Ubıh/Pekhi/tʷaχə, Убыхи ,
ANA SAYFA
UBIHLAR
UBIHÇA
Ubıhça Çalışmalar
Yazılar
Galeri
Videolar
FORUM
Mutfağımız
Ziyaretçi defteri
Yönetici
Adigece Ders (Latin)
Adigece Konuşma Klavuzu
=> Tanışma, selam, vedalaşma
=> Yaş ve Aile
=> Teşekkür etme
=> Hitap ve Rica
=> Razı olma, Reddetme
=> Üzüntü, Acıma, Özür dileme
=> Kutlama, Dilek
=> Davet etme
=> Kadeh kaldırma
=> Sevgi, arkadaşlık
=> Dil
=> Tercüme etme
=> İş, Meslek
=> Örf, Adet, Toplantı
=> Doğal ortam
=> Zaman
=> Soru sorma
=> Sosyal Yaşam
=> Seyahat
=> Yemek
=> Şehirde
=> Alışveriş
=> Sağlık
=> Ulaşım
=> Hava durumu, tabelalar, Spor
 

 

Facebook'ta Paylaş

Tercüme etme

 

TERCÜME ETMEK

ZEDZEÇ'IN

ЗЭДЗЭКIЫН

Burada Adıgece veya Türkçe bilen biri var mı?

Mış Adıgabze yé Tırkubze zış'e gore şı'a?

Мыщ Адыгабзэ е Тыркубзэ зышIэ горэ щыIа?

Burada Adıgece veya Türkçe bilen biri var mı acaba?

Mış Adıgabze yé Tırkubze zış'e gore şı' şü'ua?

Мыщ Адыгабзэ е Тыркубзэ зышIэ горэ щыI шъуIуа?

Tercümana (çeviri yapana) ihtiyacımız var

Zedzeç'ak'o tişıç'ağ

ЗэдзэкIакIо тищыкIагъ

Tercüme edecek biri var mı?

Zezıdzeç'ın gore şı'a?

ЗэзыдзэкIын горэ щыIа?

Bu nasıl tercüme (çevrilir) edilir?

Mır tawuştewu zeradzeç'ıra?

Мыр таущтэу зэрадзэкIыра?

Senden rica ederim tercüman davet et (çağır)

Sıwolhe'u zedzeç'ak'o khéğeblağ

СыолъэIу зэдзэкIакIо къегъэблагъ

Senden rica ederiz tercüman davet et (çağır)

Tıwolhe'u zedzeç'ak'o khéğeblağ

ТыолъэIу зэдзэкIакIо къегъэблагъ

Sizden rica ederim tercüman davet edin (çağırın)

Sıwolhe'u zedzeç'ak'o khéjüğeblağ

СышъолъэIу зэдзэкIакIо къежъугъэблагъ

Sizden rica ederiz tercüman davet edin (çağırın)

Tıwolhe'u zedzeç'ak'o khéjüğeblağ

ТышъолъэIу зэдзэкIакIо къежъугъэблагъ

Senden rica ederim tercüme et bunun dediğini

Sıwolhe'u khızedzeç' mış khı'uağer

СыолъэIу къызэдзэкI мыщ къыIуагъэр

Sizden rica ederim tercüme edin bunun dediğini

Sışölhe'u khızeşüdzeç' mış khı'uağer

СышъолъэIу къызэшъудзэкI мыщ къыIуагъэр

Benim dediğimi anlıyor musun (musunuz)?

S'orer khıbgure'ua (khıjügure'ua)?

СIорэр къыбгурэIуа (къыжъугурэIуа)?

Söylediklerini (senin) düzgün (doğru) anlamıyorum

Khap'orer terezewu khızgurı'orep (zexesş'ıç'ırep)

КъапIорэр тэрэзэу къызгурыIорэп (зэхэсшIыкIырэп)

Söylediklerini (senin) iyi anladım

Khap'orer değowu khızgurı'uağ (zexesş'ıç'ığ)

КъапIорэр дэгъоу къызгурыIуагъ (зэхэсшIыкIыгъ)

Onun söylediğini anladın mı?

Aş khı'uağer khıbgurı'uağa (zexepş'ıç'ığa)?

Ащ къыIуагъэр къыбгурыIуагъа (зэхэпшIыкIыгъа)?

Biraz anladım

T'ek'u khızgurı'uağ (zexesş'ıç'ığ)

ТIэкIу къызгурыIуагъ (зэхэсшIыкIыгъ)

Biraz anladık

T'ek'u khıdgurı'uağ (zexetş'ıç'ığ)

ТIэкIу къыдгурыIуагъ (зэхэтшIыкIыгъ)

İyi anladım

Değowu khızgurı'uağ (zexesş'ıç'ığ)

Дэгъоу къызгурыIуагъ (зэхэсшIыкIыгъ)

İyi anladık

Değowu khıdgurı'uağ (zexetş'ıç'ığ)

Дэгъоу къыдгурыIуагъ (зэхэтшIыкIыгъ)

Hayır anlamadım

Hawu khızgurı'uağep (zexesş'ıç'ığep)

Хьау къызгурыIуагъэп (зэхэсшIыкIыгъэп)

Hayır anlamadık

Hawu khıdgurı'uağep (zexetş'ıç'ığep)

Хьау къыдгурыIуагъэп (зэхэтшIыкIыгъэп)

Doğrumu dediklerini benim anlamışlığım (doğru anladım mı dediklerini)

Tereza khap'orer se khızerezgurı'orer

Тэрэза къапIорэр сэ къызэрэзгурыIорэр

Doğrumu dediklerinizi bizim anlamışlığımız (doğru anladık mı dediklerinizi)

Tereza khaşü'orer te khızeredgurı'orer

Тэрэза къашъуIорэр тэ къызэрэдгурыIорэр

 

 

 

DİL ÖĞRENMEYE YARDIMCI OLANLAR

BZE ZEĞEŞ'EN 'EPI'EĞUXER

БЗЭ ЗЭГЪЭШIЭН IЭПЫIЭГЪУХЭР

Adıgece öğrenmek için CD sizde var mı?

Adigabze zeğeş'eğenım pay CD şüi'a?

Адыгабзэ зэгъэшIэгъэным пай CD шъуиIа?

Rusça öğrenmek için CD sizde var mı?

Wurısıbze zeğeş'eğenım pay CD şüi'a?

Урысыбзэ зэгъэшIэгъэным пай CD шъуиIа?

Kendi-kendine Adıgece öğrenme kitabı sizde var mı?

Yéj-yéjirewu Adıgabze zeğeş'en txılh şı'a?

Ежь-ежьырэу Aдыгабзэ зэгъэшIэн тхылъ щыIа?

İngilizce lingafon kurs sizde var mı?

Yingilızıbze lingafon kurs şüi'a?

Ингилызыбзэ лингафон курс шъуиIа?

Adıgece-Rusça konuşma kılavuzu arıyorum

Adıge-Wurıs zedeguşı'alhe sılhexhu

Адыгэ-урыс зэдэгущыIалъэ сылъэхъу

Adıgece yazılmış kitap sende (sizde) var mı?

Adıgabzeç'e txığewu txılh wui'a (şüi'a)?

АдыгабзэкIэ тхыгъэу тхылъ уиIа (шъуиIа)?

İkinci el kitap satan yer nerede?

T'urıs txılh şap'er teşı'a?

ТIурыс тхылъ щапIэр тэщыIа?


Toplam 60881 ziyaretçi Ubıh