Ubıh/Pekhi/tʷaχə, Убыхи ,
ANA SAYFA
UBIHLAR
UBIHÇA
Ubıhça Çalışmalar
Yazılar
Galeri
Videolar
FORUM
Mutfağımız
Ziyaretçi defteri
Yönetici
Adigece Ders (Latin)
Adigece Konuşma Klavuzu
=> Tanışma, selam, vedalaşma
=> Yaş ve Aile
=> Teşekkür etme
=> Hitap ve Rica
=> Razı olma, Reddetme
=> Üzüntü, Acıma, Özür dileme
=> Kutlama, Dilek
=> Davet etme
=> Kadeh kaldırma
=> Sevgi, arkadaşlık
=> Dil
=> Tercüme etme
=> İş, Meslek
=> Örf, Adet, Toplantı
=> Doğal ortam
=> Zaman
=> Soru sorma
=> Sosyal Yaşam
=> Seyahat
=> Yemek
=> Şehirde
=> Alışveriş
=> Sağlık
=> Ulaşım
=> Hava durumu, tabelalar, Spor
 

 

Facebook'ta Paylaş

Yemek

LOKANTA

ŞXAP'E

ШХАПIЭ

İyi bir restorant için tavsiye (bana) verebilir misin?

Şxep'e değu gorem payé çenceş khıseptışüna?

ШхэпIэ дэгъу горэм пае чэнджэш къысэптышъуна?

İyi bir restorant için tavsiye (bana) verebilir misiniz?

Şxep'e değu gorem payé çenceş khıseşütışüna?

ШхэпIэ дэгъу горэм пае чэнджэш къысэшъутышъуна?

Saat kaçta açılıyorlar?

Sıhatır thapşım khı'uaxıra?

Сыхьатыр тхьапшым къыIуахыра?

Saat kaçta kapatıyorlar?

Sıhatır thapşım faş'ıjira?

Сыхьатыр тхьапшым фашIыжьыра?

Acele (ucuz) nerede yemek yiyebilirim?

Psınç'ewu (pıwutewu) tıde sışışxen slheç'ışta?

ПсынкIэу (пыутэу) тыдэ сыщышхэн слъэкIыщта?

Fiyatı pahallı olmadan nerede yemek yiyebilirim?

Wose mılhap'eç'e tıde sışışxen slheç'ışta?

Oсэ мылъапIэкIэ тыдэ сыщышхэн слъэкIыщта?

Su nerede içebilirim?

Psı tıde sışéşön slheç'ışta?

Псы тыдэ сыщешъон слъэкIыщта?

Kahve nerede içebilirim?

Kofé tıde sışéşön slheç'ışta?

Кофе тыдэ сыщешъон слъэкIыщта?

Bira nerede içebilirim?

Bire tıde sışéşön slheç'ışta?

Бирэ тыдэ сыщешъон слъэкIыщта?

Şarap nerede içebilirim?

Sane tıde sışéşön slheç'ışta?

Cанэ тыдэ сыщешъон слъэкIыщта?

Restorant (kafeterya) nerede bulunuyor?

Şxap'er (kafer) tıde şı'a?

ШхапIэр (кафэр) тыдэ щыIа?

İki kişi (üç, dört) oluyoruz,

Nebgıri-t'u (-ş, -pl') texhu

Нэбгыри-тIу (-щ, -плI) тэхъу

Ben tekim (tek başımayım)

Se sizakhu

Сэ сизакъу

Orkestradan uzak bir yer istiyoruz

Orkestrem peçıjewu zı çç'ıp'e tıfay

Оркестрэм пэчыжьэу зы чIыпIэ тыфай

Köşeye oturmak istiyorum

Khoğum sıkhot'ıshanewu sıfay

Къогъум сыкъотIысхьанэу сыфай

Pencere kenarında oturmayı daha tercih ederiz

Şhanğupççe upem tı'usınır nah kheteşte

Шъхьангъупчъэ Iупэм тыIусыныр нахь къэтэштэ

Terasada oturmak istiyorum

Lhegutsem sıtet'ıshanewu sıfay

Лъэгуцэм сытетIысхьанэу сыфай

Menü verir misiniz

Menü khıteptına

Меню къытэптына

Daha seçmedim

Khıxesxığegop

Къыхэсхыгъэгоп

Yine bir sandalye getiriniz lütfen

Mowu, cıri zı pxhent'ek'u khaşüh

Моу, джыри зы пхъэнтIэкIу къашъухь

Yine bir kül tablası getiriniz lütfen

Mowu, cıri zı stefalh khaşüh

Моу, джыри зы стэфалъ къашъухь

Yine bir peçete getiriniz lütfen

Mowu, cıri zı txılhıp'e 'aplheç' khaşüh

Моу, джыри зы тхылъыпIэ IаплъэкI къашъухь

Sek şarap arzum

Sane ğuşşe siç'as

Санэ гъушъэ сикIас

Soğuk mezelerden için ne tavsiye (bize) verdiğin?

Şxın ççı'ame apay sıd çenceşa khıteptırer?

Шхын чъыIэхэмэ апай сыд чэнджэша къытэптырэр?

Soğuk mezelerden için ne tavsiye (bize) verdiğiniz?

Şxın ççı'ame apay sıd çenceşa khıteşütırer?

Шхын чъыIэхэмэ апай сыд чэнджэша къытэшъутырэр?

Sıcak mezelerden için ne tavsiye (bize) verdiğin?

Şxın stırxeme apay sıd çenceşa khıteptırer?

Шхын стырхэмэ апай сыд чэнджэша къытэптырэр?

Sıcak mezelerden için ne tavsiye (bize) verdiğiniz?

Şxın stırxeme apay sıd çenceşa khıteşütırer?

Шхын стырхэмэ апай сыд чэнджэша къытэшъутырэр?

Etli yemeklerden için ne tavsiye (bize) verdiğin?

Lı şxınxeme apay sıd çenceşa khıteptırer?

Лы шхынхэмэ апай сыд чэнджэша къытэптырэр?

Etli yemeklerden için ne tavsiye (bize) verdiğiniz?

Lı şxınxeme apay sıd çenceşa khıteşütırer?

Лы шхынхэмэ апай сыд чэнджэша къытэшъутырэр?

Tatlılardan için ne tavsiye (bize) verdiğin?

Aş'üxeme apay sıd çenceşa khıteptırer?

IэшIухэмэ апай сыд чэнджэша къытэптырэр?

Tatlılardan için ne tavsiye (bize) verdiğiniz?

Aş'üxeme apay sıd çenceşa khıteşütırer?

IэшIухэмэ апай сыд чэнджэша къытэшъутырэр?

Ulusal yemekler olarak ne var sizde?

Lhepkh şxınxewu sıda şüi'er?

Лъэпкъ шхынхэу сыда шъуиIэр?

Sebzeler olarak ne var sizde?

Xeterıç'xewu sıda şüi'er?

XэтэрыкIхэу сыда шъуиIэр?

Salatalar olarak ne var sizde?

Salatexewu sıda şüi'er?

Cалатэхэу сыда шъуиIэр?

Meyveler olarak ne var sizde?

Pxheşşhe-mışşhewu sıda şüi'er?

Пхъэшъхьэ-мышъхьэу сыда шъуиIэр?

Tereyağ (bana, benim için) getir (getirin)

Txhu khısfah (khısfeşüh)

Тхъу къысфахь (къысфэшъухь)

Sucuk (bana, benim için) getir (getirin)

Nekulh khısfah (khısfeşüh)

Hэкулъ къысфахь (къысфэшъухь)

Peynir (bana, benim için) getir (getirin)

Khuayé khısfah (khısfeşüh)

Къуае къысфахь (къысфэшъухь)

Biftek (bana, benim için) getir (getirin)

Lıwubağe khısfah (khısfeşüh)

Лыубагъэ къысфахь (къысфэшъухь)

Yılan balığı (bana, benim için) getir (getirin)

Bleptsejhıy khısfah (khısfeşüh)

Блэпцэжъый къысфахь (къысфэшъухь)

Dana eti (bana, benim için) getir (getirin)

Şk'el khısfah (khısfeşüh)

ШкIэл къысфахь (къысфэшъухь)

Kanlı biftek en sevdiğim

Lhı zıxelh lıwubağer nah siç'as

Лъы зыхэлъ лыубагъэр нахь сикIас

Az pişmiş olanı en sevdiğim

Nıkhuajhewu nah siç'as

Hыкъуажъэу нахь сикIас

İyi pişmiş olanı en sevdiğim

Ş'öwu ğejhağewu nah siç'as

ШIоу гъэжъагъэу нахь сикIас

Hangi şarap için tavsiye (bana) veriyorsun?

Sıd fede sane pay çenceş khıseptırer?

Сыд фэдэ санэ пай чэнджэш къысэптырэр?

Hangi şarap için tavsiye (bana) veriyorsunuz?

Sıd fede sane pay çenceş khıseşütırer?

Сыд фэдэ санэ пай чэнджэш къысэшъутырэр?

Sek olanlarını tercih ederim

Ğuşşexer nah sş'öyiğu

Гъушъэхэр нахь сшIоигъу

Bir şişe şampanya getir (getirin) lütfen

Şampan' apç khahba (khaşühba)

Шампань апч къахьба (къашъухьба)

Bir şişe sek şarap getir (getirin) lütfen

Sane ğuşşe apç khahba (khaşühba)

Cанэ гъушъэ апч къахьба (къашъухьба)

Bir şişe bira getir (getirin) lütfen

Bire apç khahba (khaşühba)

Бирэ апч къахьба (къашъухьба)

Bir şişe soda getir (getirin) lütfen

Mineralıps apç khahba (khaşühba)

Минералыпс апч къахьба (къашъухьба)

Bardak portakal suyu getir (getirin) lütfen

T'amıps şüalhe khahba (khaşühba)

ТIамыпс шъуалъэ къахьба (къашъухьба)

Dondurma getir (getirin) lütfen

Şe'umıl khahba (khaşühba)

ЩэIумыл къахьба (къашъухьба)

Fincan çay getir (getirin) lütfen

Şayibjhe khahba (khaşühba)

Щаибжъэ къахьба (къашъухьба)

İki fincan kahve getir (getirin) lütfen

Kofebjhit'u khahba (khaşühba)

КофэбжъитIу къахьба (къашъухьба)

Rejimdeyim

Diyétım sıtés

Диетым сытес

Bunları getirmeni söylemediydim (sana)

Mıxer khaphınewu wos'oğağep

Мыхэр къапхьынэу осIогъагъэп

... (bana, benim için) getirmeni istemiştim

… khısfephınewu sıfeyağ

… къысфэпхьынэу сыфэягъ

Bunu değiştirebilir miyim?

Mır zeblepxhunewu xhuşta?

Мыр зэблэпхъунэу хъущта?

Garsonu bağışla (bağışlayın) lütfen

Şşhağerıtım feğeğu (fejüğeğu), haşxum

Шъхьагъэрытым фэгъэгъу (фэжъугъэгъу), хьашхум

Bu yemek çok fazla kızarmış (çok tuzlu, az kızarmış)

Mı şxınır ğejheğaşe (şıwuğaşe, nıkhuajhe)

Мы шхыныр гъэжъэгъащэ (щыугъащэ, ныкъуажъэ)

Mutfağınız hoşuma gidiyor

Şüişxınxer sıgu réhı

Шъуишхынхэр сыгу рехьы

Tatlılardı, lezzetlilerdi

Aş'ü dedeştığex

IэшIу дэдэщтыгъэх

Benim için hesaplayın, Hesap lütfen

Khısfeşülhıt

Къысфэшъулъыт

 

 

 

YİYECEKLER

ŞXINXER

ШХЫНХЭР

Çerez

Deşxın

Дэшхын

Havyar

Ptsaç'e

ПцакIэ

Alabalık

Ptsekholen

Пцэкъолэн

Sazan balığı

Pago

Паго

Mantarlar

Ha'uxer

ХьаIухэр

Et suyu

Leps

Лэпс

Sebze çorbası

Xeterıç' hantxhups

ХэтэрыкI хьантхъупс

Patates çorbası

Kartof hantxhups

Картоф хьантхъупс

Domates çorbası

Tomat hantxhups

Томат хьантхъупс

Jambonlu omlet

Lışıwuğe  ç'enç'eşırıbır

Лыщыугъэ кIэнкIэщырыбыр

Sahanda yumurta

Ç'enç'e ğejhağ

КIэнкIэ гъэжъагъ

Kızartılmış balık

Ptsejhıy ğejhağ

Пцэжъый гъэжъагъ

Som balığı

Arğeyil

Аргъэил

Turna balığı

Lendı

Лэнды

Av eti

Lewuçets'ıl

ЛэучэцIыл

Salam

Corme

Джормэ

Sucuk

Nekulh

Нэкулъ

Şiş kebabı

Tsetserıjh

Цэцэрыжъ

Sığır eti

Bılımıl

Былымыл

Kuzu eti

Şşınel

Шъынэл

Köfte

Lıhajhç'an

ЛыхьажъкIан

Koyun eti çevirme

Mel lıçereğu

Мэл лычэрэгъу

Dana eti

Şk'el

ШкIэл

Tavuk / Piliç

Çetıl

Чэтыл

Hindi(eti)

Thaçetıl / Goguşıl

Тхьачэтыл / Гогущыл

Ördek(eti)

Psıçetıl / Babışıl

Псычэтыл / Бабыщыл

Pelmeni (bir tür kıymalı börek)

Lıhalıjü

Лыхьалыжъу

Börek / Poğaça

Hakuhalıjü

Хьакухьалыжъу

Patates kızartması

Kartof ğejhağ

Картоф гъэжъагъ

Soğan

Bjinı

Бжьыны

Havuç

Pxhı

Пхъы

Hıyar

Neşebegu

Нэшэбэгу

Domates

Tomat / Çügu

Томат / Цугу

Biber

Şıbjiy

Щыбжьый

Ekmek

Halığu

Хьалыгъу

Beyaz ekmek

Halığu fıj

Хьалыгъу фыжь

Kek

Halığu 'aş'ü

Хьалыгъу IашIу

Komposto

Khuşşhemışşheps

Къушъхьэмышъхьэпс

Çikilatalı dondurma

Şekolat şe'umıl

Шоколад щэIумыл

Turta

Tort

Торт

Elma

Mı'erıs

МыIэрыс

Armut

Khujh

Къужъ

Portakal

T'amı

ТIамы

Kayısı

Zendale

Зэндалэ

Şeftali

Khıtse

Къыцэ

Vişne

Çedığo

Чэдыгъо

Kiraz

Çerez

Чэрэз

Muz

Apezegot

Iапэзэгот

Üzüm / Üzüm salkımı

Sane / Sane aram

Санэ / Санэ Iэрам

Karpuz

Neşepsışü

Нэшэпсышъу

Kavun

Naşe

Нашэ

Ceviz

De / Deşxo

Дэшхо

Erik

Khıpts'e

КъыпцIэ

İncir

Axhu

Ахъу

Çilek

Çümpe

Цумпэ

Hurma

Çıts'ıbjhe

ЧыцIыбжъэ

Su

Psı

Псы

Kayısı suyu

Zendaleps

Зэндалэпс

Gazoz

Ğozıps

Гъозыпс

Sütlü kahve

Şezıxelh kof

Щэзыхэлъ коф

Çay

Şay

Щай

Bira

Bire

Бирэ

Şarap

Sane

Санэ

Konyak

Konyak

Коньяк

Votka

Arkh

Аркъ

Hardal

Acık

Аджык

Tereyağı

Txhu

Тхъу

Krema

Şaşşhe

Щашъхьэ

Kaymak

Şate

Щатэ

Ayran

Şxıwupsı

Щхыупсы

Reçel

Şöwu'arış'

ШъоуIэрышI

Tuz

Şığu

Щыгъу

Şeker

Şöwuşığu, şaxar

Шъоущыгъу

Sirke

Bjey

Бжьэй


Toplam 58845 ziyaretçi Ubıh
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=