Ubıh/Pekhi/tʷaχə, Убыхи ,
ANA SAYFA
UBIHLAR
UBIHÇA
Ubıhça Çalışmalar
=> Arşiv
=> Ubıhça sözlük
=> Ubıhça sözlük (latin)
=> Ubıhça hikaye (Türkçe çevirisi ile ve sesli)
=> Hikaye 2
Yazılar
Galeri
Videolar
FORUM
Mutfağımız
Ziyaretçi defteri
Yönetici
Adigece Ders (Latin)
Adigece Konuşma Klavuzu
 

 

Facebook'ta Paylaş

Ubıhça sözlükaçlık m'ashwá
ağır gä-tqwa

arkadaş

nk'a:gh

altı

altın twatwa

adam - bir adam

tət - atət

ama

ɡʲəla

alan, tarla

dwä

akdeniz shwaswá
arasında bLa
akşam

zwa-psä'

arpa -darı

xwa

avlu

gwagha

arı dz'adz'

ağız

ch'a

 ayak

Laa-pá

anne na

ateş

mäžá

 ağaç

 rwänä

bir

 za

bağırmak wa-xä-

beş

šxä

 biber

tʃəbʒəja

benim gibi

səʁʷa səɡʲaatɕʼ

 bahar

wa-fá-da

baba

 twä

bacak

 La-gáca

bir genç adam

zanaynshwgwara

 bel

 näkwä 

benim konuşmam

säq'a

ben

sä-rwá

biz

šä-rwá

 burun

fa-c'á

 bebek

 nanáw 

beşik cwäpá
bulut šawädá

bal

swanä'

bit

tak

böbrek

zha

boyun twäq

boynuz

qa

bilmek

sas

beyaz

swa

baston

pqácha

cesaret tL'äghá

cadı

wädä'

cilt, uyku

cwa

çocuk - bir çocuk

məzə - məzən

çağırma

mä'sa

çakal

bIag'á-šw

çok

ja-dá

çay

 tsaaj

çivi näqä'
çit

 wädwá

çubuk

säxä'

çözülme

bžä

demir wäcwá
demet mäx-mäq
diş ca-k'á

domuz

 χˁʷa

dokunmak kwä

diken, iğne

mädzä

düğün dzwadzwa

dans etme

wäg

diz

La-maa-ša

dolu ra-zá
doğum ghIäLa

doğru

z-gha

dalak ch'ach'a

dışkı

c'xä

dikiş

dwa

ekşi dzwa-q'ä'

 erkek

x'wä
erkek kardeş žä-Lá
eşlik etme k'adá
eşek chägwä

et

gha

fare därwä'

gururlu

paaɣa

genç

daara

gizlemek

wandz'á

gelin

shasha

geyik
gülmek shwacha

grup

kwäp

gibi, kadar g'a:fä'

göğüs

pLä-fá

guguk kuşu, aptal kwägw

gün

mäswá

gölge

zha'wa

göz

bLa

gümüş dašwanä'
gökyüzü zwa
güneş ndra

geniş

br'ä

hayır

ma
horoz táqa
hasat xIämä'

halat

dwá-ša

hastalık

z'a-rwá

ısırgan cancáxwa
iki tqwa

insan

cäca

için

raafa

izin, müsade, ayrılma

t'ä

ince, ad, temiz

pca

insanlar

c'ä'c'a

intikam g'ä-žw

kitap

šwäq'á
kılıç cänä'

kırmızı

pɬə

kırmızı biber

 tʃəbʒəjapɬə

küçültme sıfatı -šwä
kasık içi swadwá
kar zwa-dzä'
kalp

kapı

ntʷa

köle

aɡʲarə

köşe bLän

koku

mä-sá

konuk

pcha

kendi

rwa

kadın swä'mca
kız çocuk pxa

kaş

bLa-msá

köknar ağacı

psä-rwänä'

kim?

shäy

kedi

gatä

kunduz

c'aca

karga

qar

kuyruk

kwachá

köpek

wIa

kap

daq'á

karanlık zwa-psä'-ž'

kalın

bIä

kuş

rwändwä - rwädwä

kırmızı

p£ä

kanca ghIanca
kulak Lakwäma

kav

pa-msá

küçük karga

qIaLa

kül txwa

kartal

bIrIa-žá

koltukaltı näqI
küçük agwä'

kuvvet

ghIabIá

karınca

z'ängwá

kertenkele

cacä'š

karaciğer

gä-cwá-bIa

koç

kavanoz

zhä

koca, eş

kwabžá

kitap

šwäq'á

kaldırma

q'ása

kesmek bzä-

kılıf

pqa

karşı laaq

kayınvalide

shashá

kaynıyor

azwä'

lanet

cwä-xIá

mağara qIwa

maya

ghälá

merdiven

ʂəqʷʼawəɕaɬaadətʃa

mısır sapı

mäxä'

mızrak

gätwä

mayalanma

ghála

mevsim

gha

meyva

pqä

ne diyorum!

səqʼa

nefes

psá-xwä

nerede ?

ma:k'a

on

zwä

ordu

La

oğul

qwa

onlar giderler

akj'aan

otlatmak xIä-

olgun

š-q'a

örümcek psáxwa

öldürmek

kwä

prens yakın

aχʲəlaaq

patlamış mısır

caq'ap'ä'

pahalı

Laq'a

pulluk

cwänta

pembe

xapLä'

rüzgar ta-psa
ruh psa

rahatsız

swä'q'a

sivilce bagwä'
salatalık näša
söylemek

qʼa

serçe parmak

qacwa-käs

saç

Lak

su birikintisi

xIabzä

sıvı twa-

sülük

däwá

sert

rabä'

sarı

ghwa

söğüt

žwa

solucan

xank'ä'

sanmak

ghwa

sıçan

qwänä'

sen

 swä-rwá

soğan

žwamlá

sessiz qIwäz

sirke

ta-c'

şişman

txwä

şişirmek

psta

şeftali

tämIá

temiz

pca
ten txamä
taş Laqá
taze c'äná

the

a

tüylü

dwädwá

traş etme šwá-

titremek

k'a:dá

tükürme

cwá-šx-

tırnak, pençe -žwa

tohum

žäjä 

toz

sa'pa

uçmak

pär

üç

sha

üst , tepe

br'a

ve

ɡʲə

yalan mäcá

yedi

bLä

yan

 fa-cá

yakalamak

qwa

yaşlı adam

azhwä'

yabancı xämá

yok

ghwäghdá

yutmak

cä'šxa
yaprak pca-pá
yumurta dä'má-c'

yağmur

twá-šx

yuva

ghwa

yarı, siyah

ža

yaklaşma

q'a-dzä-

yıkamak awzhäsh

yıldız

c'wak'

yeni, damla

c'a

yün

dašwä

zengin

bay

zıplamak ch'ada

 


Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Amra HabaT( atila.mustafahotmail.com ), 27.05.2015, 11:28 (UTC):
Sami Erken de ne boş konuşmuşsun, kusura bakma ama. Herşey, zı tuı şı işi ile çözülecek kadar basit olsaydı çözülürdü..

Yorumu gönderen: Ozan( Rul3n1sgmail.com ), 09.11.2014, 14:40 (UTC):
Zamanında Tevfik Esenç gibi o köyde Ubıhça yı bilen çok kişi vardı ama hiç kimsenin değeri bilinmedi.Onlarla birlikte bir dil yok oldu resmen.Benim dedem onun babası evde kendi aralarında hep Ubıhça konuşurlarmış ama ne yazıkki hiç babalarımıza çocuklarına bu dili aktarmamışlar

Yorumu gönderen: sami erken( samierkenhotmail.com ), 12.09.2013, 18:14 (UTC):
ubıhlar diye ayrı bir halk yok bence. 1860 tarihli evraklarda brakey, mamhığ ve vıbıh adıgecelerinin artık konuşulmadığı yazılı. ubıhlar adıgelerden ayrı bir halk olsaydı, bugün abhazlar veya adıgeler gibi eser bırakmış olmaları gerekirdi. soçi çevresinde ubıhlar sürgün edilmeden önce toplam ubıh sayısı 20.000 civarında imiş, o bölgede Ubıhlardan çok daha fazla sayıda Adıge yaşadığı biliniyor. ubıhcanın Abhazca ile uzaktan yakından alakası yok. ubıhlar sayı sayarken ze du şe diye sayıyor. her yazılana inanmamak gerekiyor. bunlar Adıge abhaz ve ubıhları biribirinden ayırmak için yeni tezgahlar. çok yakında ubıh derneğide kurulursa şaşmayın. yakında bizi şapsığ abzex kabardey diye de bölecekler. Abhazlar çoktan beridir kendilerine biz Adıge değiliz diyor, halbuki aşvi kökenli ve kuzeyden eski çağlarda abhazyaya göçen bir kavim oldukları kökenlerinin Adıge kabardey çıktığı ve bugün bazı sülalelerin hem kabardeylerde hem abazalarda olması gayet doğal.

Yorumu gönderen: Abat amara( amarahotmail.com ), 05.05.2013, 21:56 (UTC):
Kelimelerin tamamını tek tek okudum. birçok kelime Abhazca ile aynı kimisinin ise hiç alakası yok.Bazı kelimeler ise bariz Adıgece. Ubıhların yok oluşu talihsizlikti. Diğer Kafkasyalıların da bu duruma düşmemesi temennimizdir.

Yorumu gönderen: janset( aljkljlkjkjhotmail.com ), 21.04.2012, 12:30 (UTC):
merhaba ben bir ubıhım.evet dilimizin güzel olduğu doğru ama artık ölü bir dil. son konuşan kişi 1992 yılında öldü. Bu yüzden sadece kelimeler kaldı okunuşunu ve konuşulmasını kimse bilmiyorBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:


Toplam 60884 ziyaretçi Ubıh