Ubıh/Pekhi/tʷaχə, Убыхи ,
ANA SAYFA
UBIHLAR
UBIHÇA
Ubıhça Çalışmalar
Yazılar
Galeri
Videolar
FORUM
Mutfağımız
Ziyaretçi defteri
Yönetici
Adigece Ders (Latin)
Adigece Konuşma Klavuzu
=> Tanışma, selam, vedalaşma
=> Yaş ve Aile
=> Teşekkür etme
=> Hitap ve Rica
=> Razı olma, Reddetme
=> Üzüntü, Acıma, Özür dileme
=> Kutlama, Dilek
=> Davet etme
=> Kadeh kaldırma
=> Sevgi, arkadaşlık
=> Dil
=> Tercüme etme
=> İş, Meslek
=> Örf, Adet, Toplantı
=> Doğal ortam
=> Zaman
=> Soru sorma
=> Sosyal Yaşam
=> Seyahat
=> Yemek
=> Şehirde
=> Alışveriş
=> Sağlık
=> Ulaşım
=> Hava durumu, tabelalar, Spor
 

 

Facebook'ta Paylaş

Davet etme

 

BUYUR ETMEK, DAVET ETMEK

KHÉĞEBLEĞEN

КЪЕГЪЭБЛЭГЪЭН

Buyur (hoş geldin, misafir konuk ol)

Khéblağ

Къеблагъ

Buyrun (hoş geldiniz, misafir konuk olun)

Şükhéblağ

Шъукъеблагъ

İçeri gir (girin) (davet eden içerde, edilen dışarda ise)

Khih (şükhih)

Къихь (шъукъихь)

İçeri gir (girin) (davet eden dışarda, edilen de dışarda ise)

Yih (şüyih)

Ихь (шъуихь)

Gir (girin) (otur (oturun)), lütfen

Mowu, yiheba (şüiheba) (khet'ısba (şükhet'ısba))

Моу, ихьэба (шъуихьэба) (къэтIысба (шъукъэтIысба))

Git (gidin)

K'o (şük'ox)

КIо (шъукIох)

Ayakkabını çıkar (çıkarın)

Çüakher zışıx (zışışüx)

Цуакъэр зыщых (зыщышъух)

Şapkanı çıkar (çıkarın)

Pa'or zışıx (zışışüx)

ПаIор зыщых (зыщышъух)

Ceketini çıkar (çıkarın)

Ç'akor zışıx (zışışüx)

КIакор зыщых (зыщышъух)

Paltonu çıkar (çıkarın)

Palhtewur zışıx (zışışüx)

Палътэур зыщых (зыщышъух)

Otur (oturun)

Khet'ıs (şükhet'ısıx)

КъэтIыс (шъукъэтIысых)

Ye utanma!

Şxe wumıwuç'ıt

Шхэ умыукIыт

Yeyin utanmayın!

Şüşx şümıwuç'ıt

Шъушх шъумыукIыт

Hadi!

Nék'o!

НекIо!

Hadi gidelim

Nék'o tık'on

НекIо тыкIон

Hadi geri (tekrar) gidelim

Nék'o tık'ojın

НекIо тыкIожьын

Hadi gidelim (oraya, belli bir yere)

Nék'o tığak'u

НекIо тыгъакIу

Hadi geri (tekrar) gidelim (oraya, belli bir yere)

Nék'o tığek'oj

НекIо тыгъэкIожь

Hadi oyun oynayalım

Nék'o tıcegun

НекIо тыждэгун

Hadi oyun oynayalım (belli bir oyun)

Nék'o tığecegu

НекIо тыгъэждэгу

Hadi dans edelim

Nék'o tıkheğaşü

НекIо тыкъэгъашъу

Hadi balık avlamaya gidelim

Nék'o ptsejhıyaşe tığak'u

НекIо пцэжъыяшэ тыгъакIу

Hadi ava gidelim

Nék'o şak'o tığak'u

НекIо шакIо тыгъакIу

Hadisene!

Nék'oba!

НекIоба!

Yanıma gel

Sadej khak'o

Садэжь къакIо

Yanımıza gelin

Tadej şükhak'u

Тадэжь шъукъакIу

Ben seni davet (buyur) ediyorum (ettim)

Se wukhéseğeblağe (wukhéseğebleğağ)

Сэ укъесэгъэблагъэ (укъесэгъэблэгъагъ)

Ben onu davet (buyur) ediyorum (ettim)

Se khéseğeblağe (khéseğebleğağ)

Сэ къесэгъэблагъэ (къесэгъэблэгъагъ)

Ben sizi davet (buyur) ediyorum (ettim)

Se şükhéseğeblağe (şükhéseğebleğağ)

Сэ шъукъесэгъэблагъэ (шъукъесэгъэблэгъагъ)

Ben onları davet (buyur) ediyorum (ettim)

Se khéseğeblağex (khéseğebleğağex)

Сэ къесэгъэблагъэх (къесэгъэблэгъагъэх)

Sen beni davet (buyur) ediyorsun (ettin)

Wo sıkhéwoeğeblağe (sıkhéwoeğebleğağ)

О сыкъеоэгъэблагъэ (сыкъеоэгъэблэгъагъэ)

Sen onu davet (buyur) ediyorsun (ettin)

Wo khéwoeğeblağe (khéwoeğebleğağ)

О къеоэгъэблагъэ (къеоэгъэблэгъагъэ)

Sen bizi davet (buyur) ediyorsun (ettin)

Wo tıkhéwoeğeblağe (tıkhéwoeğebleğağ)

О тыкъеоэгъэблагъэ (тыкъеоэгъэблэгъагъэ)

Sen onları davet (buyur) ediyorsun (ettin)

Wo khéwoeğeblağex (khéwoeğebleğağex)

О къеоэгъэблагъэх (къеоэгъэблэгъагъэх)

O beni davet (buyur) ediyor (etti)

sıkhıréğeblağe (sıkhıriğebleğağ)

сыкъырегъэблагъэ (сыкъыригъэблэгъагъ)

O seni davet (buyur) ediyor (etti)

wukhıréğeblağe (wukhıriğebleğağ)

укъырегъэблагъэ (укъыригъэблэгъагъ)

O onu davet (buyur) ediyor (etti)

khıréğeblağe (khıriğebleğağ)

къырегъэблагъэ (къыригъэблэгъагъ)

O bizi davet (buyur) ediyor (etti)

tıkhıréğeblağe (tıkhıriğebleğağ)

тыкъырегъэблагъэ (тыкъыригъэблэгъагъ)

O sizi davet (buyur) ediyor (etti)

şükhıréğeblağe (şükhıriğebleğağ)

шъукъырегъэблагъэ (шъукъыригъэблэгъагъ)

O onları davet (buyur) ediyor (etti)

khıréğeblağex (khıriğebleğağex)

къырегъэблагъэх (къыригъэблэгъагъэх)

Biz seni davet (buyur) ediyoruz (ettik)

Te wukhéteğeblağe (wukhéteğebleğağ)

Тэ укъетэгъэблагъэ (укъетэгъэблэгъагъ)

Biz onu davet (buyur) ediyoruz (ettik)

Te khéteğeblağe (khéteğebleğağ)

Тэ къетэгъэблагъэ (къетэгъэблэгъагъ)

Biz sizi davet (buyur) ediyoruz (ettik)

Te şükhéteğeblağe (şükhéteğebleğağ)

Тэ шъукъетэгъэблагъэ (шъукъетэгъэблэгъагъ)

Biz onları davet (buyur) ediyoruz (ettik)

Te khéteğeblağex (khéteğebleğağex)

Тэ къетэгъэблагъэх (къетэгъэблэгъагъэх)

Siz beni davet (buyur) ediyorsunuz (ettiniz)

Şö sıkhéşöeğeblağe (sıkhéşöeğebleğağ)

Шъо сыкъешъоэгъэблагъэ (сыкъешъоэгъэблэгъагъ)

Siz onu davet (buyur) ediyorsunuz (ettiniz)

Şö khéşöeğeblağe (khéşöeğebleğağ)

Шъо къешъоэгъэблагъэ (къешъоэгъэблэгъагъ)

Siz bizi davet (buyur) ediyorsunuz (ettiniz)

Şö tıkhéşöeğeblağe (tıkhéşöeğebleğağ)

Шъо тыкъешъоэгъэблагъэ (тыкъешъоэгъэблэгъагъ)

Siz onları davet (buyur) ediyorsunuz (ettiniz)

Şö khéşöeğeblağex (khéşöeğebleğağex)

Шъо къешъоэгъэблагъэх (къешъоэгъэблэгъагъэх)

Onlar beni davet (buyur) ediyorlar (ettiler)

Sıkhırağeblağe (sıkhırağebleğağ)

сыкъырагъэблагъэ (сыкъырагъэблэгъагъ)

Onlar seni davet (buyur) ediyorlar (ettiler)

Wukhırağeblağe (wukhırağebleğağ)

укъырагъэблагъэ (укъырагъэблэгъагъ)

Onlar onu davet (buyur) ediyorlar (ettiler)

Khırağeblağe (khırağebleğağ)

къырагъэблагъэ (къырагъэблэгъагъ)

Onlar bizi davet (buyur) ediyorlar (ettiler)

Tıkhırağeblağe (tıkhırağebleğağ)

тыкъырагъэблагъэ (тыкъырагъэблэгъагъ)

Onlar sizi davet (buyur) ediyorlar (ettiler)

Şükhırağeblağe (şükhırağebleğağ)

шъукъырагъэблагъэ (шъукъырагъэблэгъагъ)

Onlar Onları davet (buyur) ediyorlar (ettiler)

Khırağeblağex (khırağebleğağex)

къырагъэблагъэх (къырагъэблэгъагъэх)

Kahvaltıya bize (seni) davet ediyorum

Pçedıjışxem tadej wuéseğeblağe

Пчэдыжьышхэм тадэжь уесэгъэблагъэ

Kahvaltıya bize (sizi) davet ediyorum

Pçedıjışxem tadej şüéseğeblağe

Пчэдыжьышхэм тадэжь шъуесэгъэблагъэ

Öğlen yemeğine bize (seni) davet ediyorum

Şeceğuaşxem tadej wuéseğeblağe

Щэджэгъуашхэм тадэжь уесэгъэблагъэ

Öğlen yemeğine bize (sizi) davet ediyorum

Şeceğuaşxem tadej şüéseğeblağe

Щэджэгъуашхэм тадэжь шъуесэгъэблагъэ

Akşam yemeğine bize (seni) davet ediyorum

Pçıheşşhaşxem tadej wuéseğeblağe

Пчыхьэшъхьашхэм тадэжь уесэгъэблагъэ

Akşam yemeğine bize (sizi) davet ediyorum

Pçıheşşhaşxem tadej şüéseğeblağe

Пчыхьэшъхьашхэм тадэжь шъуесэгъэблагъэ

Düğüne köyümüze (seni) davet ediyorum

Nısaşem tikhuacem wuéseğeblağe

Нысащэм тикъуаджэм уесэгъэблагъэ

Düğüne köyümüze (sizi) davet ediyorum

Nısaşem tikhuacem şüéseğeblağe

Нысащэм тикъуаджэм шъуесэгъэблагъэ

Doğduğum günden dolayı bize seni davet ettim

Sıkhızıxhuğe mafem yéhıl'ağewu wukhéseğeblağe

Сыкъызыхъугъэ мафэм ехьылIагъэу укъесэгъэблагъэ

Doğduğum günden dolayı bize sizi davet ettim

Sıkhızıxhuğe mafem yéhıl'ağewu şükhéseğeblağe

Сыкъызыхъугъэ мафэм ехьылIагъэу шъукъесэгъэблагъэ

Beni davet ettiğinden dolayı için sana teşekkür ederim

Wukhızerézğebleğağem payé thawuéğepsewu

Уикъызэрезгъэблэгъагъэм пае тхьауегъэпсэу

Beni davet ettiğinizden dolayı için size teşekkür ederim

Şükhızerézğebleğağem payé thaşüéğepsewu

Шъукъызэрезгъэблэгъагъэм пае тхьашъуегъэпсэу

Bizi davet ettiğinden dolayı için sana teşekkür ederim

Wukhızerédğebleğağem payé thawuéğepsewu

Уикъызэредгъэблэгъагъэм пае тхьауегъэпсэу

Bizi davet ettiğinizden dolayı için size teşekkür ederim

Şükhızerédğebleğağem payé thaşüéğepsewu

Шъуикъызэредгъэблэгъагъэм пае тхьашъуегъэпсэу

Konukseverliğinden sana teşekkür ederim

Sızerebğeş'üağemç'e thawuéğepsewu

СызэрэбгъэшIуагъэмкIэ тхьауегъэпсэу

Konukseverliğinizden size teşekkür ederim

Sızerejüğeş'üağemç'e thaşüéğepsewu

СызэрэжъугъэшIуагъэмкIэ тхьашъуегъэпсэу

Konukseverliğinden sana teşekkür ederiz

Tızerebğeş'üağemç'e thawuéğepsewu

ТызэрэбгъэшIуагъэмкIэ тхьауегъэпсэу

Konukseverliğinizden size teşekkür ederiz

Tızerejüğeş'üağemç'e thaşüéğepsewu

ТызэрэжъугъэшIуагъэмкIэ тхьашъуегъэпсэу

Sıcak karşılamandan sana teşekkür ederim

Daxewu wukhızerespeğoç'ığemç'e thawuéğepsewu

Дахэу укъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ тхьауегъэпсэу

Sıcak karşılamanızdan size teşekkür ederim

Daxewu şükhızerespeğoç'ığemç'e thaşüéğepsewu

Дахэу шъукъызэрэспэгъокIыгъэмкIэ тхьашъуегъэпсэу

Sıcak karşılamandan sana teşekkür ederiz

Daxewu wukhızeretpeğoç'ığemç'e thawuéğepsewu

Дахэу укъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ тхьауегъэпсэу

Sıcak karşılamanızdan size teşekkür ederiz

Daxewu şükhızeretpeğoç'ığemç'e thaşüéğepsewu

Дахэу шъукъызэрэтпэгъокIыгъэмкIэ тхьашъуегъэпсэу

Girebilir miyim?

Sıkhihanewu xhuşta?

Сыкъихьанэу хъущта?

Sigara içilebilir mi?

Tutın wuşéşö xhuşta?

Тутын ущешъо хъущта?

Tiyatroya seni davet etmeyi istiyorum

Téatrem wukhézğebleğenewu sıfay

Театрэм укъезгъэблэгъэнэу сыфай

Tiyatroya sizi davet etmeyi istiyorum

Téatrem şükhézğebleğenewu sıfay

Театрэм шъукъезгъэблэгъэнэу сыфай

Lokantaya seni davet etmeyi istiyorum

Şxap'em wukhézğebleğenewu sıfay

ШхапIэм укъезгъэблэгъэнэу сыфай

Lokantaya sizi davet etmeyi istiyorum

Şxap'em şükhézğebleğenewu sıfay

ШхапIэм шъукъезгъэблэгъэнэу сыфай

Memnuniyetle

Siguapewu / Sigope dedewu

Сигуапэу / Сигопэ дэдэу

Beni davet ettiğinden dolayı için sağol, ama o vakitlerde işlerim olacak

Sızerébğeblağerem payé thawuéğepsewu, awu a wuaxhtem ofxer si'eştıx

Сызэребгъэблагъэрэм пае тхьауегъэпсэу, ау а уахътэм Iофхэр сиIэщтых

Beni davet ettiğinizden dolayı için sağolun, ama o vakitlerde işlerim olacak

Sızeréjüğeblağerem payé thaşüéğepsewu, awu a wuaxhtem ofxer si'eştıx

Сызэрежъугъэблагъэрэм пае тхьашъуегъэпсэу, ау а уахътэм Iофхэр сиIэщтых


Toplam 60522 ziyaretçi Ubıh
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=