüz

Newuş tızerelheğun

Неущ тызэрэлъэгъун

Yarın buluşuruz

Newuş tıze'uç'en

Неущ тызэIукIэн

İnşaallah görüşürüz!

Them yı'ome tızerelheğun!

Тхьэм ыIомэ тызэрэлъэгъун!

Hoşça görüşürüz (buluşuruz)

Ş'üç'e tıze'uç'en

ШIукIэ тызэIукIэн

Yine gel (gelin)

Cıriy khak'o (şükhak'o)

Джыри къакIо (шъукъакIо)

Yine buyur (buyrunuz)

Cıriy wukhéblağ (şükhéblağ)

Джыри укъеблагъ (шъукъеблагъ)

Teşekkür ederim, ama gelmem imkansız (elimde değil)

Thawuéğepsewu, awu sıkhek'on slheç'ıştep

Тхьауегъэпсэу, ау сыкъэкIон слъэкIыщтэп

Senden çok razıyız

Lheşewu tıpferaz

Лъэшэу тыпфэраз

Senden çok hoşnutuz

Lheşewu tıpfeguap

Лъэшэу тыпфэгуап

Sevinirim (seviniriz)

Si (ti) guape xhun

Си (ти) гуапэ хъун

Yolun aydın! / İyi yolculuklar!

Ğogu maf!

Гъогу маф!

Yolun aydın olsun!

Wuiğogu maf!

Уигъогу маф!

Yolunuz aydın olsun!

Şüğogu maf!

Шъугъогу маф!

Yolunuz aydın olsun!

Şüğogu mafex!

Шъугъогу мафэх!


Toplam 61343 ziyaretçi Ubıh