Ubıh/Pekhi/tʷaχə, Убыхи ,
ANA SAYFA
UBIHLAR
UBIHÇA
Ubıhça Çalışmalar
Yazılar
Galeri
Videolar
FORUM
Mutfağımız
Ziyaretçi defteri
Yönetici
Adigece Ders (Latin)
Adigece Konuşma Klavuzu
=> Tanışma, selam, vedalaşma
=> Yaş ve Aile
=> Teşekkür etme
=> Hitap ve Rica
=> Razı olma, Reddetme
=> Üzüntü, Acıma, Özür dileme
=> Kutlama, Dilek
=> Davet etme
=> Kadeh kaldırma
=> Sevgi, arkadaşlık
=> Dil
=> Tercüme etme
=> İş, Meslek
=> Örf, Adet, Toplantı
=> Doğal ortam
=> Zaman
=> Soru sorma
=> Sosyal Yaşam
=> Seyahat
=> Yemek
=> Şehirde
=> Alışveriş
=> Sağlık
=> Ulaşım
=> Hava durumu, tabelalar, Spor
 

 

Facebook'ta Paylaş

Dil

 

DİL

BZE

БЗЭ

Adıgece konuşuyor musun?

Adıgabzeç'e woguşı'a?

АдыгабзэкIэ огущыIа?

İngilizce konuşuyor musun?

Yingilızıbzeç'e woguşı'a?

ИнгилызыбзэкIэ огущыIа?

Türkçe konuşuyor musun?

Tırkubzeç'e woguşı'a?

TыркубзэкIэ огущыIа?

Rusça konuşuyor musun?

Wurısıbzeç'e woguşı'a?

УрысыбзэкIэ огущыIа?

Adıgece konuşabiliyorum

Adıgabzeç'e seguşı'eşü

АдыгабзэкIэ сэгущыIэшъу

Türkçe (Rusça) (onu) konuşamıyorum

Tırkubzeç'e (wurısıbzeç'e) sırıguşı'aşürep

ТыркубзэкIэ (урысыбзэкIэ) сырыгущыIэрэп

Ben Adıgece konuşa(bile)mıyorum

Se Adıgabzeç'e sıguşı'eşürep

Сэ АдыгабзэкIэ сыгущыIэшъурэп

Adıgece biraz konuşabiliyorum

Adıgabzeç'e t'ek'u seguşı'eşü

АдыгабзэкIэ тIэкIу сэгущыIэшъу

Adıgeceyi anlıyorum, fakat konuşamıyorum

Adıgabzer khızgure'o, awu sıguşı'eşürep

Адыгабзэр къызгурэIо, ау сыгущыIэшъурэп

Adıgece iyi konuşamıyorum ama söylediklerini (söylenenleri) anlıyorum

Adıgabzeç'e değowu sıguşı'eşürep awu kha'orer khızgure'o (zexeseş'ıç'ı)

АдыгабзэкIэ дэгъоу сыгущыIэшъурэп ау къаIорэр къызгурэIо (зэхэсэшIыкIы)

Adıgece iyi konuşamıyoruz ama söylediklerini (söylenenleri) anlıyoruz

Adıgabzeç'e değowu tıguşı'eşürep awu kha'orer khıdgure'o (zexeteş'ıç'ı)

АдыгабзэкIэ дэгъоу тыгущыIэшъурэп ау къаIорэр къыдгурэIо (зэхэтэшIыкIы)

Benim dediğimi anlıyor musun (musunuz)?

S'orer khıbgure'ua (khıjügure'ua)?

СIорэр къыбгурэIуа (къыжъугурэIуа)?

Söylediklerini (senin) düzgün (doğru) anlamıyorum

Khap'orer terezewu khızgurı'orep (zexesş'ıç'ırep)

КъапIорэр тэрэзэу къызгурыIорэп (зэхэсшIыкIырэп)

Söylediklerini (senin) iyi anladım

Khap'orer değowu khızgurı'uağ (zexesş'ıç'ığ)

КъапIорэр дэгъоу къызгурыIуагъ (зэхэсшIыкIыгъ)

Onun söylediğini anladın mı?

Aş khı'uağer khıbgurı'uağa (zexepş'ıç'ığa)?

Ащ къыIуагъэр къыбгурыIуагъа (зэхэпшIыкIыгъа)?

Biraz anladım

T'ek'u khızgurı'uağ (zexesş'ıç'ığ)

ТIэкIу къызгурыIуагъ (зэхэсшIыкIыгъ)

İyi anladım

Değowu khızgurı'uağ (zexesş'ıç'ığ)

Дэгъоу къызгурыIуагъ (зэхэсшIыкIыгъ)

Hayır anlamadım

Hawu khızgurı'uağep (zexesş'ıç'ığep)

Хьау къызгурыIуагъэп (зэхэсшIыкIыгъэп)

Söylediğim doğrudur

S'orer şşıpkhe ded

CIорэр шъыпкъэ дэд

Söylediğim doğrudur

Khes'orer şşıpkhe ded

КъэсIорэр шъыпкъэ дэд

Söylediğin doğrudur

P'orer şşıpkhe ded

ПIорэр шъыпкъэ дэд

Söylediğin doğrudur

Khep'orer şşıpkhe ded

КъэпIорэр шъыпкъэ дэд

Söylediği doğrudur

Yı'orer şşıpkhe ded

ЫIорэр шъыпкъэ дэд

Söylediği doğrudur

Khı'orer şşıpkhe ded

КъыIорэр шъыпкъэ дэд

Söylediğimiz doğrudur

T'orer şşıpkhe ded

ТIорэр шъыпкъэ дэд

Söylediğimiz doğrudur

Khet'orer şşıpkhe ded

КъэтIорэр шъыпкъэ дэд

Söylediğiniz doğrudur

Şü'orer şşıpkhe ded

ШъуIорэр шъыпкъэ дэд

Söylediğiniz doğrudur

Kheşü'orer şşıpkhe ded

КъэшъуIорэр шъыпкъэ дэд

Söyledikleri doğrudur

A'orer şşıpkhe ded

АIорэр шъыпкъэ дэд

Söyledikleri doğrudur

Kha'orer şşıpkhe ded

КъаIорэр шъыпкъэ дэд

Söylediğim doğru değil mi?

Khes'orer şşıpkheba?

КъэсIорэр шъыпкъэба?

Söylediğim doğru değil mi?

Khes'orer şşıpkhe dedba?

КъэсIорэр шъыпкъэ дэдба?

Şimdi birkez daha (tekrar) söyleyebilirmisin?

Cıri ze khısep'ojışüna?

Джыри зэ къысэпIожьышъуна?

Düzgün söylüyor muyum?

Terezewu khese'ua?

Тэрэзэу къэсэIуа?

Adıgece sözcükleri düzgün söyleye(bile)meyişimi bağışla (beni)

Adıgabze guşı'exer terezewu khızeresımı'oşürer khısfeğeğu

Адыгабзэ гущыIэхэр тэрэзэу къызэрэсымыIошъурэр къысфэгъэгъу

Adıgece sözcükleri düzgün söyleye(bile)meyişimden dolayı (için) bağışla (beni)

Adıgabze guşı'exer terezewu khızeresımı'oşürem payé khısfeğeğu

Адыгабзэ гущыIэхэр тэрэзэу къызэрэсымыIошъурэм пае къысфэгъэгъу

Ne gibi sesler(dir) düzgün söylemediklerim?

Sıd fede makhexa terezewu khesımı'oxerer?

Сыд фэдэ макъэха тэрэзэу къэсымыIохэрэр?

Ne gibi sesler(dir) düzgün söyleye(bile)mediklerim?

Sıd fede makhexa terezewu khesımı'oşüxerer?

Сыд фэдэ макъэха тэрэзэу къэсымыIошъухэрэр?

Söylediğimi (arkasından) tekrar et

Khes'orer khıç'e'otıç'ıj

КъэсIорэр къыкIэIотыкIыжь

Bağışla (beni)

Khısfeğeğu

Къысфэгъэгъу

Bağışla (bizi)

Khıtfeğeğu

Къытфэгъэгъу

Bağışlayın (beni)

Khısfejüğeğu

Къысфэжъугъэгъу

Bağışlayın (bizi)

Khıtfejüğeğu

Къытфэжъугъэгъу

Güzel (çok güzel) söylüyorsun, utanma!

Daxewu (dexeç'ayéwu) khewo'o, wumıwuç'ıt!

Дахэу (дэхэкIаеу) къэоIо, умыукIыт!

Konuştukça daha iyi olacak

Wuguşı'a khes nahış'ü xhuşt

УгущыIэ къэс нахьышIу хъущт

Sen biraz hızlı olarak söylüyorsun

Wo zıt'ek'u psınç'a'owu khewo'o

О зытIэкIу псынкIаIоу къэоIо

Yavaş konuşursan anlarım

Jhajhewu wukheguşı'eme khızgurı'on

Жъажъэу укъэгущыIэмэ къызгурыIон

Yavaş konuşursan anlayacağım

Jhajhewu wukheguşı'eme khızgurı'oşt

Жъажъэу укъэгущыIэмэ къызгурыIощт

Yavaş konuşursan anlayabileceğim

Jhajhewu wukheguşı'eme khızgurı'oşüşt

Жъажъэу укъэгущыIэмэ къызгурыIощъущт

Hece hece söylersen anlarım

Pıçığo-pıçığowu khap'ome khızgırı'on

Пычыгъо-пычыгъоу къапIомэ къызгурыIон

Söylediğini anlamıyorum

Khap'orer khızgurı'orep

КъапIорэр къызгурыIорэп

Lütfen, daha yavaş konuşun konuşunuz

Mowu, nah jhajhewu kheguşı'aba (şükheguşı'aba)

Моу, нахь жъажъэу къэгущыIэба (шъукъэгущыIэба)

Şunu Adıgece (Rusça) nasıl söylüyorlar?

Mır Adıgabzeç'e (wurısıbzeç'e) tawuştewu kha'ora?

Мыр адыгабзэкIэ (урысыбзэкIэ) таущтэу къаIора?

Şimdi de söylermisin lütfen

Cıri khe'ojba

Джыри къэIожьба

Soyadın(ı) nasıl yazıyorlar?

Plhekhuats'e tawuştewu atxıra?

ПлъэкъуацIэ таущтэу атхыра?

Buraya, yazın lütfen

Mowu, khetxıba

Моу, къэтхыба

Şu sözcüğü

Mı guşı'er

Мы гущыIэр

Şu cümleyi

Mı guşı'ewuxığer

Мы гущыIэухыгъэр

Adıgece öğreniyorum

Adıgabze zeseğaş'e

Адыгабзэ зэсэгъашIэ

Ben Adıgece konuşmayı, söylediklerini anlamayı hemde (onu) yazabilir olmayı istiyorum

Se Adıgabzeç'e sıguşı'enewu, kha'orer khızgurı'onewu, yıç'i sırıtxeşünewu sıfay

Сэ АдыгабзэкIэ сыгущыIэнэу, къаIорэр къызгурыIонэу, ыкIи сырытхэшъу сыхъунэу сыфай

Adıgeceyi iyi hemde çabuk öğrenmemde yardımcı olmanızı (sizden) umuyorum hemde rica ediyorum

Adıgabzer değowu yıç'i psınç'ewu zezğeş'enımç'e 'epı'eğu şükhısfexhunewu sışüşeguğu, yıç'i sışölhe'u

Адыгабзэр дэгъоу ыкIи псынкIэу зэзгъэшIэнымкIэ IэпыIэгъу щъукъысфэхъунэу сыщъущэгугъу, ыкIи сыщъолъэIу

Dili iyi ve çabuk öğrenmen için sürekli dinlemen hemde (onu) konuşman gerekir

Bzer değowu yıç'i psınç'ewu zebğeş'enım payé rénewu wuyéde'un yıç'i wurıguşı'en fayé

Бзэр дэгъоу ыкIи псынкIэу зэбгъэшIэным пае ренэу уедэIун ыкIи урыгущыIэн фае


Toplam 58845 ziyaretçi Ubıh
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=