Ubıh/Pekhi/tʷaχə, Убыхи ,
ANA SAYFA
UBIHLAR
UBIHÇA
Ubıhça Çalışmalar
=> Arşiv
=> Ubıhça sözlük
=> Ubıhça sözlük (latin)
=> Ubıhça hikaye (Türkçe çevirisi ile ve sesli)
=> Hikaye 2
Yazılar
Galeri
Videolar
FORUM
Mutfağımız
Ziyaretçi defteri
Yönetici
Adigece Ders (Latin)
Adigece Konuşma Klavuzu
 

 

Facebook'ta Paylaş

Hikaye 21. faaχʲa adəɣaʁa zanajnʃʷgʷara latʷqʼa. 

    ( Faaqhia Adegxagha zanaynshuguara latuq'a.)

     Once upon a time, in the Caucasus, there was a certain young man

     Bir zamanlar kafkasyada genç bir adam vardı
2. wanajnʃʷ ʁajwəʁʲa ʃqʼanə pχʲadəkʷʼən ʁaχʷaʧanajtʼ. 

    (Wanaynshu ghayweghia shq'ane pqhiadek'uen ghaqhuachanayt')

     This young man, having become of an age to marry, was looking for a young woman

     Bu genç adam, evlenme yaşında olup,  genç bir kadın arıyordu3. “zaʃʷablaɬawagʷaraʁa zapχʲadəkʷʼɬarəχa lat” aqʼagʲə ʁaqʷʼqʼa. 

      («Zashuablalhawaguaragha zapqhiadek'ulhareqha lat» aq'agie ghaq'uq'a)

     In a certain distant country, he had heard them say, there was a renowned young woman

     Uzak bir ülkede, onlara,  tanınmış bir genç kadın olduğunu duymuştu.
4. wapχʲadəkʷʼən sangʲaafə psaɬəχʷ χʲajkʲʼaqʼaʃagʲə “səʁʷa səmgʷəʧaaqʼaɕa səgʲən ʁaʦʼaɬə adəʨʼanən səʤəkʲʼawt” qʼagʲə alasqʼaytʼ. 

      (Wapqhiadek'uen sangiaafe psalheqhu qhiayk'iaq'ashagie, «Seghua semguechaaq'asia segien ghac'alhe adec'ianen sejhek'iawt» q'agie alasq'ayt')

     This young woman remained unmarried, saying to those who came to court her "I will marry he who knows what is in my heart without my telling him."

     Bu genç evlenmemiş  kadın demiş,  "Kim benim kalbimdekini ona söylemeden bilirse belki evlenirim."
5. anajnʃʷ wapχʲadəkʷʼ zanəbjawma ajnəwawtən ɬaqʼawqʼa.

      (Anaynshu wapqhiadek'u zanebyawma aynewawten lhaq'awq'a)

     The young man sent himself off to the young woman to marry 

     Genç adam evlenmek üzere genç kadına gönderildi. 6. aʧabʁʲawəsən akʲʼagʲə dʁaʑʷapsawna zaqˁaaɕəgʷaran gʲəwən waʃʷwa wazaqʼaala alasqʼa.

     ( Achabghiawesen ak'iagie dghaziuapsawna zaqxaasieguaran giewen washuwa wazaq'aala alasq'a)

     Getting on his horse, he went, and when night fell, he entered a certain village and stayed there

     Atına binip gidiyor ve gece olunca,  bir köye girdi ve orada kaldı.

Toplam 60881 ziyaretçi Ubıh