Ubıh/Pekhi/tʷaχə, Убыхи ,
ANA SAYFA
UBIHLAR
UBIHÇA
Ubıhça Çalışmalar
Yazılar
Galeri
Videolar
FORUM
Mutfağımız
Ziyaretçi defteri
Yönetici
Adigece Ders (Latin)
Adigece Konuşma Klavuzu
=> Tanışma, selam, vedalaşma
=> Yaş ve Aile
=> Teşekkür etme
=> Hitap ve Rica
=> Razı olma, Reddetme
=> Üzüntü, Acıma, Özür dileme
=> Kutlama, Dilek
=> Davet etme
=> Kadeh kaldırma
=> Sevgi, arkadaşlık
=> Dil
=> Tercüme etme
=> İş, Meslek
=> Örf, Adet, Toplantı
=> Doğal ortam
=> Zaman
=> Soru sorma
=> Sosyal Yaşam
=> Seyahat
=> Yemek
=> Şehirde
=> Alışveriş
=> Sağlık
=> Ulaşım
=> Hava durumu, tabelalar, Spor
 

 

Facebook'ta Paylaş

Şehirde

ŞEHİR

KHALE

КЪАЛЭ

Postane nerede bulunuyor?

Poşter tıde şı'a?

Поштэр тыдэ щыIа?

Tren garı (terminal) nerede bulunuyor?

Vakzalır tıde şı'a?

Bокзалыр тыдэ щыIа?

Stad nerede bulunuyor?

Cegup'eşxor tıde şı'a?

ДжэгупIэшхор тыдэ щыIа?

Tiyatroya nasıl gidebilirim?

Téatrem sıdewuştewu sık'oşta?

Театрэм сыдэущтэу сыкIощта?

Sinemaya nasıl gidebilirim?

Kinotéatrem sıdewuştewu sık'oşta?

Кинотеатрэм сыдэущтэу сыкIощта?

Lenin Meydanına nasıl gidebilirim?

Lénin wutıkum sıdewuştewu sık'oşta?

Ленин утыкум сыдэущтэу сыкIощта?

En yakın otobüs durağı nerede?

Anah pebleğe avtobus wuçüp'er teşı'a?

Анахь пэблэгъэ автобус уцупIэр тэщыIа?

En yakın metro istasyonu nerede?

Anah pebleğe métro wuçüp'er teşı'a?

Анахь пэблэгъэ метро уцупIэр тэщыIа?

Geçit nerede?

Zepırıç'ıp'er teşı'a?

ЗэпырыкIыпIэр тэщыIа?

Hangi yönde gitmem gerekiyor?

Tarı lhenıkho sık'oşta?

Тары лъэныкъо сыкIощта?

Bu tarafa öyle mi?

Mı lhenıkhor ara?

Мы лъэныкъор ара?

Yol

Ğogu

Гъогу

Yol iyimi?

Ğogur değua?

Гъогур дэгъуа?

Hangi yoldur (acaba) gidecek olduğumuz?

Sıd fede ğogua tızerık'oştır?

Сыд фэдэ гъогуа тызэрыкIощтыр?

Bu patika yoldan gitmek tehlikeli değil mi?

Mı ğogu lhağom wurık'onır şınağoba?

Мы гъогу лъагъом урыкIоныр щынагъоба?

Hangisi (acaba) bu yollardan (biri olarak) gitmek için ençok tehlikesizi?

Tara mı ğoguxem aşışewu wurık'onımç'e anah mışınağor?

Тара мы гъогухэм ащыщэу урыкIонымкIэ анахь мыщынагъор?

Yolda fazla zaman kalacakmıyız?

Ğogum bere tıtétışta?

Гъогум бэрэ тытетыщта?

Ben yolu biliyorum (bilmiyorum)

Ğogur seş'e (sş'erep)

Гъогур сэшIэ (сшIэрэп)

Yolumu şaşırdım

Se sığoşağ

Сэ сыгъощагъ

Ben yabancıyım

Se sıxexes

Сэ сыхэхэс

... sokağını arıyorum

... wuramır sılhexhu

... урамыр сылъэхъу

Hakurate sokağını arıyorum

Haxhurat'e wuramır sılhexhu

ХьахъуратIэ урамыр сылъэхъу

... meydanını arıyorum

... wutıkur sılhexhu

... утыкур сылъэхъу

Lenin meydanını arıyorum

Lénin wutıkur sılhexhu

Ленин утыкур сылъэхъу

Hakurate sokağı üzerinde 130 numaralı evi arıyorum

Haxhurat'e wuramım tét nomérewu (130) şşere şeç'ıre wuner sılhexhu

ХьахъуратIэ урамым тет номерэу (I30) шъэрэ щэкIырэ унэр сылъэхъу

Bunu bana planda gösterir misin (misiniz)

Mır planımç'e khıseğelheğu (khısejüğelheğu)

Мыр планымкIэ къысэгъэлъэгъу (къысэжъугъэлъэгъу)

Gideceğim yolun resmini (krokisini) (bana) yaparmısın

Sızerık'oşt ğogum yisuret khısfeş'ıba

СызэрыкIощт гъогум исурэт къысфэшIыба

Adresi bana yazar misin lüften

Adrésır khısfetxıba

Адресыр къысфэтхыба

Orası uzak (yakın) mı?

Ar çıja (blağa)?

Ар чыжьа (благъа)?

Taksime nasıl gidebilirim?

Taksimım sıdewuştewu sık'oşta?

Таксимым сыдэущтэу сынэсыщта?

Yaya olarak gitsem, orası uzak mı?

Lhesewu sık'ome, ar çıja?

Лъэсэу сыкIомэ, ар чыжьа?

Otobüsle oraya ulaşabilir miyim?

Avtobusç'e aş sınesışüşta?

АвтобускIэ ащ сынэсышъущта?

Tramvayla oraya ulaşabilir miyim?

Tramvayç'e aş sınesışüşta?

TрамвайкIэ ащ сынэсышъущта?

Metroyla oraya ulaşabilir miyim?

Métroç'e aş sınesışüşta?

МетрокIэ ащ сынэсышъущта?

Bu meydanın adını söyler misin lütfen?

Mı wutıkum yıts'er khısa'oba?

Мы утыкум ыцIэр къысаIоба?

Bu caddenin (sokağın) adını söyler misin lütfen?

Mı wuramım yıts'er khısa'oba?

Мы урамым ыцIэр къысаIоба?

...-ne nasıl gideceğimi söyler misin lütfen?

...-m sızerek'oştır khısa'oba?

...-м сызэрэкIощтыр къысаIоба?

Şehir merkezine nasıl gideceğimi söyler misin lütfen?

Khele gupçem sızerek'oştır khısa'oba?

Къэлэ гупчэм сызэрэкIощтыр къысаIоба?

Maykop Oteline nasıl gideceğimi söyler misin lütfen?

Mıyékhuape haç'eşım sızerek'oştır khısa'oba?

Мыекъуапэ хьакIэщым сызэрэкIощтыр къысаIоба?

 

 

 

TRAMVAY, OTOBÜS, METRO

TRAMVAY, AVTOBUS, METRO

ТРАМВАЙ, АВТОБУС, МЕТРО

Otobüs bileti nereden satın alabilirim?

Avtobus bilétır tıde khışısşefışüşta?

Автобус билетыр тыдэ къыщысщэфышъущта?

Tramvay bileti nereden satın alabilirim?

Tramvay bilétır tıde khışısşefışüşta?

Tрамвай билетыр тыдэ къыщысщэфышъущта?

Metro bilet ücreti ne kadar?

Metro bilet yıwuaser thapşa?

Метро билет ыуасэр тхьапша?

Otobüs bilet ücreti ne kadar?

Otobus bilet yıwuaser thapşa?

Aвтобус билет ыуасэр тхьапша?

Tramvay bilet ücreti ne kadar?

Tramvay bilet yıwuaser thapşa?

Tрамвай билет ыуасэр тхьапша?

... kadar durak kaç tane?

... nes wuçüp'e thapş?

… нэс уцупIэ тхьапш?

Gelecek istasyonun (durağın) ismi nedir?

Khek'oşt wuçüp'em yıts'er sıd?

КъэкIощт уцупIэм ыцIэр сыд?

... kadar hangi yönde gitmem gerek?

... nes tarı lhenıkho sızdek'on fayér?

… нэс тары лъэныкъо сыздэкIон фаер?

Nerede inmem gerekiyor?

Tıde sışiç'ın faya?

Тыдэ сыщикIын фая?

Nerede araç değiştirmem gerekiyor?

Tıde kur zeblesxhun faya?

Тыдэ кур зэблэсхъун фая?

İnmem gereken yeri söyler misin lütfen

Sızışiç'ıştır  khısa'oba

СызыщикIыщтыр къысаIоба

... istasyonunda iniş soldan mı yoksa sağdan mı?

… wuçüp'em yiyiç'ıp'er semegua hawumiy cabğua?

… уцупIэм иикIыпIэр сэмэгуа хьауми джабгъуа?

Gelecek istasyonda inecek misin (misiniz)?

Khek'oşt wuçüp'em wuiç'ışta (şüiç'ışta)?

КъэкIощт уцупIэм уикIыщта (шъуикIыщта)?

Şimdi mi iniyorsun?

Cıdedem wuéç'a?

Джыдэдэм уекIа?

Affedersiniz, beni geçiririn (geçmeme izin verin) lütfen

Khısfejüğeğu, sıblejüğeç'

Къысфэжъугъэгъу, сыблэжъугъэкI

Biletimi kaybettim

Sibilét zğek'odığe

Сибилет згъэкIодыгъэ

Ceza ödemeye hazırım

Khuedı stınewu sıfehazır

Къуэды стынэу сыфэхьазыр

 

 

 

TAKSİ

TAKSİ

ТАКСИ

Taksi durağı nerede?

Taksi wuçüp'er teşı'a?

Такси уцупIэр тэщыIа?

Sen serbest misin? / Boş musun?

Wo wufita?

О уфита?

Beni “Adıgey” oteline (havaalanına, bu adrese) götür

Haç'eşewu «Adıgéy» (khuhlhetap'em, mı adresım) sıneğes

ХьакIэщэу «Адыгей» (къухьлъэтапIэм, мы адресым) сынэгъэс

Acelem var

Seguzajö

Сэгузажъо

Burada durdurun lütfen

Mowu, mış khışeğewuçü

Моу, мыщ къыщэгъэуцу

Ne kadar vermem gerekiyor?

Thapş stın faya?

Тхьапш стын фая?

 

 

 

 

 

 

KAYIP EŞYA BÜROSU

ĞOTIĞE BÜRO

ГЪОТЫГЪЭ БЮРО

Kayıp eşya bürosu nerede?

Ğotığe büro teşı'a?

Гъотыгъэ бюро тэщыIа?

Kayıp eşya bürosuna nasıl telefon açabilirim?

Ğotığe bürom tawuştewu sıtéwoşta?

Гъотыгъэ бюром таущтэу сытеощта?

Para cüzdanımı kaybettim

Siaxhşalher zğek'odığe

Сиахъщалъэр згъэкIодыгъэ

Çantamı kaybettim

Si'alhmekhır zğek'odığe

СиIалъмэкъыр згъэкIодыгъэ

Şemsiyemi takside unuttum

Jawur taksim khisınağ

Жьаур таксим къисынагъ

Fotograf makinemi takside unuttum

Fotoapparatı taksim khisınağ

Фотоаппаратыр таксим къисынагъ

Eldivenlerimi takside unuttum

Alhexer taksim khisınağ

Iалъэр таксим къисынагъ

Eşyayı bulurlarsa (bana) telefon etmenizi rica ederim

Ap'er khağotıme khısfıtéwonewu sışölhe'u

IапIэр къагъотымэ къысфытеонэу сышъолъэIу

İşte telefonum

Marı se sitelefon

Мары сэ сителефон

İşte adresim

Marı se siadres

Мары сэ сиадрес

POSTANE, TELGRAF

POŞT, TÉLE

ПОШТ, ТЕЛЭ

Postane nerede bulunuyor?

Poşter tıde şı'a?

Поштэр тыдэ щыIа?

Hangi saatlerde postane iş yapıyor?

Sıd sıhatxa poştım of ziş'erer?

Сыд сыхьатха поштым Iоф зишIэрэр?

Posta kutusu (sandığı) nerede?

Poşt pxhuanter teşı'a?

Пошт пхъуантэр тэщыIа?

Telgraf  nerede kabul edilir?

Télexer tıde şaştexera?

Телэхэр тыдэ щаштэхэра?

Posta paketi nerede kabul edilir?

Poşt paketır tıde şaştexera?

Пошт пакет тыдэ щаштэхэра?

Taahütlü mektuplar nerede kabul edilir?

Txığe oftağxer tıde şaştexera?

Тхыгъэ Iофтагъхэр тыдэ щаштэхэра?

Formlar nerede?

Thaper tesı'a?

Тхьапэр тэщыIа?

Mektup kağıdı verir misin lütfen

Poşt txılhıp'er khısetba

Пошт тхылъыпIэр къысэтба

Mektup zarfı verir misin lütfen

Poşt k'ots'ırılhhalhır khısetba

Пошт кIоцIырылъхьалъыр къысэтба

Mektup pulu verir misin lütfen

Poşt tézğepç'eştır khısetba

Пошт тезгъэпкIэщтыр къысэтба

Taahütlü mektubu göndermeyi isterdim

Txığe oftağer zğehınewu sıfeyağ

Тхыгъэ Iофтагъэр згъэхьынэу сыфэягъ

Koliyi göndermeyi isterdim

Pxhuanteğehır zğehınewu sıfeyağ

Пхъуантэгъэхьыр згъэхьынэу сыфэягъ

Paketi göndermeyi isterdim

Banderolır zğehınewu sıfeyağ

Бандеролыр згъэхьынэу сыфэягъ

Rusya'ya giden mektuba yapıştıracağım pulun fiyatı ne kadar?

Wurısım k'ore txığem tézğepç'eştım thapşa yıwuaser?

Урысыем кIорэ тхыгъэм тезгъэпкIэщтым тхьапша ыуасэр?

Normal (uluslararası) telgraf Tuapse'ye çekmek istiyorum

Téle khızerık'u (dunay) T'uapse zğehınewu sıfay

Телэ къызэрыкIу (дунай) ТIуапсэ згъэхьынэу сыфай

Ne kadar fiyatı?

Thapş yıwuaser?

Тхьапш ыуасэр?

Ne zaman geri gelir?

Sıdiğo ar khek'oşta?

Сыдигъо ар къэкIощта?

Postrestant mektupları nereden alabileceğim?

Wuç'ewupçç'efe şılh txığer tıde khasştejışüşta?

УкIэупчIэфэ щылъ тхыгъэр тыдэ къасштэжьышъущта?

Benim için mektup var mı?

Seş payé txığe şı'a?

Сэщ пае тхыгъэ щыIа?

İşte benim pasaportum

Marı se sipasport

Мары сэ сипаспорт

Yazdıklarımı (mektuplarımı) ... adresine gönderin lütfen

Sitxığexer adrésewu ... jüğehıba

Ситхыгъэхэр адресэу … жъугъэхьыба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFON

TÉLÉFON / Ç'APSERIPSALH

ТЕЛЕФОН / КIАПСЭРЫПСАЛЪ

Şehir telefon danışma bürosuna nasıl telefon açacağım?

Khele téléfon çenceşıp'em tawuştewu sıtéwoşta?

Къэлэ телефон чэнджэшыпIэм таущтэу сытеощта?

Şehirler arası istasyon bu mudur?

Khaleme yazereğepselhap'er mıra?

Къалэмэ язэрэгъэпсэлъапIэр мыра?

Bir (üç) dakikanın ne kadar fiyatı?

Zı minut (minutiş) thapşa yıwuaser?

Зы минут (минутищ) тхьапша ыуасэр?

Tsemez'deki numara ...

Ts'emez nomérewu ...

ЦIэмэз номерэу …

Benim numaram ...

Se sinomérır ...

Сэ синомерыр …

Şehire bağla beni

Khalem sépxelh

Къалэм сепхэлъ

Şehirdeki telefon numarası ...

Khalemç'e téléfon nomérewu …

КъалэмкIэ телефон номерэу …

Bana ... karşı numarayı ver

...-m khıpeşıt nomérır khıset

…-м къыпэщыт номерыр  къысэт

Hat meşgul

Ç'apser yıwubıtığ

КIапсэр ыубытыгъ

Odamdan konuşacağım

Sipeşımç'e sıkhışıguşı'eşt

СипэщымкIэ сыкъыщыгущыIэщт

Alo!  ... konuşan

Allo! ... kheguşı'erer

Алло! … къэгущыIэрэр

Görüşmemizi kestiler / Hat kesildi

Tızepawutığ

Тызэпаутыгъ

Yanlış bağladılar

Pxencewu sırapxığ

Пхэнджэу сырапхыгъ

… ile görüşmek isterdim

...-m sıdeguşı'enewu sıfeyağ

…-м сыдэгущыIэнэу сыфэягъ

Kimdir söyleyen? / Kimdir konuşan?

Xeta khezı'orer? / Xeta khezıguşı'erer?

Хэта къэзыIорэр? / Хэта къэзыгущыIэрэр

… seninle konuşuyor

… khıbdeguşı'ere

… къыбдэгущыIэрэ

Tekrar söyler misin lütfen

Mowu, khe'ojba ze

Моу, къэIожьба зэ

Daha yüksek sesle söyle

Nah yinı'owu kha'o

Нахь иныIоу къаIо

Kötü (zor) duyuyorum

Deyéwu zexesexı

Дэеу зэхэсэхы

Şimdi tekrar çaldır (ara) lütfen

Cıri khıtéwojba

Джыри къытеожьба

Doğru çaldırmadın (yanlış numara)

Terezewu wukhıtéwuağep

Тэрэзэу укъытеуагъэп

Afedersin, ... numara mı düştüğüm?

Khısfeğeğu, ... noméra sızıtéfağer?

Къысфэгъэгъу, … номера сызытефагъэр?

...-yi telefona çağırabilir misiniz lütfen

...-r téléfonım khı'ujüğahaşüna

…-р телефоным къыIужъугъахьашъуна

Ben …, aradığımı tekrar söyleyin

Se ..., sıkhızeretéwuağer yéşü'oj

Сэ …, сыкъызэрэтеуагъэр ешъуIожь

Biraz sonra tekrar çaldırırım (ararım)

T'ek'u  téş'ağeme sıkhıtéwojin

ТIэкIу тешIагъэмэ сыкъытеожьын

…-na(-ya) beni aramasını söyleyiniz

...-m khısfıtéwojinewu yéşü'u

…-м къысфытеожьынэу ешъуIу

Telefonumu yazınız

Sitéléfonır şütxı

Сителефон шъутхы

Telefondan seni çağırıyorlar (arıyorlar)

Téléfonımç'e khıwocex

ТелефонымкIэ къыоджэх

Bir dakika. Onu şimdi çağıracağım

Ze. Marı sıkhéceşt

Зэ. Mары сыкъеджэщт

Şu anda o burada değil. Nedir (ona) söyleyeceğim?

Cıdedem ar yisep. Sıda yés'ojiştır?

Джыдэдэм ар исэп. Сыда есIожьыщтыр?

Saat ...'da yeniden çaldırınız lütfen

Sıhatır ...-m cıri khıfıtéwojba

Сыхьатыр …-м джыри къыфытеожьба

Telefon burada nerededir?

Teşı'a mış téléfonır?

ТэщыIа мыщ телефоныр?

Senin telefonunla edebilir miyim?

Wuitéléfonç'e sıtéwome xhuşta?

УителефонкIэ сытеомэ хъущта?

Sizin telefonunuzla edebilir miyim?

Şüitéléfonç'e sıtéwome xhuşta?

ШъуителефонкIэ сытеомэ хъущта?

Telefon için para bozar mısın lütfen

Sıtéwonım payé axhşe sfewukhoba

Сытеоным пае ахъщэ сфэукъоба

Telefon için para bozar mısınız lütfen

Sıtéwonım payé axhşe sfeşüwukhoba

Сытеоным пае ахъщэ сфэшъуукъоба

... numarayı benim için tuşlar mısın lütfen

... nomér sfıtéwunç'eba, haşxum

... номер сфытеункIэба, хьашхум

Telefonunun numarası kaç?

Wuitelefon yinomérır thapşa?

Уителефон иномерыр тхьапша?

Bu işinin telefonu mu?

Mır wui'ofş'ap'e téléfona?

Мыр уиIофшIапIэ телефона?

Bu evinin telefonu mu?

Mır wuiwune téléfona?

Мыр yиунэ телефона?


Toplam 61343 ziyaretçi Ubıh