Ubıh/Pekhi/tʷaχə, Убыхи ,
ANA SAYFA
UBIHLAR
UBIHÇA
Ubıhça Çalışmalar
Yazılar
Galeri
Videolar
FORUM
Mutfağımız
Ziyaretçi defteri
Yönetici
Adigece Ders (Latin)
=> Ders 1
=> Ders 2
=> Ders 3
=> Ders 4
=> Ders 5
=> Ders 6
=> Ders 7
=> Ders 8
=> Ders 9
=> Ders 10
=> Ders 11
=> Ders 12
=> Ders 13
=> Ders 14
=> Ders 15
=> Ders 16
=> Ders 17
Adigece Konuşma Klavuzu
 

 

Facebook'ta Paylaş

Ders 12

18.1. YECEĞU
 
filmfilm
sıdığone zaman?
Şhefakat
neğetz’ıvpara
‘ofep arönemli değil
khıtfırıkhun bize yeter
pşınınödemek
vasedeğeri/fiatı
değuiyi
themafePazar günü
yıtıshenbinmek
vetxhejçok yaşa
pçedıysabah
vaşogökyüzü
psısu
ğunekıyı
pendekhav/tlepe yıfFutbol
ğepsığeayarlanmış
atlmekhheybe
ğomıleyolluk yemek
khoye-mıye/khuşhe-mışxe meyveşoniçecek
‘a ğesısınel sallamak
  
  
ä 18.2. YECEĞU

Hart:        Nepe kinom fılm khığetleğoşt.
               Ay septlınev sıfay.
Bidan:     Kinom sidiğo riğajere?
Nart:        Xım yınıkhor arı.
Bidan:     Sık1onev sıfay, av neğety1ıv si1ejhep
Nart:        Arme 1ofep nı1a? Tfıkhunev  s1ığ.
Bidan:     Vepsev! Khek1ore thamafem khıvestıjhın
Nart:        Değhuded . Vetxhej!


 
ä 18.3. YECEĞU


Kinom sıdiğho riğajhere?             Ptl1ım reğheja?   (4) 
Sinema ne zaman başlıyor?        Dörtte
......................................?         ................................(5)
......................................?         ................................(10)
......................................?         .................................(15)
.......................................?        .................................(20)


 

ä 18.4. YECEĞU

Sıdiğo şük1ore     ?                        Cı  tek1o.
Ne zaman gidiyorsunuz?           Şimdi  gidiyoruz.
Sıdiğo  şük1ore ?    Nepe ....................... .          bugün
...........................?  Nepe şecağom ...................bugün öğlen
......................?Khek1ore thamafem .................gelecek hafta
.......................? Ğubj mafem .......................... Perşembe
.......................? Pçedıj jev ......................    sabah
erkenden
...............................? 
ä 18.5. YECEĞU

Barıne cı mak1ua?                Arı, cı mak1o.       Hav, cı k1orep
Barıne şimdi gidiyor mu?       Evet gidiyor.          Hayır şimdi gitmiyor.
Avcec cı matxa?                   Arı...................     Hav...................................
Verzemec cı khek1ojha?       .........................   ..........................................
Laşın cı maşxa?                   .........................   ................................
Ridader cı mada?                 ..........................   ...................................


 
ä 18.6. YECEĞU

Barıne nepe khıbdeşxa?                             Arı, khızdeşxe.
Barıne bugün beraber yemek yiyor mu?       Evet beraber yiyor.
Avcec  nepe khıbdek1oa?                           Arı,.............................
Verzemec nepe khıbdecegua?                    Arı, ............................
Laşın nepe khıbdehaşxa?                           Arı, .........................
Zave nepe  khıbdelaja?                               Arı, ............................


 
ä 18.7. YECEĞU

Yebğejenev vıfaya?                                    Arı, yezğejenev sıfay.
Başlamak mı istiyorsun?                           Evet başlamak istiyorum..
Yebğecenev vıfaya?                                   Arı,..............................
Yebğeş1enev   ..........?                             .........................................
Yebğethaç1ınev    .........?                          .......................................
Yebğekhutenev    ..........?                          ...................................... 
ä 18.8. YECEĞU

Sıdığo yejuğejeşuşt? Nepe  yedğejeşuşt.
Ne zaman  başlıyabilirsiniz? Bugün başlayabiliriz.
Sıdiğo  yejuğejeşuşt?                 Nevış...................
...................................? Nevışmıç1e ..................
...................................? Cıdedem ......................
..................................? Şeceğovıjm....................

Guşı1ajh/ Atasözü

Vılajheme lıjh pşxın, vımılajheme lajhe khuptefen.
Çalışırsan et yersin, çalışmazsan bela  bulursun.

Adığe feder beded, adığededer maç1eded.
Adığe gibi olan pek çok,  gerçek Adığe çok az.

Toplam 60881 ziyaretçi Ubıh