Ubıh/Pekhi/tʷaχə, Убыхи ,
ANA SAYFA
UBIHLAR
UBIHÇA
Ubıhça Çalışmalar
Yazılar
Galeri
Videolar
FORUM
Mutfağımız
Ziyaretçi defteri
Yönetici
Adigece Ders (Latin)
Adigece Konuşma Klavuzu
=> Tanışma, selam, vedalaşma
=> Yaş ve Aile
=> Teşekkür etme
=> Hitap ve Rica
=> Razı olma, Reddetme
=> Üzüntü, Acıma, Özür dileme
=> Kutlama, Dilek
=> Davet etme
=> Kadeh kaldırma
=> Sevgi, arkadaşlık
=> Dil
=> Tercüme etme
=> İş, Meslek
=> Örf, Adet, Toplantı
=> Doğal ortam
=> Zaman
=> Soru sorma
=> Sosyal Yaşam
=> Seyahat
=> Yemek
=> Şehirde
=> Alışveriş
=> Sağlık
=> Ulaşım
=> Hava durumu, tabelalar, Spor
 

 

Facebook'ta Paylaş

Üzüntü, Acıma, Özür dileme

 

ÜZÜNTÜ, ACIMA

GUKHAWU, GUR FEĞUN

ГУКЪАУ, ГУР ФЭГЪУН

Kalbim acıyor(ona) / Üzülüyorum

Sıgu yéğu

Сыгу егъу

Üzüldüm

Sıgu yéğuğ

Сыгу егъугъ

Üzüldük

Tıgu yéğuğ

Tыгу егъугъ

Çok üzülüyorum

Lheşewu sıgu khéwo

Лъэшэу сыгу къео

Çok üzüldüm

Lheşewu sıgu khéwuağ

Лъэшэу сыгу къеуагъ

Bu husustan çok üzülüyorum

Mış feşşç'e lheşewu sıgu khéwo

Мыщ фэшъкIэ лъэшэу сыгу къео

Ben umudumu tamamen yitirdim

Lheşewu sıgu k'odığ

Лъэшэу сыгу кIодыгъ

Sana (size) acıyorum

Sıgu khıpfeğu (khışüfeğu)

Сыгу къыпфэгъу (къышъуфэгъу)

Öylece olanlardan için çok üzülüyorum

Awuştewu zerexhuğem payé lheşewu sıgu khéwo

Аущтэу зэрэхъугъэм пае лъэшэу сыгу къео

 

 

 

ÖZÜR DİLEME

FEĞEĞUN

ФЭГЪЭГЪУН

Gücenme bana lütfen!

Gubğen khısfemış'!

Губгъэн къысфэмышI!

Gücenmeyiniz bana lütfen!

Gubğen khısfeşümış'!

Губгъэн къысфэшъумышI!

Bağışla (affet) beni / Özür dilerim senden

Khısfeğeğu

Къысфэгъэгъу

Bağışlayınız beni / Özür dilerim sizden

Khısfejüğeğu

Къысфэжъугъэгъу

Seni rahatsız ettim mi?

Wuzğegumeç'ığa?

УзгъэгумэкIыгъа?

Sizi rahatsız ettim mi?

Şüzğegumeç'ığa?

ШъузгъэгумэкIыгъа?

Seni de rahatsız ediyorum

Wori wuseğegumeç'ı

Ори усэгъэгумэкIы

Sizi de rahatsız ediyorum

Şori şüseğegumeç'ı

Шъори шъусэгъэгумэкIы

Seni rahatsız (huzursuz) ettiğim için beni bağışla

Wuzerezğegumeç'ığemç'e khısfeğeğu

УзэрэзгъэгумэкIыгъэмкIэ къысфэгъэгъу

Sizi rahatsız (huzursuz) ettiğim için beni bağışlayın

Şüzerezğegumeç'ığemç'e khısfejüğeğu

ШъузэрэзгъэгумэкIыгъэмкIэ къысфэжъугъэгъу

Seni huzursuzlandıran bu durum için beni affet

Wuzerezığegumeç'ıremç'e khısfeğeğu

УзэрэзыгъэгумэкIырэмкIэ къысфэгъэгъу

Sizi huzursuzlandıran bu durum için beni affediniz

Şüzerezığegumeç'ıremç'e khısfejüğeğu

ШъузэрэзыгъэгумэкIырэмкIэ къысфэжъугъэгъу

İşinden alıkoydurduğum için affet beni

Wui'ofş'en zerezepızğewuremç'e khısfeğeğu

УиIофшIэн зэрэзэпызгъэурэмкIэ къысфэгъэгъу

İşinizden alıkoydurduğum için affediniz beni

Şüi'ofş'en zerezepızğewuremç'e khısfejüğeğu

ШъуиIофшIэн зэрэзэпызгъэурэмкIэ къысфэжъугъэгъу

Telaşlı durumumdan (geciktiğim) dolayı affet beni

Sıkhızeregujüağemç'e khısfeğeğu

СыкъызэрэгужъуагъэмкIэ къысфэгъэгъу

Telaşlı durumumdan (geciktiğim) dolayı affediniz beni

Sıkhızeregujüağemç'e khısfejüğeğu

СыкъызэрэгужъуагъэмкIэ къысфэжъугъэгъу

Telaşeliğimi bağışla (beni)

Khısfeğeğu sıkhızeregujüağer

Къысфэгъэгъу сыкъызэрэгужъуагъэр

Telaşeliğimizi bağışla (bizi)

Khıtfeğeğu tıkhızeregujüağer

Къытфэгъэгъу тыкъызэрэгужъуагъэр

Telaşeliğimi bağışlayın (beni)

Khısfejüğeğu sıkhızeregujüağer

Къысфэжъугъэгъу сыкъызэрэгужъуагъэр

Telaşeliğimizi bağışlayın (bizi)

Khıtfejüğeğu tıkhızeregujüağer

Къытфэжъугъэгъу тыкъызэрэгужъуагъэр

Yanlışlığımı (hatalı durumumu) bağışla (beni)

Khısfeğeğu se sıkhızerexewukhuağer

Къысфэгъэгъу сэ сыкъызэрэхэукъуагъэр

Yanlışlığımızı (hatalı durumumuzu) bağışla (bizi)

Khıtfeğeğu te tıkhızerexewukhuağer

Къытфэгъэгъу тэ тыкъызэрэхэукъуагъэр

Yanlışlığımı (hatalı durumumu) bağışlayın (beni)

Khısfejüğeğu se sıkhızerexewukhuağer

Къысфэжъугъэгъу сэ сыкъызэрэхэукъуагъэр

Yanlışlığımızı (hatalı durumumuzu) bağışlayın (bizi)

Khıtfejüğeğu te tıkhızerexewukhuağer

Къытфэжъугъэгъу тэ тыкъызэрэхэукъуагъэр

Seni beklettiğim için beni bağışla

Wukhızerezğejjağemç'e khısfeğeğu

УкъызэрэзгъэжагъэмкIэ къысфэгъэгъу

Sizi beklettiğim için beni bağışlayın

Şükhızerezğejjağemç'e khısfejüğeğu

ШъукъызэрэзгъэжагъэмкIэ къысфэжъугъэгъу

Sana beni bekleten durumdan için beni affet

Wukhızeresejjağemç'e khısfeğeğu

УкъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэгъэгъу

Size beni bekleten durumdan için beni affediniz

Şükhızeresejjağemç'e khısfejüğeğu

ШъукъызэрэсэжагъэмкIэ къысфэжъугъэгъу

Söze karıştığımdan dolayı beni effet

Sıkhızerexeguşı'eremç'e khısfeğeğu

СыкъызэрэхэгущыIэрэмкIэ къысфэгъэгъу

Söze karıştığımdan dolayı beni effediniz

Sıkhızerexeguşı'eremç'e khısfejüğeğu

СыкъызэрэхэгущыIэрэмкIэ къысфэжъугъэгъу

Sözünü keseceğim, uygunsuzluk gütmeden (ayıp etmeyeyim)

Wuiguşı'e zepızğewuşt, yémık'u sımış'

УигущыIэ зэпызгъэущт, емыкIу сымышI

Kalbini (kalbinizi) kırmak istememiştim

Wugu (şügu) xezğeç'ınewu sıfayağep

Угу (шъугу) хэзгъэкIынэу сыфаягъэп

Suçum değil / Benim suçum yok

Silajep / Silaje xelhep

Силажьэп / Силажьэ хэлъэп

O benim suçum (hatam)

Ar se silaj

Ар сэ силажь

Bu benim suçum (hatam)

Mır se silaj

Мыр сэ силажь

Kızma (alınma, darılma)

Wumıgubjj (zımığegus)

Умыгубж (зымыгъэгус)

Kızmayın Allah aşkına!

Them payé şümıgubjj!

Тхьэм пае шъумыгубж!

Herşey yolunda mı?

Zeç'e tereza?

ЗэкIэ тэрэза?

Sizi inciltmek istemedim

Şügu xezğeç'ınewu sıfeyağep

Шъугу хэзгъэкIынэу сыфэягъэп

Gelemeyebilirim de (belki)

Sıkhemık'oşünç'i xhun

СыкъэмыкIошъункIи хъун

Bağışla (beni) elimden gelmez

Khısfeğeğu se sfelheç'ıştep

Къысфэгъэгъу сэ сфэлъэкIыщтэп

Bağışla (bizi) elimizden gelmez

Khıtfeğeğu te tfelheç'ıştep

Къытфэгъэгъу тэ тфэлъэкIыщтэп

Bağışlayın (beni) elimden gelmez

Khısfejüğeğu se sfelheç'ıştep

Къысфэжъугъэгъу сэ сфэлъэкIыщтэп

Bağışlayın (bizi) elimizden gelmez

Khıtfejüğeğu te tfelheç'ıştep

Къытфэжъугъэгъу тэ тфэлъэкIыщтэп

Bağışla (beni) olmaz

Khısfeğeğu xhuştep

Къысфэгъэгъу хъущтэп

Bağışla (bizi) olmaz

Khıtfeğeğu xhuştep

Къытфэгъэгъу хъущтэп

Bağışlayın (beni) olmaz

Khısfejüğeğu xhuştep

Къысфэжъугъэгъу хъущтэп

Bağışlayın (bizi) olmaz

Khıtfejüğeğu xhuştep

Къытфэжъугъэгъу хъущтэп


Toplam 60881 ziyaretçi Ubıh