Ubıh/Pekhi/tʷaχə, Убыхи ,
ANA SAYFA
UBIHLAR
UBIHÇA
Ubıhça Çalışmalar
Yazılar
Galeri
Videolar
FORUM
Mutfağımız
Ziyaretçi defteri
Yönetici
Adigece Ders (Latin)
=> Ders 1
=> Ders 2
=> Ders 3
=> Ders 4
=> Ders 5
=> Ders 6
=> Ders 7
=> Ders 8
=> Ders 9
=> Ders 10
=> Ders 11
=> Ders 12
=> Ders 13
=> Ders 14
=> Ders 15
=> Ders 16
=> Ders 17
Adigece Konuşma Klavuzu
 

 

Facebook'ta Paylaş

Ders 1

Öğrenme metodu:

Sözcükleri ezberleyiniz. Sözcükleri küçük kartlara ön tarafa Adigece'sini arka sayfasına da Türkçelerini yazınız. Otobüste tramvayda cebinizden çıkararak  ezberleyiniz. Öğrendiklerinizi hem Adigece'den Türkçe'ye hem Türkçe'den Adigece'ye diğerlerinden ayırınız.

Cümleleri de aynı şekilde ezberleyerek öğreniniz.

Nokta nokta boş bırakılan yerleri doldurunuz.

( ’ ) kesme işareti olarak kullanılıyor


Kim her gün aksatmadan öğrenirse bir ayda Adigece konuşabilir.
 

Aşağıdaki fişleri yazıcıdan çıkarıp kullanabilirsiniz.

 

 

Ev

vıne

  

 

Oda

peş

  

 

Pencere

şhanğuıpş

  

 

Çatı

vınaşhe

  

 

Açık

uıxığ – uıxaş

  

 

Kapalı

feş'ığ

  

 

İyi

değu

  

 

Kötü

deyı – dey

  

 

Büyük

yını – yın

  

 

Küçük

ttsıquı – ttsıqu

  

 

Genç

nıbjıçç – nıbjışşe

  

 

Yaşlı

jı- nahıj – naxhıj

  

 

Kırmızı

plhıjı – plhıj

  

 

Beyaz

fıjı – xuıj

  

 

Siyah

şşuıttse – ffıttse

  

 

Adam

llı

  

 

Adamlar

llıxer

  

 

Kadın

şüızı – fız

  

 

Bzlhfığ

bzılhxuığe – ttsıxuıbz

  

 

Ayak

lhakhue

  

 

Ayaklar

lhakhuexer

  

 

Diş

tse – dze

  

 

Dişler

tsexer – dzexer

  

 

Fare

tsığue – dzığue

  

 

Fareler

tsığuexer – dzığuexer

  

 

Öküz

çü – vı

  

 

Öküzler

çüxer – vıxer

  

 

Hayat

ğaşşe

  

Demir serttir: ğuıççır pıte – ğuışşır bıdeş
Süt beyazdır:
şer fıjı – şer xuıjş
Diş beyazdır:
tser fıjı – dzer xuıjş
Dişler beyazdır:
tsexer fıjı – dzexer xuıjş

Adigece ile Türkçe sözcük dizilişinde benzerdir. Hem Adigece hem Türkçe’de dizilim özne tümleç yüklem şeklindedir. Batı dilleri ve Rusça’da ise dizilim özne yüklem tümleç şeklindedir.

Yumuşak ekmekler sofradadır: Haluğ şabexer anem tél – Şşakhue şabexer anem télş

Sıcak ekmekler sofradadır: Haluğ fabexer anem télh – Şşakhue xuabexer anem télş

Görüldüğü gibi sıfatlar Türkçe’de nitelediği isimden önce gelirken Adigece’de çoğunlukla önce isim sonra da sıfat gelmektedir.

Yumuşak ekmekler sofradadır: Haluğ şabexer anem tél
Sıcak ekmekler sofradadır: Haluğ fabexer anem télh

Yukarıda da görüldüğü gibi çoğul halinde Türkçe’de isim çoğul eki almakta sıfat değişmemektedir. Adıghece’de ise çoğul ekini alan sıfattır.

Yanıt yaz
 

 > 1. YECEĞU
   
 Haluğ  ekmek 
............
 Mıye   elma 
............
 Saneşha  üzüm
............
 Çümpe  çilek 
............
 Naşe  kavun 
............
 Deşxo  ceviz
............
 Dejıy   fındık 
............
 Şent'ırğo  kiraz
............
 Şxıvı   yoğurt
............
 Şate  kaymak

 

 > 2. YECEĞU

1. yeceğude öğrendiğimiz sözcükleri cümle içinde kullanacağız. Lütfen boş yerleri doldurunuz!

Feyen:
İstemek                           

Haluğ sıfay: Ekmek istiyorum.

Mıye ..........................

Saneşha ..........................

Çümpe ..........................

Naşe ..........................

Deşxo ..........................

Dejıy ..........................

Qujı ..........................

Şent'ırğo ..........................

Şxıvı ..........................

Şate ..........................
 

 > 3. YECEĞU

Soru sorma.

Haluğ vıfaya? Ekmek istiyor musun?

Lütfen boş yerleri doldurunuz!

Mıye ..........................

Saneşha ..........................

Çümpe ..........................

Naşe ..........................

Deşxo ..........................

Dejıy ..........................

Qujı ..........................

Şent'ırğo ..........................

Şxıvı ..........................

Şate ..........................

 

 > 4. YECEĞU

Arı: evet
Hav: hayır 

''hayır''la yanıtlanınca son ek olarak (p) gelir 

Haluğ vıfaya? Ekmek istiyor musun?

Arı sıfay   Evet istiyorum
Hav sıfayep  Hayır istemiyorum.


Lütfen boş yerleri doldurunuz!

Saneşha ..........................

Çümpe ..........................

Naşe ..........................

Deşxo ..........................

Dejıy ..........................

Qujı ..........................

Şent'ırğo ..........................

Şxıvı ..........................

Şate ..........................

 

 > 5. YECEĞU
 
 mır  bu  мыр
.................
 cıd  ne  сыд
.................
 yecap’  okul  еджап1
.................
 vıne  ev  унэ
.................
 neğunc  gözlük  нэгъундж
.................
 cane  elbise  джанэ
.................
 ğonçenc  pantolon  гъончэндж
.................
 çığı  ağaç  чыгы
.................
 peş  oda  пэш


Yukarıdaki sözcükleri aşağıdaki örneğe göre soru cümlesi kurup yanıtlayınız.

Mır sıd?      Bu ne?              
Mır yecap’      Bu okul.

M....... S....... ?    ............  .............................

M....... S....... ?    ............  .............................

M....... S....... ?    ............  .............................

M....... S....... ?    ............  .............................

M....... S....... ?    ............  .............................

M....... S....... ?    ............  .............................


 

 > 6. YECEĞU
 
 xet  kim
............
 tı   baba
............
 nı   anne
............
 nıbjeğu  arkadaş
............
 pşaşe  kız
............
 şave   erkek çocuk
............
 melaxo   koyun çobanı
............
 Nart  erkek ismi
............
 Gunef   kız ismi
............
 sateş   amcam
............
 saneş  dayı
............
 sateşıpxu  hala
............
 saneşıpxu  teyze
............
 nenej  nine
............
 tetej  dede

Yukarıdaki sözcükleri  aşağıdaki  örneğe göre soru cümlesi kurup yanıtlayınız.

Mır xet?     Bu kim?
Mır  tı.       Bu baba.     

M....... X....... ?    ............  .............................

M....... X....... ?    ............  .............................

M....... X....... ?    ............  .............................

M....... X....... ?    ............  .............................

M....... X....... ?    ............  .............................

M....... X....... ?    ............  .............................

M....... X....... ?    ............  .............................

M....... X....... ?    ............  .............................

M....... X....... ?    ............  .............................

M....... X....... ?    ............  .............................

M....... X....... ?    ............  .............................
 
M....... X....... ?    ............  .............................

M....... X....... ?    ............  .............................

M....... X....... ?    ............  .............................

 

 > 7. YECEĞU

k’on:  gitmek (Dilinizi ortasını damağınızın ortasına yapıştırın ve
                      gırtlaktan sesi çıkarın.)

Tıde vık’ore?     Nereye gidiyorsun?
Maykop sek’o     Maykop’a gidiyorum

 

Nalçık ........

Çerkessk
........

Soçi
........ 

Krasnodar
........

Berlin
........

Moskov
........

Hamışç’ey
........


Yecap’e  

Yecap’em  sek’o.     Okula gidiyorum.       

 

Xate .......................................  Bahçeye gidiyorum. (Bahçe)

Vıne .......................................  (ev)

Txap’e .......................................  (yazı yazılan yer)

Hable .......................................  (mahalle)Ç’eyım  sek’o.     Ovaya gidiyorum  (ova)  


M
ez .......................................  (orman) 

Vıram .......................................  (sokak)

Txı .......................................  (tepe, sırt)

Şeş .......................................  (ahır)                        


Sıdev   vışıt?   Nasılsın?
Sıdev vışıt, vızepeşa?    Nasılsın iyi misin?
Vepsev.    Sağlığını diliyorum.
Vepsevıj.   Sende sağ ol.

 

Diyalog 1

    - Sıdev vışıt Nıbjeğu?    Nasılsın dostum?

    - Sıdeğu.    İyiyim.

    - Verı?    Ya sen?

    - Seri sıdeğu.    Ben de iyiyim.

 

Diyalog 2

    - Maf Nart.    İyi günler Nart.

    - Maf. Vera Nart?    İyi günler. Sen misin Nart?

    - Arı, serı.   Evet, benim.

    - Fesapş!   Hoşgeldin!

    - Tha veğepsevapş.    Hoş bulduk!

    - Tıde vışı’ağ?    Neredeydin?

    - Şapsığem sışı’ağ.      Şapsığ’daydım.Diyalog 3

    - Maf Nıbjeğur?    İyi günler dostum!

    - Maf!   Sağ ol!

    - Vısç’erep...     Seni tanımıyorum...

    - Se Tırkum sışiş.    Ben Türkiye'denim.

    - Ara!  Fesıjapşı.   Öyle mi? Hoş geldin.

    - Vıxevkuağ   Yanıldın.

    - Sıda?   Neden?

    - Xekum şış sıxujığ.    Vatandaş oldum

    - Sıbğeguş’ağ. Fesapşı.    Beni sevindirdin. Hoş geldin.


Dikkat!
vatanında yaşayan her gün gördüklerine fesapş denir. Yabancı ülkeden misafir gelen Adıgelere fesıjapşı diye selamlanır.
 

 guş’on  sevinmek
............
 yecen  okumak
............
 cegun  oynamak
............
 şxen  yemek yemek
............
 dehaşxın  gülmek
............
 ğın  ağlamak
............
 çen   koşmak
............
 vıcın  dans etmek
............
 txen  yazmak
............
 den  dikiş dikmek
............
 se  ben
............
 ve  sen
............
 ap  o
............
 seguş'o   seviniyorum
............
 secegu  oynuyorum
............
 veguş'o  seviniyorsun
............
 vecegu   oynuyorsun
............
 meguş'o   seviniyor
............
 mecegu  oynuyor

Yukarıdaki fiilleri tekil şahıslara göre çekimini yapınız.

....................
dehaşxı     gülüyorum

....................
dehaşxı    gülüyorsun

....................
dehaşxı    gülüyor
 

 Aze   doktor 
............
 çele yeğac  öğretmen
............
 axo  çoban 
............
 pşerhak’o  aşcı
............
 Txak'o  yazar 
............
 vısak’o  şair
............
 Veredı’o  şarkıcı
............
 thamate,    önder, aydın
............
 Koren ut  kaleci 
............
 jönak’o    çift süren

Toplam 59305 ziyaretçi Ubıh
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=