Ubıh/Pekhi/tʷaχə, Убыхи ,
ANA SAYFA
UBIHLAR
UBIHÇA
Ubıhça Çalışmalar
Yazılar
Galeri
Videolar
FORUM
Mutfağımız
Ziyaretçi defteri
Yönetici
Adigece Ders (Latin)
Adigece Konuşma Klavuzu
=> Tanışma, selam, vedalaşma
=> Yaş ve Aile
=> Teşekkür etme
=> Hitap ve Rica
=> Razı olma, Reddetme
=> Üzüntü, Acıma, Özür dileme
=> Kutlama, Dilek
=> Davet etme
=> Kadeh kaldırma
=> Sevgi, arkadaşlık
=> Dil
=> Tercüme etme
=> İş, Meslek
=> Örf, Adet, Toplantı
=> Doğal ortam
=> Zaman
=> Soru sorma
=> Sosyal Yaşam
=> Seyahat
=> Yemek
=> Şehirde
=> Alışveriş
=> Sağlık
=> Ulaşım
=> Hava durumu, tabelalar, Spor
 

 

Facebook'ta Paylaş

Seyahat

PASAPORT KONTROLÜ

PASPORT WUPLHEK'U

ПАСПОРТ УПЛЪЭКIУ

Pasaport kontrolü nerede?

Pasport wuplhek'unır tıde şı'a?

Паспорт уплъэкIуныр тыдэ щыIа?

Ben Türkiye'nin vatandaşıyım

Se Tırkum sırits'ıf

Сэ Тыркум сырицIыф

Ben Rusya'nın vatandaşıyım

Se Wurısıyém sırits'ıf

Сэ Урысыем сырицIыф

Ben Amerika'nın vatandaşıyım

Se Amérikem sırits'ıf

Сэ Америкэм сырицIыф

Soyadım ...

Slhekhuats'er ...

СлъэкъуацIэр …

Pasaportunu ver!

Khaşte wuipasport!

Къаштэ уипаспорт!

İşte pasaportum

Marı sipasport

Мары сипаспорт

İşte benim giriş (çıkış, transit) vizem

Marı sidehan (sideç'ın, sizepırışın) vizer

Мары сидэхьан (сидэкIын, сизэпырыщын) визэр

Yolculuğumun amacı işlerim evet

Sıkhızç'ek'uağer, ofxer arı

СыкъызкIэкIуагъэр, Iофхэр ары

Yolculuğumun amacı gezmek (turizm) evet

Sıkhızç'ek'uağer, khesk'ohanır arı

СыкъызкIэкIуагъэр, къэскIохьаныр ары

Yolculuğumun amacı kişisel işler evet

Sıkhızç'ek'uağer, siwuneyé ofxer arı

СыкъызкIэкIуагъэр, сиунэе Iофхэр ары

Çocuklar benim (karımın, kocamın) pasaportunda kayıtlı

Sabıyxer (sişüzım yi-, sil'ım yi-) yipasportım detxağex

Сабыйхэр (сишъузым и-, силIым и-) паспортым дэтхагъэх

Bu formu doldurmama yardım edermisin?

Mı thapem destxenewu khızde'epı'eba?

Мы тхьапэм дэстхэнэу къыздэIэпыIэба?

Nereyi imzalamam gerekiyor?

Tıde sızç'etxejın fayér?

Тыдэ сызкIэтхэжьын фаер?

Temsilcimizle buluşmayı istiyoruz

Til'ık'o tıze'uç'enewu tıfay

ТилIыкIо тызэIукIэнэу тыфай

 

 

 

GÜMRÜK KONTROLÜ

ĞUNAPKHE WUPLHEK'U

ГЪУНАПКЪЭ УПЛЪЭКIУ

Gümrüğe nasıl gidebilirim?

Ğunapkhem  tawuştewu sık'oşta?

Гъунапкъэм таущтэу сыкIощта?

Bagaj kontrolü nerede?

Hılhe wuplhek'unır tıde şı'a?

Хьылъэ уплъэкIуныр тыдэ щыIа?

Gümrük beyanname formudur ihtiyacım

Ğunapkhe hapşıp thaper sişıç'ağ

Гъунапкъэ хьапщып тхьапэр сищыкIагъ

Beyannamede beyan edilicek bir şeyim yok

Hapşıp thapem zi destxen şı'ep

Хьапщып тхьапэм зи дэстхэн щыIэп

İşte bu benim bagajım

Marı se sihılher

Мары сэ сихьылъэр

İthalat lisansım var

Khişen litsenzer si'

Къищэн лицензэр сиI

Şahsi eşyalar harici (başka) bir şeyim yok

Wuneyé hapşıp şexhu zi si'ep

Унэе хьапщып щэхъу зи сиIэп

Bu eşyalara gümrük harcı koyuyorlar mı?

Mı hapşıpme ğunapç'er  atélha?

Мы хьапщыпмэ гъунапкIэр ателъа?

Hediyelik ve(hemde) hatıralık bir takım eşyalarım var

Ş'ühaftın yıç'i suvenir gorexer si'ex

ШIухьафтын ыкIи сувенир горэхэр сиIэх

Gümrük harcı olarak ne kadar bana düşen?

Ğunapç'ewu thapş khıstéfera?

ГъунапкIэу тхьапш къыстефэра?

Yabancı para (döviz) bende yok

Xаme axhşe si'ep

Хамэ ахъщэ сиIэп

Bende dolar (euro) ... bulunuyor

Se dolar (euro) ... s'ığ

Сэ долар (еуро) … сIыгъ

İşte benim pasaportum

Marı se sipasport

Мары сэ сипаспорт

İşte benim eşyamın listesi

Marı se sihapşıp thap

Мары сэ сихьапщып тхьап

İşte benim uluslararası sürücü belgem

Marı se siduneyé kuzéf txılh

Мары сэ сидунэе кузеф тхылъ

İşte benim gümrük iznim

Marı se siğunapkhe yizın

Мары сэ сигъунапкъэ изын

Karton sigara var (bende bulunuyor)

Sigarét khemlan s'ığ

Сигарет къэмлан сIыгъ

İki şişe şarap var (bende bulunuyor)

Sane apçıt'u s'ığ

Санэ апчытIу сIыгъ

Arabam Adıgey'de kayıtlıdır

Siku Adıgeyim şatxığ

Сику Адыгеим щатхыгъ

Gidebilir miyim?

Sık'onewu xhuşta?

СыкIонэу хъущта?

 

 

 

OTEL

HAÇ'EŞ

ХЬАКIЭЩ

Resepsiyon

Haç'eç'etxap'

ХьакIэкIэтхапI

Lobi

Foyé

Фойе

Hangi otelde duracağız (kalacağız)?

Tedıre haç'eşa tıkhızşıwuçürer?

Тэдырэ хьакIэща тыкъызщыуцурэр?

Türkiye'den gelmiş temsilci heyeti hangi otelde kalıyor?

Tırkum khiç'ığe l'ık'o kupır sıd haç'eşa khızşıwuçüğer?

Тыркум къикIыгъэ лIыкIо купыр сыд хьакIэща къызщыуцугъэр?

Otel nerede bulunuyor?

Haç'eşır tıde şı'a?

ХьакIэщыр тыдэ щыIа?

Şehir merkezinden uzak olmayan otel istiyorum

Khele gupçem pemıçıjewu haç'eş sıfay

Къэлэ гупчэм пэмычыжьэу хьакIэщ сыфай

Kongre yerinden uzak olmayan otel istiyorum

Zefes zışak'ore çç'ıp'em pemıçıjewu haç'eş sıfay

Зэфэс зыщакIорэ чIыпIэм пэмычыжьэу хьакIэщ сыфай

Uluslararası fuardan uzak olmayan otel istiyorum

Duneyé yérmelıkh aş'ıre çç'ıp'em pemıçıjewu haç'eş sıfay

Дунэе ермэлыкъ ашIырэ чIыпIэм пэмычыжьэу хьакIэщ сыфай

Bu otelde bir yer (iki yer) ayırtın lütfen

Mı haç'eşım zı peş (peşit'u) khısfewubıtba

Мы хьакIэщым зы пэщ (пэщытIу) къысфэубытба

Benim soyadım ...

Se slhekhuats'er …

Сэ слъэкъуацIэр …

Benim için oda ayırtılmış

Peşır khısfawubıtığaxewu şıt

Пэщыр къысфаубытыгъахэу щыт

E-mail'le odayı kendime ayırttım

E-mailç'e peşır khızfezğepıtağ

ИмэйлкIэ пэщыр къызфэзгъэпытагъ

Faksla odayı kendime ayırttım

Faksç'e peşır khızfezğepıtağ

ФакскIэ пэщыр къызфэзгъэпытагъ

Telgrafla odayı kendime ayırttım

Telegramç'e khızfezğepıtağ

TелеграмкIэ пэщыр къызфэзгъэпытагъ

Telefonla odayı kendime ayırttım

Ç'epserıpsalhç'e peşır khızfezğepıtağ

КIэпсэрыпсалъкIэ пэщыр къызфэзгъэпытагъ

İşte ispatı (kanıtı)

Marı khezğeşşıpkhejırer

Мары къэзгъэшъыпкъэжьырэр

İşte pasaportum

Marı sipasport

Мары сипаспорт

Benim tek (iki) kişilik odaya ihtiyacım var

Zı peş (peşit'u zerıt) wune sişıç'ağ

Зы пэщ (пэщытIу зэрыт) унэ сищыкIагъ

Bu formu doğru doldurmama yardım eder misin lütfen

Mı thapem terezewu destxenewu khızde'epı'eba

Мы тхьапэм тэрэзэу дэстхэнэу къыздэIэпыIэба

Pasaportumu ne zaman geri vereceksiniz?

Sipasport sıdiğo khıseşütıjişta?

Сипаспорт сыдигъо къысэшъутыжьыщта?

Odamda klima var mı?

Sipeş konditsioner yita?

Сипэщ кондиционер ита?

Odamda televizyon var mı?

Sipeş télévizor yita?

Сипэщ телевизор ита?

Odamda telefon var mı?

Sipeş ç'epserıpsalhe yita?

Сипэщ кIэпсэрыпсалъэ ита?

Odamda buzdolabı var mı?

Sipeş ğewuççı'alhe yita?

Сипэщ гъэучъыIалъэ ита?

Odamda duş var mı?

Sipeş duş yita?

Сипэщ душ ита?

Odanın günlük fiyatı nedir?

Peşım çeş-zımafem wuaser thapşa?

Пэщым чэщ-зымафэм уасэр тхьапша?

Oda fiyatına kahvaltı dahil mi?

Peş wuasem pçedıjışxe xaha?

Пэщ уасэм пчэдыжьышхэ хахьа?

Oda fiyatına servis dahil mi?

Peş wuasem fe'o-faş'e xaha?

Пэщ уасэм фэIо-фашIэ хахьа?

Oda fiyatına havuz kullanımı dahil mi?

Peş wuasem yésıp'e xaha?

Пэщ уасэм есыпIэ хахьа?

Oda fiyatına sauna dahil mi?

Peş wuasem sawune xaha?

Пэщ уасэм саунэ хахьа?

Nerede ve zaman kahvaltınız var?

Tıde yıç'iy  sıdiğo pçedıjışxe zışüi'ar?

Тыдэ ыкIи сыдигъo пчэдыжьышхэ зышъуиIэр?

Benim odam kaçıncı katta?

Sipeşır tedıre zetéta zıxetır?

Сипэщыр тэдырэ зэтета зыхэтыр?

Kaç numaralı oda?

Yathapşenere peşa?

Ятхьапшэнэрэ пэща?

Oda üçüncü (dördüncü) kattadır

Yaşenere (yapl'enere) zetétım xet peşır

Ящэнэрэ (яплIэнэрэ) зэтетым хэт пэщыр

Odaya baksam olur mu?

Peşım séplhıme xhuşta?

Пэщым сеплъымэ хъущта?

Bu oda benim hoşuma gitti (gitmedi)

Mı peş sıgu rihığ (rihığep)

Мы пэщ сыгу рихьыгъ (рихьыгъэп)

Daha ucuz odanız var mı?

Nah peş pıwut şüi'a?

Нахь пэщ пыут шъуиIа?

Daha iyi odanız var mı?

Nah peş değu şüi'a?

Нахь пэщ дэгъу шъуиIа?

Daha sakin odanız var mı?

Nah peş gupsef şüi'a?

Нахь пэщ гупсэф шъуиIа?

Fiyatını peşin vermeli miyim yoksa sonradan mı?

Wuaser apewu stın faya, hawumi  yıwujjç'e?

Уасэр апэу стын фая, хьауми ыужкIэ?

Kaç gün kalacaksın (kalacaksınız)?

Mefe thapşeç'e wukheneşta (şükheneşta)

Мэфэ тхьапшэкIэ укъэнэщта (шъукъэнэщта)?

Bir gün kalırım (belki)

Zı mafe sıkheneştın

Зы мафэ сыкъэнэщтын

Üç gün kalırım (belki)

Mefiş sıkheneştın

Мэфищ сыкъэнэщтын

Bir hafta kalırım (belki)

Zı thamafe sıkheneştın

Зы тхьамафэ cыкъэнэщтын

İki hafta kalırım (belki)

Thamefit'u sıkheneştın

TхьамэфитIу сыкъэнэщтын

Bir ay kalırım (belki)

Zı maze sıkheneştın

Зы мазэ сыкъэнэщтын

Bir günlüğüne (gece-gündüz) odayı tutuyorum

Çeş-zımafeç'e peşır seşte

Чэщ-зымафэкIэ пэщыр сэштэ

Eşyalarımı girişe götürünüz lütfen

Mowu, si'ep'exer çç'ehap'em şühıx

Моу, сиIапIэхэр чIэхьапIэм шъухьых

Eşyalarımı odama götürünüz lütfen

Mowu, si'ep'exer peşım şühıx

Моу, сиIапIэхэр пэщым шъухьых

 

 

 

OTELDE HİZMET

HAÇ'EŞ  FE'O-FAŞ'E

ХЬАКIЭЩ ФЭIО-ФАШIЭ

Otelde restorant var mı?

Haç'eşım şxap'er yita?

ХьакIэщым шхапIэр ита?

Otelde döviz bürosu var mı?

Haç'eşım axhşe xhojip'er yita?

ХьакIэщым ахъщэ хъожьыпIэр ита?

Otelde emanet deposu var mı?

Haç'eşım kheğenap'er yita?

ХьакIэщым къэгъэнапIэр ита?

Arabamı nereye bırakabilirim (park edebilirim)?

Siku tıde şızğewuçüşüşta?

Сику тыдэ щызгъэуцушъущта?

Bunu güvenli kasaya koyabilirmiyim?

Mır wuxhumalhe yislhhanewu xhuşta?

Мыр ухъумалъэ ислъхьанэу хъущта?

Paraları güvenli kasaya koyabilirmiyim?

Axhşexer wuxhumalhe yislhhanewu xhuşta?

Aхъщэхэр ухъумалъэ ислъхьанэу хъущта?

Dökümanları güvenli kasaya koyabilirmiyim?

Dokuméntxer wuxhumalhe yislhhanewu xhuşta?

Документхэр ухъумалъэ ислъхьанэу хъущта?

Gazete bayii (satılan yer) nerede var?

Ğezét şap'er tıde şı'a?

Гъэзет щапIэр тыдэ щыIа?

Döviz bürosu nerede var?

Axhşe xhojip'er tıde şı'a?

Aхъщэ хъожьыпIэр тыдэ щыIа?

Kasa nerede (var)?

Kasser tıde şı'a?

Кассэр тыдэ щыIа?

Asansör nerede?

Psınç'erıdeş teşı'a?

ПсынкIэрыдэщ тэщыIа?

Üçüncü kata istiyorum (çıkmak) lütfen

Yaşenere zetétım sıfay

Ящэнэрэ зэтетым сыфай

Beni saat beşte (yedide) uyandırın

Sıhatır tfım (blım) sıkhejüğewuş

Сыхьатыр тфым (блым) сыкъэжъугъэущ

Elektrikli tıraş makinesi için priz nerede?

Jjeç'ewupsım payé yiğezıp'er teşı'a?

ЖэкIэупсым пае игъэзыпIэр тэщыIа?

Burada gerilim (güç) ne kadar?

Mış şı'e kharıwur thapşa?

Мыщ щыIэ къарыур тхьапша?

Kat hizmetçisini (gönderiniz) lütfen

Mowu, wune'utır kheğak'u (khejüğak'u)

Моу, унэIутыр къэгъакIу (къэжъугъакIу)

Garsonu gönderin (gönderiniz) lütfen

Mowu, şşhağrıtır kheğak'u (khejüğak'u)

Моу, шъхьагърытыр къэгъакIу (къэжъугъакIу)

Haberciyi gönderin (gönderiniz) lütfen

Mowu, hetxawor kheğak'u (khejüğak'u)

Моу, хьэтхаор къэгъакIу (къэжъугъакIу)

Havlu (bana, benim için) getirin (getiriniz)

’Eplheç' khısfah (khısfeşüh)

IэплъэкI къысфахь (къысфэшъухь)

Battaniye (yorgan) getirin (getiriniz)

Çıx'an khısfah (khısfeşüh)

ЧыхIан къысфахь (къысфэшъухь)

Kül tablası getirin (getiriniz)

Stefalh khısfah (khısfeşüh)

Cтэфалъ къысфахь (къысфэшъухь)

Mineral suyu (soda) getirin (getiriniz)

Mineralıps apç khısfah (khısfeşüh)

Минералыпс апч къысфахь (къысфэшъухь)

Oda lambasını yakamıyorum

Sipeş wostığe xezğeneşürep

Сипэщ остыгъэ хэзгъэнэшъурэп

Odam(da) sıcak su yok

Sipeş psı fabe şı'ep

Сипэщ псы фабэ щыIэп

Odamın kliması çalışmıyor

Sipeşım konditsionér of yış'erep

Сипэщым кондиционер Iоф ышIэрэп

Odamın vantilatörü çalışmıyor

Sipeşım jıf of yış'erep

Сипэщым жьыф Iоф ышIэрэп

Odamın televizyonu çalışmıyor

Sipeşım télévizor of yış'erep

Сипэщым телевизор Iоф ышIэрэп

Arızayı gidermenizi rica ediyorum

Khejüğeterezıjınewu sışölha'o

Къэжъугъэтэрэзыжьынэу сышъолъаIо

Ampulü degiştermenizi rica ediyorum

Wostığer zebleşüxhunewu sışölha'o

Oстыгъэр зэблэшъухъунэу сышъолъаIо

Odam çok sıcak (soğuk)

Sipeş febaşe (ççı'a)

Сипэщ фэбащэ (чъыIэ)

Odamın lambası yandı

Sipeş wostığer yistıç'ığ

Сипэщ остыгъэр истыкIыгъ

Odamın tuvaleti tıkandı

Sipeş psıwuner kudağ

Сипэщ псыунэр кудагъ

Bu eşyaları temizleyiniz

Mı hapşıpxer jüğekhabzıx

Мы хьапщыпхэр жъугъэоъабзых

Bu eşyaları onarınız

Mı hapşıpxer jüğeterezıjix

Мы хьапщыпхэр жъугъэтэрэзыжьых

Bu eşyaları ütüleyiniz

Mı hapşıpxer jüğapl'ex

Мы хьапщыпхэр жъугъаплIэх

Bu eşyaları yıkayınız

Mı hapşıpxer jügıç'ıx

Мы хьапщыпхэр жъугыкIых

Ne zaman hazır edeceksiniz (başaracak sınız)?

Sıdiğue jüğetseç'eşta?

Сыдигъо жъугъэцэкIэщта?

Odamın anahtarını verin (veriniz) lütfen

Mowu, sipeş yi'unç'ıbzer khıset (khıseşüt)

Моу, сипэщ иIункIыбзэр къысэт (къысэшъут)

İşte benim kartvizitim

Marı, sivizit kart

Мары сивизит карт

Anahtarı odamda bıraktım (içinde)

Unç'ıbzer peşım khisınağ

IункIыбзэр пэщым къисынагъ

Benim için mesaj (mektup) var mı?

Seş payé txığe gore şı'a?

Сэщ пае тхыгъэ горэ щыIа?

İstanbul'a nasıl telefon edeceğimi söyler misin lütfen

Mowu, Yistambıl sızıretéwoştır khısa'u

Моу, Истамбыл сызэрэтеощтыр къысаIу

Biri benim için telefon etti mi?

Zıgore khısfıtéwuağa?

Зыгорэ къысфытеуагъа?

Biri beni sordu mu?

Zıgore khısç'ewupçç'ağa?

Зыгорэ къыскIэупчIагъа?

Az sonra döneceğimi söyle

Psınç'ewu khızerezğezejıştır yé'u

ПсынкIэу къызэрэзгъэзэжьыщтыр еIу

Biri beni sorarsa restoranda (-yım)

Zıgore khısç'ewupçç'eme şxap'em sışı'

Зыгорэ къыскIэупчIэмэ шхапIэм сыщыI

Biri beni sorarsa lobide (-yim)

Zıgore khısç'ewupçç'eme holem sışı'

Зыгорэ къыскIэупчIэмэ хьолэм сыщыI

Biri beni sorarsa odamda (-yım)

Zıgore khısç'ewupçç'eme sipeşım sışı'

Зыгорэ къыскIэупчIэмэ сипэщым сыщыI

... Bey (Hanım) kaç numaralı odada kalıyor?

... yathapşenere peşa zerısır?

… ятхьапшэнэрэ пэща зэрысыр?

Otelden ... kadar otobüs kalkıyor

Haç'eşım uç'ıre avtobusır ...-m nes mak'o

ХьакIэщым IукIырэ автобусыр …-м нэс макIо

Havaalanına giden otobüs ne zaman hareket edecek?

Khuhlhetap'em k'ore avtobusır sıdiğo yéjeşta?

КъухьлъэтапIэм кIорэ автобусыр сыдигъо ежьэщта?

İskeleye giden otobüs ne zaman hareket edecek?

Khuhe'um k'ore avtobusır sıdiğo yéjeşta?

КъухьэIум кIорэ автобусыр сыдигъо ежьэщта?

Bu gün (yarın) saat ... gidiyorum

Népe (néwuş) sıhatır …-m séjejı

Непэ (неущ) сыхьатыр …-м сежьэжьы

Bana düşenin miktarını hesaplayın lütfen

Khıstéferem zıfedizır kheşülhıt

Къыстефэрэм зыфэдизыр къэшъулъыт

Hesapladığınızı şimdi ödemek istiyorum

Kheşülhıtağer cıdedem stınewu sş'öyiğu

Къэшъулъытагъэр джыдэдэм стынэу сшIоигъу

Taksi çağır

Taksi khéc

Такси къедж

Sabah saat ...da araba gönderin lütfen

Pçedıjim sıhatır ...-m kur khejüğak'u

Пчэдыжьым сыхьатыр …-м кур къэжъугъакIу

Akşam saat ...da araba gönderin lütfen

Pçıhem sıhatır ...-m kur khejüğak'u

Пчыхьэм сыхьатыр …-м кур къэжъугъакIу

Eşyalar için birini gönderin

Ap'exem apayé zıgore khejüğak'u

IапIэхэм апае зыгорэ къэжъугъакIу

Mektuplarımı ...'ya gönderin lütfen

Sitxığexer ...-m khejüğehıx

Ситхыгъэхэр …-м къэжъугъэхьых

 

 

 

DÖVİZ DEĞİŞTİRME, PARA

AXHŞE XHOJ, AXHŞE

АХЪЩЭ ХЪОЖЬ, АХЪЩЭ

En yakın banka nerede bulunuyor?

Anah pebleğe bankır tıde şı'a?

Анахь пэблэгъэ банкыр тыдэ щыIа?

En yakın döviz bürosu nerede bulunuyor?

Anah pebleğe axhşe xhojip'er tıde şı'a?

Анахь пэблэгъэ ахъщэ хъожьыпIэр тыдэ щыIа?

Yabancı parayı nerede değiştirebilirim?

Xame axhşer tıde şısxhojin slheç'ışta?

Хамэ ахъщэр тыдэ щысхъожьын слъэкIыщта?

Dolarları nerede değiştirebilirim?

Dolarxer tıde şısxhojin slheç'ışta?

Долархэр тыдэ щысхъожьын слъэкIыщта?

Euroları nerede değiştirebilirim?

Yéwuroxer tıde şısxhojin slheç'ışta?

Еурохэр тыдэ щысхъожьын слъэкIыщта?

Rus rubleleri nerede değiştirebilirim?

Wurıs somxer tıde şısxhojin slheç'ışta?

Урыс сомхэр тыдэ щысхъожьын слъэкIыщта?

Banka hangi saatlerde çalışıyor?

Bankım sıd sıhatme of yış'era?

Банкым сыд сыхьатмэ Iоф ышIэра?

Döviz bürosu hangi saatlerde çalışıyor?

Axhşe xhojıp'em sıd sıhatme of yış'era?

Aхъщэ хъожьыпIэм сыд сыхьатмэ Iоф ышIэра?

Seyahat çeklerini buzuyor musunuz?

Ğogu çekxer zebleşüxhuxa?

Гъогу чекхэр зэблэшъухъуха?

Benim adıma çek geldi mi?

Se sts'eç'e  çek gore khek'uağa?

Сэ сцIэкIэ чек горэ къэкIуагъа?

Benim adıma posta havalesi geldi mi?

Se sts'eç'e  poşt axhşeğeh gore khek'uağa?

Сэ сцIэкIэ пошт ахъщэгъэхь горэ къэкIуагъа?

Hangi gişeye gitmem gerekiyor?

Tarı şhanğupççewu sızek'ol'eştır?

Тары шъхьангъупчъэу сызэкIолIэщтыр?

Doların kuru ne kadar?

Dolarım yıwuaser thapşa?

Доларым ыуасэр тхьапша?

Euronun kuru ne kadar?

Yéwurom yıwuaser thapşa?

Еуром ыуасэр тхьапша?

Rus rublesinin kuru ne kadar?

Wurıs somım yıwuaser thapşa?

Урыс сомым ыуасэр тхьапша?

Komisyon miktarı nedir?

Komissıyonır thapş fediza?

Комиссионыр тхьапш фэдиза?

İşte benim pasaportum

Marı se sipasport

Мары сэ сипаспорт

İşte benim eşya beyannamem

Marı se sihapşıp thape

Мары сэ сихьапщып тхьапэ

İşte gümrük değiştirme izni

Marı ğunapkhem yixhoj yizın

Мары гъунапкъэм ихъожь изын

Nereye imzalayacağım?

Tıde 'ape ç'esıdzejışta?

Тыдэ Iапэ кIэсыдзэжьыщта?

Döviz değiştirme makbuzu verir misiniz lütfen

Mowu, axhşe khızeresxhojiğem feğehığe thaper  khıseşüt

Мэу, ахъщэ къызэрэсхъожьыгъэм фэгъэхьыгъэ тхьапэр къысэшъут

Elli doları beşer dolarlık bozabilirmisiniz?

Dolar şşenıkho dolar tfırıtfewu khısfeşüwukhon şülheç'ışta?

Долар шъэныкъо долар тфырытфэу къысфэшъуукъон шъулъэкIыщта?


Toplam 60522 ziyaretçi Ubıh
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=