Ubıh/Pekhi/tʷaχə, Убыхи ,
ANA SAYFA
UBIHLAR
UBIHÇA
Ubıhça Çalışmalar
Yazılar
Galeri
Videolar
FORUM
Mutfağımız
Ziyaretçi defteri
Yönetici
Adigece Ders (Latin)
Adigece Konuşma Klavuzu
=> Tanışma, selam, vedalaşma
=> Yaş ve Aile
=> Teşekkür etme
=> Hitap ve Rica
=> Razı olma, Reddetme
=> Üzüntü, Acıma, Özür dileme
=> Kutlama, Dilek
=> Davet etme
=> Kadeh kaldırma
=> Sevgi, arkadaşlık
=> Dil
=> Tercüme etme
=> İş, Meslek
=> Örf, Adet, Toplantı
=> Doğal ortam
=> Zaman
=> Soru sorma
=> Sosyal Yaşam
=> Seyahat
=> Yemek
=> Şehirde
=> Alışveriş
=> Sağlık
=> Ulaşım
=> Hava durumu, tabelalar, Spor
 

 

Facebook'ta Paylaş

Sağlık

DOKTOR ÇAĞIRMA

`AZE KHÉCEN

IАЗЭ КЪЕДЖЭН

Ben çok halsizim

Se sığoyşay

Сэ сыгъойщай

Ben çok kötüyüm

Se sıdey ded

Сэ сыдэй дэд

Doktoru çağırın (çağırınız) lütfen

Mowu, 'azem khéceba (şükhéceba)

Моу, Iазэм къеджэба (шъукъеджэба)

Acil servisi çağırın (çağırınız) lütfen

Mowu, de'epı'eğu psınç'em khéceba (şükhéceba)

Моу, дэIэпыIэгъу псынкIэм къеджэба (шъукъеджэба)

Doktorun adresini verin (veriniz)

`Azem yiadres khıset (khıseşüt)

Iазэм иадрес къысэт (къысэшъут)

Doktorun telefonunu verin (veriniz)

`Azem yitelefon nomér khıset (khıseşüt)

Iазэм ителефон номер къысэт (къысэшъут)

Eczaneye nasıl telefon edebilirim (gidebilirim)

Wuıtsşap'em tawuştewu sıtéwoşta (sınesışta)?

УцщапIэм таущтэу сытеощта (сынэсыщта)?

Hastaneye nasıl telefon edebilirim (gidebilirim)

Sımeceşım tawuştewu sıtéwoşta (sınesışta)?

Сымэджэщым таущтэу сытеощта (сынэсыщта)?

Polikliniğe nasıl telefon edebilirim (gidebilirim)

`Ezap'em tawuştewu sıtéwoşta (sınesışta)?

IэзапIэм таущтэу сытеощта (сынэсыщта)?

Hastaneye beni yetiştirin (yetiştiriniz) lütfen

Sımaceşım sıneğesba (sınejüğesba)

Сымэджэщым сынэгъэсба (сынэжъугъэсба)

 

 

 

DOKTORUN YANINDA

‘AZEM  DEJ

IАЗЭМ  ДЭЖЬ

Dahiliyeciye muayene olabilir miyim?

K'ots'wuz'azem zézğelheğunewu xhuşta?

КIоцIузIазэм зезгъэлъэгъунэу хъущта?

Dişçiye muayene olabilir miyim?

Tsaş'em zézğelheğunewu xhuşta?

ЦашIэм зезгъэлъэгъунэу хъущта?

Göz doktoruna muayene olabilir miyim?

Ne'azem zézğelheğunewu xhuşta?

HэIазэм зезгъэлъэгъунэу хъущта?

Soğuk dokundu (bana)

Ççı'er khısegowuağ

ЧъыIэр къысэгоуагъ

Öksürüyorum

Sepske

Сэпскэ

Ateşim var

Plhır-stır si'

Плъыр-стыр сиI

Burnum akıyor

Sıpetxhu-utxhu

Сыпэтхъу-Iутхъу

Zehirlenmişim

Şxho zesxıjiğ

Шхъо зэсхыжьыгъ

Şişkinlik (ur) var (bende)

Pşığe stélh

Пщыгъэ стелъ

Sindirimim bozuldu /  hazımsızlık (kabız) dokunuyor

Sınıbe zeşıkhuağ

Сыныбэ зэщыкъуагъ / гъобэг къысэгуао

İshal (kabız) oldum

Nıbaççe sıxhugh

Ныбачъэ сыхъугъ

Kalb krizi geçirdim

Sıgu khıxewuağ

Сыгу къыхэуагъ

Kalbim ağrıyor

Sıgu mewuzı

Сыгу мэузы

Boğazım ağrıyor

Sçıy mewuzı

Счый мэузы

Yan tarafım ağrıyor

Sıbğu mewuzı

Сыбгъу мэузы

Ayağım ağrıyor

Slhakhue mewuzı

Слъакъо мэузы

Elim ağrıyor

S'e mewuzı

СIэ мэузы

Kulağım ağrıyor

Sthak'ume mewuzı

СтхьакIумэ мэузы

Başım Ağrıyor

Sşşhe mewuzı

Сшъхьэ мэузы

Karnım ağrıyor

Sınıbe mewuzı

Сыныбэ мэузы

Karnım/midem ağrıyor

Sıneğu mewuzı

Сынэгъу мэузы

Koku allerjim var

Me allergiyé si'

Мэ аллергие сиI

Polene karşı allerjim var

Kheğeğame allergiyé si'

Къэгъэгъамэ аллергие сиI

Deri alerjim var

Ç'işö allergiyé si'

КIышъо аллергие сиI

Yemek alerjim var

Şxın allergiyé si'

Шхын аллергие сиI

İlaç alerjim var

Wuts allergiyé si'

Уц аллергие сиI

Midem bulanıyor

Sıgu khıze'ahe

Сыгу къызэIахьэ

Üşüyorum

Sepıç'e / Ççı'e sel'e

СэпыкIэ / ЧъыIэ сэлIэ

Parmağımı yaraladım

S'axhuambe sıwu'ağe

СIэхъуамбэ сыуIагъэ

Ayağımı kırdım

Slhakho zepısç'ığ

Слъакъо зэпыскIыгъ

Ayağımı yaraladım

Slhakho sıwu'ağ

Слъакъо сыуIагъ

Elimi kırdım

S'a zepısç'ığ

СIэ зэпыскIыгъ

Elimi yaraladım

S'a sıwu'ağ

СIэ сыуIагъ

Ayağım çıktı

Slhakho zerızğewuağ

Слъакъо зэрызгъэуагъ

Elim çıktı

S'e zerızğewuağ

СIэ зэрызгъэуагъ

Dizimi ağrıttım (incittim)

Slheguance zğewuzığe

Слъэгуанджэ згъэузыгъэ

Omuzumu ağrıttım (incittim)

Sıblıpkh zğewuzığe

Сыблыпк згъэузыгъэ

Göğüsümü ağrıttım (incittim)

Sıbğe zğewuzığe

Сыбгъэ згъэузыгъэ

Sırtımı ağrıttım (incittim)

Sç'ıb zğewuzığe

СкIыб згъэузыгъэ

Bağlarımı ağrıttım (incittim)

Sfexer zğewuzığex

Сфэхэр згъэузыгъэх

Gözüme birşey kaçtı (içine düştü)

Sıne zıgore çç'efağ

Сынэ зыгорэ чIэфагъ

İştahım yok

Şxe si'ep

Шхэ сиIэп

Nedir başıma gelen (neyim var), doktor?

Sıd khısexhul'ağer, 'aze?

Сыд къысэхъулIагъэр, Iазэ?

Teşhis olarak nedir benim için koyduğun?

Lajewu sıda khısfebğeşirer?

Лажьэу сыда къысфэбгъэщырэр?

O bulaşıcı hastalık mı?

Ar zepaxıre wuza?

Ар зэпахырэ уза?

Tehlikeli durumda mı?

Şınağowu şıta?

Щынагъоу щыта?

Ne rejimi kendime uygulamam gerekiyor?

Sıd diyéta nah zğeşşhapen fayér?

Сыд диета нахь згъэшъхьапэн фаер?

Ne ilacı uygun olarak (bana) gördüğün?

Sıd wutsa yiğowu khısfeplheğurer?

Сыд уца игъоу къысфэплъэгъурэр?

Reçete yazar mısın bana lütfen

Mowu, rétsept khısfitxıç'ıba

Моу, рецепт къысфитхыкIыба

Yanınıza ne zaman dönmem (kontrole gelmem) gerekli?

Şüadejı sıdiğo khıtézğezejın faya?

Шъуадэжьы сыдигъо къытезгъэзэжьын фая?

Ne kadar vermem gerekiyor?

Thapş fediz stın faya?

Тхьапш фэдиз стын фая?

Hastanede ne kadar kalacağım?

Sımeceşım thapşıre sıçç'elhışta?

Сымэджэщым тхьапшырэ сычIэлъыщта?

 

 

 

DİŞ HEKİMİNDE

TSAŞ'EM DEJ

ЦАШIЭМ ДЭЖЬ

Dişlerime bakar mısın lütfen

Stsexeme yaplhıba

Сцэхэмэ яплъыба

Dişim ağrıyor

Stse mewuzı

Сцэ мэузы

Dişim kırıldı

Stse khutağe

Сцэ къутагъэ

Dişetim şişti (kanıyor)

Stsel pşığe (lhı khéç'ı)

Сцэл пщыгъэ (лъы къекIы)

Dişimden dolgu düştü

Stsem kude khizıjiğ

Сцэм кудэ къизыжьыгъ

Kron dişim kırıldı

Stsetélhaşö khutağe

Сцэтелъашъо къутагъэ

Dişimi dolgu yapar mısın lütfen

Stse kudejba

Сцэ кудэжьба

Bu dişi çeker misin lütfen

Mı tser utxhıba

Мы цэр Iутхъыба

Ağrıyı durdurabilir misin lütfen

Wuzır ğewuçüba

Узыр гъэуцуба

 

 

 

ECZANEDE

WUTSŞAP'EM

УЦЩАПIЭМ

Otelde eczane var mı?

Haç'eşım wutsşap'e  çç'eta?

ХьакIэщым уцщапIэ чIэта?

En yakın eczane nerede?

Anah bleğe wutsşap'er teşı'a?

Анахь блэгъэ уцщапIэр тэщыIа?

Bu reçetedeki ilaçları istiyorum

Mı rétseptımç'e wutsım sıfay

Мы рецептымкIэ уцым сыфай

Bu ilaç tablet olarak sizde var mı?

Mı wutsır tabletewu şüi'a?

Мы уцыр таблетэу шъуиIа?

Bu ilaç ampul olarak sizde var mı?

Mı wutsır ampulewu şüi'a?

Мы уцыр ампулэу шъуиIа?

Bu ilaç toz olarak sizde var mı?

Mı wutsır wutısewu şüi'a?

Мы уцыр утысэу шъуиIа?

Öksürmemem için birşey verir misin (misiniz) lütfen

Sımıpskenewu zıgore khısetba (khıseşütba)

Сымыпскэнэу зыгорэ къысэтба (къысэшъутба)

Başımın ağrısını durdurmaya birşey verir misin (misiniz) lütfen

Sşşhewuz wuçünewu zıgore khısetba (khıseşütba)

Сшъхьэуз уцунэу зыгорэ къысэтба (къысэшъутба)

İshali durdurmaya birşey verir misin (misiniz) lütfen

Nıbaççer wuçüjınewu zıgore khısetba (khıseşütba)

Hыбачъэр уцужьынэу зыгорэ къысэтба (къысэшъутба)

Bu ilacı ne zaman hazırlayacaksın (karıştıracaksın)

Mı wutsır sıdiğo zexeplhhaşta?

Мы уцыр сыдигъо зэхэплъхьащта?

Bu ilacı nasıl kendime uygulayacağım?

Mı wutsım tawuştewu zğeşşhapeşta?

Мы уцым таущтэу згъэшъхьапэщта?

Aç karnına mı?

Guneç'ewui?

ГунэкIэуи?

Yemek sonrası?

Şxen wujjım?

Шхэн ужым?

Bu ilacın bir içimliği (dozu) ne kadardır?

Mı wutsım yizıyéşöğu sıd fedizışta?

Мы уцым изыешъогъу сыд фэдизыщта?

Bu ilacı günde kaç kez (kere) içmem gereklidir?

Mı wutsım mafem thapşere séşön faya?

Мы уцым мафэм тхьапшэрэ сешъон фая?

Dezenfeksiyon ilacı verir misin (misiniz) lütfen

Şxıfık'od wuts khısetıba (khıseşütba)

ШхыфыкIод уц къысэтба (къысэшъутба)

Sakinleştirici ilaç verir misin (misiniz) lütfen

Ğegupsef wuts khısetıba (khıseşütba)

Гъэгупсэф уц къысэтба (къысэшъутба)

Ateş düşürücü ilaç verir misin (misiniz) lütfen

Plhır-stır ğek'uas wuts khısetıba (khıseşütba)

Плъыр-стыр гъэкIуас уц къысэтба (къысэшъутба)

İshal ilaç verir misin (misiniz) lütfen

Nıbeççe wuts khısetıba (khıseşütba)

Hыбэчъэуц къысэтба (къысэшъутба)

Reçetem olmadan bu ilacı satın alsam olacak mı?

Rétsept simı'ewu mı wutsır sşefıme xhuşta?

Рецепт симыIэу мы уцыр сщэфымэ хъущта?

İşte ilacı kendine uygulayacağın şekil (tarifi, prespektüsü)

Marı wutsır zerebğeşşhapeştır

Мары уцыр зэрэбгъэшъхьапэщтыр

Sargı bezi verir misin (misiniz) lütfen

Psıpsır khısetba (khıseşütba)

Псыпсыр къысэтба (къысэшъутба)

Pamuk verir misin (misiniz) lütfen

Bzıwutsıf khısetba (khıseşütba)

Зыуцыф къысэтба (къысэшъутба)

Plaster (yara bandı) verir misin (misiniz) lütfen

Tépxe khısetba (khıseşütba)

Tепхэ къысэтба (къысэшъутба)

Göz damlası verir misin (misiniz) lütfen

Ne ğuatk'oxer khısetba (khıseşütba)

Hэ гъуаткIохэр къысэтба (къысэшъутба)

 

 

 

GÖZLÜKÇÜ

NEĞUNCE

НЭГЪУНДЖЭ

Gözlüğümü kırdım

Sineğunce skhutağe

Синэгъунджэ скъутагъэ

Camı (camları) değiştirmem gerek

Apçı(xe)r zeblesxhun fayé

Апчы(хэ)р зэблэсхъун фае

Sol göz –1 (eksi bir), sağ göz +1 (artı bir)

Ne semegur –1 (minus zı), ne cabğur +1 (plus zı)

Нэ сэмэгур –I (минус зы), нэ джабгъур +I (плюс зы)

İki gözümde –2 (eksi iki)

Snit'uri –2 (minus t'u)

СнитIури –2 (минус тIу)

Astiğmat hastalığı var (benim)

Astigmatizm wuz si'

Астигматизм уз сиI

Ben miyobum

Se sınabğ

Сэ сынабгъ

Ben hipermetropum

Se sıçıjerıplh

Сэ сычыжьэрыплъ

Gözlük camı ihtiyacım var

Neğunce apç sişıç'ağ

Нэгъунджэ апч сищыкIагъ

Gözlük kutusu ihtiyacım var

Neğunce khemlan sişıç'ağ

Нэгъунджэ къэмлан сищыкIагъ

Gözlük çerçevesi ihtiyacım var

Neğuncepkh sişıç'ağ

Нэгъунджэпкъ сищыкIагъ

Ne gibi (nasıl) gözlük çerçevesi sizde var olan?

Sıd fede neğuncepkha şüi'er?

Сыд фэдэ нэгъунджэпкъа шъуиIэр?

Metalden çerçeve satın almak istiyorum

Ğuç' xeş'ıç'ığe neğuncepkh khesşefınewu sıfay

ГъукI хэшIыкIыгъэ нэгъунджэпкъ къэсщэфынэу сыфай

Kemikten çerçeve satın almak istiyorum

Bjhe xeş'ıç'ığe neğuncepkh khesşefınewu sıfay

Бжъэ хэшIыкIыгъэ нэгъунджэпкъ къэсщэфынэу сыфай

Altın kaplı çerçeve satın almak istiyorum

Dışşaşö télh xeş'ıç'ığe neğuncepkh khesşefınewu sıfay

Дышъашъо телъ хэшIыкIыгъэ нэгъунджэпкъ къэсщэфынэу сыфай

Nasıl bir gözlük çerçevesi için tavsiye verirsin?

Sıd fede neğuncepkhım pay çenceş khıseptıre?

Сыд фэдэ нэгъунджэпкъым пай чэнджэш къысэптырэ?

Nasıl bir gözlük çerçevesi için tavsiye verirsiniz?

Sıd fede neğuncepkhım pay çenceş khıseşütıre?

Сыд фэдэ нэгъунджэпкъым пай чэнджэш къысэшъутырэ?

Çerçeveye baktırın (batırınız)

Neğuncepkhım séğeplh (séjüğeplh)

Нэгъунджэпкъым сегъэплъ (сежъугъэплъ)

... firmasının gözlüğünü verir misin (misiniz) lütfen

… firmem yineğunce khısetba (khıseşütba)

… фирмэм инэгъунджэ къысэтба (къысэшъутба)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEYAHAT

ZÉK'O

ЗЕКIО

Danışma bürosu nerede?

Çenceşıp'er teşı'a?

ЧэнджэшыпIэр тэщыIа?

Tren seferleri listesi nerede?

Meş'öku  k'uaç'exem  yatxenır teşı'a?

MэшIоку кIуакIэхэм ятхэныр тэщыIа?

Kasa nerede?

Kaser teşı'a?

Касэр тэщыIа?

Bekleme yeri  nerede?

Yéjjap'er teşı'a?

EжапIэр тэщыIа?

Döviz bürosu nerede?

Axhşe xhojıp'er teşı'a?

Aхъщэ хъожьыпIэр тэщыIа?

Restorant (lokanta) nerede?

Şxap'er teşı'a?

ШхапIэр тэщыIа?

Biletin ne kadardır fiyatı?

Biletım thapşa yıwuaser?

Билетым тхьапша ыуасэр?

Bu bilet kaç gün geçerli olacakdır?

Mı biletır mefe thapşıre şızék'oşta?

Мы билетыр мэфэ тхьапшырэ щызекIощта?

Arabayı (aracı) nerede değiştirmem gereklidir?

Kur tıde şızeblesxhun faya?

Кур тыдэ щызэблэсхъун фая?

Binişi (yolu almayı) ne zaman başlatacaklar?

Yit'ıshanır sıdiğo zırağejeştır?

ИтIысхьаныр сыдигъо зырагъэжьэщтыр?

Oturma yerimi gösterir misin lütfen

Sit'ısıp'er khısebğelheğuba

СитIысыпIэр къысэбгъэлъэгъуба

Bagajımı nereye verebilirim (geri alabilirim)?

Sibagaj tıde şıstışta (khesştejışüşta)?

Сибагаж тыдэ щыстыщта (къэсштэжьышъущта)?

Hamal, işte benim bagajım

Hılhezéh, marı se sibagaj

Хьылъэзехь, мары сэ сибагаж

Emanet nerede burada?

Kheğenap'er teşı'a mış?

КъэгъэнапIэр тэщыIа мыщ?

Bunu emanete vermek istiyorum

Mır kheğenap'em yéstınewu sıfay

Мыр къэгъэнапIэм  естынэу сыфай

Bagajı nereden geri veriyorlar?

Bagajır tıde khışıwuatıjira?

Багажыр тыдэ къыщыуатыжьыра?

Bagajımı geri veriniz lütfen

Mowu, sibagaj khıseşütıjıba

Моу, сибагаж къысэшъутыжьыба

İşte bagaj makbuzum

Marı sibagaj thap

Мары сибагаж тхьап


Toplam 61343 ziyaretçi Ubıh